1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Digiturunduse koolitus checklisti stiilis

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale täiendavaid teadmisi ja oskusi ettevõtte veebilehe turundamiseks ja analüüsiks.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas planeerida ja läbi viia veebilehe kontrolli etteantud nimekirja alusel.
 • kuidas kontrollida oma digiturunduse toimivust.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.

Auditoorse töö osakaal – 6 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

11. Õppe sisu

 • Kodulehe optimeerimine ehk SEO ja SEM – põhjused, miks sinu koduleht ei tule Googles hästi välja.
 • Veebilehe külastaja ehk sinu tulevane klient – põhjused, miks nad sinult ei osta.
 • Avaleht ehk väärtuse kommunikeerija – põhjused, miks lehe külastaja ei saa sinu pakutavast 5 sekundiga aru.
 • Kodulehe turvalisus – turvameetmed, mis peaks olema kasutusele võetud.
 • Veebilehe tehniline pool ja kiirus – mis tuleks kodulehe tervise juures üle kontrollida ja miks.
 • Kodulehe sidumine vajalike rakendustega – milliseid mõõtmiseks ja turundamiseks vajalike rakendusi kasutada.
 • E-pood – mis viib külastaja tehinguni ja mis neid takistab ostmast.
 • Blogi – mis on need detailid, mis aitavad sinu sisu paremini levitada ja tarbida.
 • Veebianalüütika ehk Google Analytics – mida sa peaksid tegelikult mõõtma.
 • Digiturunduse plaan – kas oled olulised eesmärgid, tegevused ja mõõdikud kirja pannud?
 • Sotsiaalmeedia plaan ja Facebooki reklaam – mis võimalused tuleks kindlasti ära kasutada.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
29. mai 2017

17. Õppekava muutmise aeg
20.07.2021

Registreeru koolitusele