1. ÜLDANDMED

EES- JA PEREKONNANIMI: Eve Keerus-Jusupov

SÜNNIAEG JA KOHT: 12.12.1975 Jõgeva

RAHVUS: eestlane

KONTAKTANDMED

Telefon: 5661 6598

E-posti aadress: eve@kodulehekoolitused.ee

2. HARIDUSKÄIK

Õppeasutus (nimetus lõpetamise ajal) Lõpetamise aeg Haridus (eriala/kraad)
Tallinna Ülikool 2005 informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) magistriõpe, tehnikateaduse magistri kraad
Audentes Mainor Ülikool 2003 infotehnoloogia teaduskond, bakalaureuse kraad (cum laude)
Tartu Õpetajate Seminar 1998 algõpetuse teaduskond klassiõpetaja eriala

3. ARVUTIKASUTAMISE OSKUS

 • veebidisain (HTML5, CSS3, CMS WordPress, CMS Joomla, CMS Drupal, CMS OpenCart, Artisteer, Themler)
 • veebiprogrammeerimine (PHP, MySQL)
 • arvutigraafika (Gimp)
 • veebianalüütika (Google Analytics, CrazyEgg, Hotjar)
 • MS Office, LibreOffice, OpenOffice (tekstitöötlus, tabelarvutus, esitlustarkvara)

4. KEELTEOSKUS

Keel Tase
Eesti keel emakeel
Vene keel suhtlustasand
Saksa keel suhtlustasand
Inglise keel suhtlustasand

5. TEENISTUSKÄIK

Töötamise aeg Organisatsiooni nimetus Ametikoht
2010 – … OÜ Collectiv koolitaja-juhataja
2010 – 2017 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool külalislektor
2007 – 2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool lektor
2003 – 2007 Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool arvutiõpetaja
2003 – 2004 Kadrina Keskkool arvutiõpetaja
1999 – 2003 Kadrina Keskkool huvijuht, ajaloo ja saksa keele õpetaja
1998 – 1999 Loobu Algkool õpetaja-ringijuht

6. ERIALANE JA PEDAGOOGILINE ENESETÄIENDAMINE

Valdkond Korraldaja Toimumise aeg
Soome keel Tallinna Ülikool 2014 (20 EAP)
Internetiturunduse eliitlaager OÜ Internetirevolutsioon 2013
XML infovahetuseks BCS Koolitus 2009
Andmebaaside projekteerimine Tallinna Tehnikaülikool 2007
Veebistuudium (MS Visual Studio 2005; MS SQL Server 2005) BCS Koolitus 2006
PHP jätkukursus veebirakenduste loomiseks Audentes Ariko 2005
Access jätkukursus Audentes Ariko 2005

7. TÄIENDAV INFO

 • Koolitanud Tartu Ülikooli Organisatsiooni infotöö magistrante.
 • Viinud läbi koolitusi ettevõtetes IT Koolituskeskuse OÜ, Tallinna Arvutikool OÜ, Rakvere Ametikool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Täiendkoolituse osakond.
 • Teinud sisekoolitusi asutustes: Riigikogu Kantselei infotehnoloogia osakond, Maanteeamet, Keskkonnaministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tervise Arengu Instituut, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, EAS, Politsei- ja Piirivalveamet jne.
 • Loonud mitmeid veebilehti, näiteks ettevõtetele/asutustele: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Silberauto Mitsubishi, By lilleliis OÜ jne; uuendanud platvorme ja kujundusi: BRP Haldus OÜ, OÜ Koopia Niini & Rauam; aidanud sadadel ettevõtetel luua omale veebilehti: OÜ Elamusreisid, Andres Siitan Artists Management, OÜ Kohvikultuur, Timesmith OÜ jne.
 • Viinud läbi 13 üle-Eestilist seminari “Väikeettevõtja võimalused internetis” (2010).
 • Viinud läbi järgmised projektid: “Klastripõhiste ettevõtlusvõrgustike tegevuste koostöö ja arendamisvõimalused internetis” (2010), “Ettevõtluse ja internetiturunduse laager MTÜ
  Arenduskoja tegevuspiirkonna noortele” (2011), “Internetiturunduse koolitus ettevõtlikele inimestele” (2011), “Internetiturunduse koolitus” (Liivi Lahe Kalanduskogu 2011).
 • Koolitanud mitmetes ESF projektides.
 • Olnud enam kui 150 erialastel lõputöödel juhendajaks ja retsensendiks ning praktikate juhendajaks.
 • Joomla õpiku autor (ilmumisaasta 2014).
 • Õpiku “Kodulehe tegemine WordPressiga” autor (ilmumisaasta 2017).
 • Õpiku “Kodulehe tegemine WordPress 5-ga” autor (ilmumisaasta 2019).
 • Magistritöö “Tarkvara arendusetapid Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli õppeinfosüsteemi üliõpilasmooduli näitel”.
 • Bakalaureusetöö teema “Klient-server rakendused teabenõude ja dokumendiregistri realiseerimiseks Tartumaa Päästeteenistusele”.

Kuupäev: 26. august 2019

Eve_KJ_CV