Õppekava koolitusele “Digiturunduse ja veebilehe analüüs checklisti stiilis”

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Digiturunduse koolitus ja veebilehe analüüs checklisti stiilis

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm

Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale täiendavaid teadmisi ja oskusi ettevõtte veebilehe turundamiseks ja analüüsiks.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas planeerida ja läbi viia veebilehe kontrolli etteantud nimekirja alusel.
 • kuidas kontrollida oma digiturunduse toimivust.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.

Auditoorse töö osakaal – 6 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

 • Kodulehe optimeerimine ehk SEO ja SEM – põhjused, miks sinu koduleht ei tule Googles hästi välja.
 • Veebilehe külastaja ehk sinu tulevane klient – põhjused, miks nad sinult ei osta.
 • Avaleht ehk väärtuse kommunikeerija – põhjused, miks lehe külastaja ei saa sinu pakutavast 5 sekundiga aru.
 • Kodulehe turvalisus – turvameetmed, mis peaks olema kasutusele võetud.
 • Veebilehe tehniline pool ja kiirus – mis tuleks kodulehe tervise juures üle kontrollida ja miks.
 • Kodulehe sidumine vajalike rakendustega – milliseid mõõtmiseks ja turundamiseks vajalike rakendusi kasutada.
 • E-pood – mis viib külastaja tehinguni ja mis neid takistab ostmast.
 • Blogi – mis on need detailid, mis aitavad sinu sisu paremini levitada ja tarbida.
 • Veebianalüütika ehk Google Analytics – mida sa peaksid tegelikult mõõtma.
 • Digiturunduse plaan – kas oled olulised eesmärgid, tegevused ja mõõdikud kirja pannud?
 • Sotsiaalmeedia plaan ja Facebooki reklaam – mis võimalused tuleks kindlasti ära kasutada.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
29. mai 2017

15. Õppekava muutmise aeg
14.05.2019

Registreeru koolitusele