1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Personaalne KoduleheKoolituste kogupakett

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
a) Anda õppijale teadmised internetiturunduse erinevatest harudest, oskuse koostada veebilehe lähteülesannet ning luua müügile ja otsimootoritele optimeeritud sisutekste.

b) Anda õppijale oskused kodulehe loomiseks, haldamiseks, arendamiseks ja optimeerimiseks sisuhaldustarkvaraga WordPress ning analüüsiks veebianalüütikaprogrammiga Google Analytics.

c) Anda vajalikud teadmised ja oskused reklaamimiseks ning turundamiseks sotsiaalmeedias, e-postiturunduse kaudu ja Google tööriistade abil.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas rakendada internetiturunduse harusid oma toodete-teenuste turundamisel internetis;
 • kuidas püstitada ettevõtte eesmärke internetis, määrata sihtrühma, analüüsida konkurente;
 • WordPress’i sisuhaldustarkvara struktuuri ja loogikat;
 • otsimootoritele optimeerimise põhimõtteid;
 • kuidas koostada e-postiturunduses jätkusuutlikku tegevusplaani;
 • kuidas veebi jaoks fotosid töödelda pilditöötlustarkvaradega Canva ja Gimp.

oskad:

 • luua oma ettevõtte internetiturunduse strateegiat;
 • koostada internetiturunduse plaani ja veebilehe lähteülesannet;
 • luua, hallata ja arendada eesmärgipärast veebilehte ettevõttele või asutusele;
 • veebilehte optimeerida ja veebiliiklust analüüsida;
 • siduda e-postiturunduse tarkvara oma veebilehega ning koostada ja saata uudiskirjaga liitujatele uudiskirju;
 • töödelda pilte elektroonilistes kanalites esitamiseks ja läbi piltide edastada soovitud sõnumit.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 11 ak. tundi
Praktilise töö osakaal – 25 ak. tundi
Iseseisva töö osakaal – 100 ak. tundi
Õppe kogumaht – 136 ak. tundi

11. Õppe sisu

 • internetiturundus strateegiad ja taktikad – internetiturundusplaani koostamine;
 • veebilehe lähteülesande koostamine;
 • sisuturundusplaani koostamine;
 • artiklite planeerimine ja koostamine, müügitekstide kirjutamine;
 • arvutigraafika põhioperatsioonid;
 • kuidas ja millest alustada WordPressi kodulehe ülesseadmist – domeen, veebimajutus, sisuhaldustarkava, vajalikud programmid, WordPressi turvalisuse tagamine;
 • avalehe loomine ja sisulehtede loomine, piltide, videode, dokumentide ning helifailide lisamine;
 • linkide loomine (sisemised ja välised lingid);
 • menüüde ja lisamenüüde loomine;
 • rubriigid, sildid, postitused, kommentaarid, lehed;
 • 10 pluginat WordPressi kodulehe/blogi leitavuse ja kasutatavuse parandamiseks;
 • veebilehe optimeerimine otsimootoritele ja sidumine veebianalüütika programmiga Google Analytics;
 • e-poe loomine – e-poe seadistamine, kategooriate ja toodete lisamine, ostuprotsessi seadistamine;
 • vajaminevate pluginate lisamine ja seadistamine – vormid (kasutajatelt andmete küsimiseks või hinnapäringu/tagasiside loomiseks), galerii, GoogleMap, kontakt, Facebook;
 • WordPressiga tehtud kodulehe varundamine ja taastamine;
 • veebilehe otsingumootoritele optimeerimine;
 • veebiliikluse analüüs (aruanded, segmendid, töölauad, vaated ja eesmärgid);
 • uudiskirjaga liitumise vormi loomine, veebilehe ja uudiskirja koostamise tarkvara sidumine, e-kirja koostamine, saatmine ning aruanded;
 • Google Map ja ettevõtte lisamine sinna;
 • MailChimpis e-kirja koostamine ja saatmine;
 • pilditöötlus pilditöötlustarkvaraga Canva ja Gimp;

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.
Igal osalejal on veebilehe loomiseks testserveris oma konto.

13. Õppematerjalide loend
Koolitajate poolt koostatud detailsed konspktid ja WordPressi e-õpik. Soovitav on tutvuda enne igat konkreetset koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse koolituse käigus loodud veebilehte. Kui osaleja esitab hindamiskriteeriumitele vastava veebilehe, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Veebilehe esitlus Veebileht on üle tõstetud oma domeenile.
Veebilehel on läbimõeldud kliendi teekond (teekonnad).
Vastavalt veebilehe eesmärgile on kasutatud õpitud pluginaid.
Veebilehel ei ole alles demoandmeid.
Kõik lisatud hüperlingid töötavad.
Veebileht on optimeeritud otsimootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane.

Kui õppija ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, siis väljastatakse õppijale tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
14.07.2015

17. Õppekava muutmise aeg
06.11.2022

Registreeru koolitusele