Sotsiaalmeedia turunduse koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus

Sotsiaalmeedia turunduse koolitus (3 päeva)

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused Facebooki turundusest, Facebookis reklaami tegemisest, reklaamikampaania planeerimisest ja taasturundusest ning Instagrami turundusest.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • millised on erinevate reklaamide eesmärgid ja millal neid kasutada;
 • miks vältida Boost Post nupu kasutamist;
 • kuidas teha Facebookis reklaami täpsemalt ja soodsamalt;
 • mida sisaldab sotsiaalmeedia turundusplaan;
 • kuidas turundada täpsemalt nii Facebookis ja Instagramis;
 • kuidas lisada kodulehe Facebook Pixel koodi.

oskad:

 • luua reklaami sihtgruppe Custom Audiences, Saved Audience ja huvide järgi;
 • valida sobivat kohta, kus reklaami näidata;
 • planeerida reklaami eelarvet ning reklaamide näitamist ajatada;
 • luua oluliste sihtgruppide segmente, kellele hiljem reklaame näidata;
 • sihtida neid, kellel võiks sinu kauba vastu olla huvi sõltumata sellest, kas nad on sinust varem teadlikud või mitte;
 • planeerida ja luua sisuturundusplaani;
 • hallata Facebooki fännilehte ja ettevõtte Instagrami kontot;
 • luua reklaame Facebooki reklaamihalduris.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 9 tundi
Praktilise töö osakaal – 9 tundi
Õppe kogumaht – 18 tundi (0,69 EAP)

9. Õppe sisu

I PÄEV – Facebooki turunduskoolitus

 • Tead, millised postitused levivad Facebookis.
 • Tead, millised on Facebooki turunduse eesmärgid ja kuidas peaks neid saavutama.
 • Oskad ja tead, kuidas koostada head postitust.
 • Tead, miks vältida FB fännilehe meeldimiste ostmist.
 • Oskad hallata ja administreerida oma fännilehte.
 • Oskad kasutada rohkem Facebooki võimalusi.
 • Tead, kuidas planeerida oma järgmist Facebooki kampaaniat.

II PÄEV – Facebooki reklaamikoolitus (Pixel ja sihtimine)

 • Oskad luua reklaami sihtgruppe Custom Audiences, Saved Audience ja huvide järgi.
 • Oskad valida sobivat kohta, kus reklaami näidata.
 • Oskad planeerida reklaami eelarvet ning reklaamide näitamist ajatada.
 • Oled korranud või tutvunud Facebooki reklaami peamiste formaatidega nagu pildikarusell, üksik pilt, üksik video ja slaidiesitlus videona.
 • Tead, kuidas lisada kodulehe Facebook Pixel koodi.
 • Vajadusel kodulehele või e-poele Facebook Pixel koodi lisamine.
 • Kuidas luua oluliste sihtgruppide segmente, kellele hiljem reklaame näidata?
 • Kuidas kasvatada sihtgruppi, koguda kontakte ja millal teha müüki?
 • Oskad ise luua valitud sihtgrupi segmendile Facebook remarketing reklaami.
 • Kuidas olemasoleva kliendibaasi või sihtgrupi segmendi põhjal luua nendesarnane nn uus soe sihtgrupp (lookalike audience), kellele enda toodet või teenust tutvustada.
 • Tead, mida analüüsida Facebooki reklaami tulemusi silmas pidades.

III PÄEV – Instagrami turunduskoolitus

Instagram võib paljudele paista kui kena keskkond, kus ilusaid pilte vaadata, kuid ettevõtted kasutavad seda kanalit brändi tuntuse kasvatamiseks ja müügi tegemiseks.

 • Tead, mida teevad edukad firmad Instagramis teisiti kui enamus sealseid turundajaid.
 • Tead, kuidas erinevaid taktikaid kasutades saada juurde uusi jälgijaid.
 • Oskad paremini orienteeruda oma Instagrami konto köögipoolel.
 • Oskad paremini mõelda läbi oma konto visuaali ja sõnumit.
 • Oskad ise koostada oma turundus- ja müügitunnelit Instagramis.
 • Tead, kuidas kaasata mõjuisikuid oma turundustegevusse.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite esitlusmaterjalid.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
03. juuni 2019

Registreeru koolitusele