Internetiturunduse ja kodulehe tegemise koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Internetiturunduse ja kodulehe tegemise koolituse õppekava

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
a) Anda õppijale teadmised internetiturunduse erinevatest harudest, oskuse koostada veebilehe lähteülesannet ning luua müügile ja otsimootoritele optimeeritud sisutekste.

b) Anda õppijale oskused kodulehe loomiseks, haldamiseks, arendamiseks, optimeerimiseks ja analüüsiks sisuhaldustarkvaraga ja Google Analyticsiga.

c) Anda vajalikud teadmised ja oskused turundamiseks sotsiaalmeedias ning e-postiturunduses.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas rakendada internetiturunduse harusid oma toodete-teenuste turundamisel internetis;
 • kuidas püstitada ettevõtte eesmärke internetis, määrata sihtrühma, analüüsida konkurente;
 • WordPress’i sisuhaldustarkvara struktuuri ja loogikat;
 • missugused on töötavad müügimudelid;
 • otsimootoritele optimeerimise põhimõtteid;
 • kuidas planeerida, levitada ja reklaamida sisu sotsiaalmeedias;
 • kuidas koostada e-postiturunduses jätkusuutlikku tegevusplaani;

oskad:

 • luua oma ettevõtte internetiturunduse strateegiat;
 • koostada internetiturunduse plaani ja veebilehe lähteülesannet;
 • luua, hallata ja arendada eesmärgipärast veebilehte ettevõttele või asutusele;
 • veebilehte optimeerida ja veebiliiklust analüüsida;
 • luua fännilehte ja koostada sotsiaalmeedia turunduse tegevusplaani;
 • siduda e-postiturunduse tarkvara oma veebilehega ning koostada ja saata uudiskirjaga liitujatele e-kirja.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 20 tundi
Praktilise töö osakaal – 34 tundi
Iseseisva töö osakaal – 62 tundi

Õppe kogumaht – 116 tundi (5 EAP)

9. Õppe sisu

 • internetiturundus strateegiad ja taktikad – internetiturundusplaani koostamine;
 • veebilehe lähteülesane koostamine;
 • sisuturundusplaani koostamine;
 • artiklite planeerimine ja koostamine, müügitekstide kirjutamine;
 • arvutigraafika põhioperatsioonid;
 • kuidas ja millest alustada WordPressi kodulehe ülesseadmist – domeen, veebimajutus, sisuhaldustarkava, vajalikud programmid, WordPressi turvalisuse tagamine;
 • WordPressi installeerimine ja seadistamine;
 • avalehe loomine ja sisulehtede loomine, piltide, videode, dokumentide ning helifailide lisamine;
 • linkide loomine (sisemised ja välised lingid);
 • menüüde ja lisamenüüde loomine;
 • rubriigid, sildid, postitused, kommentaarid, lehed;
 • 10 pluginat WordPressi kodulehe/blogi leitavuse ja kasutatavuse parandamiseks;
 • veebilehe optimeerimine otsimootoritele ja sidumine veebianalüütika programmiga Google Analytics;
 • e-poe loomine – e-poe seadistamine, kategooriate ja toodete lisamine, ostuprotsessi seadistamine;
 • vajaminevate pluginate lisamine ja seadistamine – vormid (kasutajatelt andmete küsimiseks või hinnapäringu/tagasiside loomiseks), galerii, küsitlus, GoogleMap, kontakt, Facebook;
 • WordPressiga tehtud kodulehe varundamine ja taastamine;
 • veebilehe otsingumootoritele optimeerimine;
 • veebiliikluse analüüs (aruanded, segmendid, töölauad ja eesmärgid);
 • fännilehe loomine;
 • Facebooki turundusplaani koostamine;
 • uudiskirjaga liitumise vormi loomine, veebilehe ja uudiskirja koostamise tarkvara sidumine, e-kirja koostamine, saatmine ning aruanded.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit. Vajaminev tarkvara on vabavaraline – FTP-programm, arvutigraafika programm GIMP.
Igal osalejal on veebilehe loomiseks testserveris oma konto.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse veebilehe esitlust, veebilehe lähteülesannet, internetiturunduse tegevusplaani ja koolituse käigus loodud veebilehte ning fännilehte. Kui osaleja esitab hindamiskriteeriumitele vastava veebilehe, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Veebilehe lähteülesande esitlus Täidetud veebilehe lähteülesande kirjalik esitlus
Internetiturunduse tegevusplaani esitlus Vähemalt ühe internetiturunduse taktika valik ning tegevusplaani koostamine
Veebilehe esitlus Vastavalt veebilehe eesmärgile on kasutatud õpitud pluginaid.
Kõik lisatud hüperlingid töötavad.
Veebileht on optimeeritud otsimootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane.
Fännilehe esitlus Koolitusel loodud Facebooki fännileht on avalik.

 

Kui õppija ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, siis väljastatakse õppijale tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
09. juuli 2015

15. Õppekava muutmise aeg
14.11.2017

Registreeru koolitusele