1. ÜLDANDMED

EES- JA PEREKONNANIMI: Merlis Jusupov

SÜNNIAEG JA KOHT: 14.02.1976 Jõgeva

RAHVUS: eestlane

KONTAKTANDMED

Telefon: 5354 1239

E-posti aadress: merlis@kodulehekoolitused.ee

2. HARIDUSKÄIK

Õppeasutus

(nimetus lõpetamise ajal)

Lõpetamise aeg Haridus (eriala/kraad)
Kaitseväe Ühendatud

Õppeasutused (KVÜÕA)

2003 Sõjaline juhtimine,

kõrgharidus

Jõgeva 2. Keskkool 1994 Keskharidus

3. ARVUTIKASUTAMISE OSKUS

 • veebidisain (CMS WordPress, CMS Joomla, Artisteer)
 • videotöötlus (Sony Vegas Pro)
 • arvutigraafika (Gimp)
 • veebianalüütika (Google Analytics, CrazyEgg)
 • MS Office, OpenOffice (tekstitöötlus, tabelarvutus, esitlustarkvara)

4. KEELTEOSKUS

Keel Tase
Eesti keel emakeel
Vene keel suhtlustasand
Soome keel suhtlustasand
Inglise keel suhtlustasand

5. TEENISTUSKÄIK

Töötamise aeg Organisatsiooni nimetus Ametikoht
2012 – … OÜ Collectiv koolitaja
1994 – 2012 Kaitsevägi allohvitser, staabiohvitser

6. ERIALANE JA PEDAGOOGILINE ENESETÄIENDAMINE

Valdkond Korraldaja Toimumise aeg
Heuristic analysis frameworks for CRO Conversion XL (Andre Morys) 2017
Digital Elite Camp Conversion XL 2017
Soome keele vestluskursus I Tallinna Ülikool 2014
Internetiturunduse eliitlaager OÜ Internetirevolutsioon 2013
Internetiturunduse kursus OÜ Internetirevolutsioon 2010

7. TÄIENDAV INFO

 • Koolitanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tudengeid.
 • Viinud läbi internetiturunduse alaseid koolitusi ettevõtetes Tallinna Arvutikool OÜ, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Täiendkoolituse osakond.
 • Teinud sisekoolitusi asutustes: Tervise Arengu Instituut,  Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ, Advokaadibüroo Aivar Pilv AS jne.
 • Juhtinud mitmeid veebilehe loomise projekte, näiteks ettevõtetele/asutustele: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Silberauto Mitsubishi, Vetderm OÜ  jne.
 • Viinud läbi 13 üle-Eestilist seminari “Väikeettevõtja võimalused internetis” (2010).
 • Viinud läbi järgmised projektid: “Klastripõhiste ettevõtlusvõrgustike tegevuste koostöö ja arendamisvõimalused internetis” (2010), “Ettevõtluse ja internetiturunduse laager MTÜ Arenduskoja tegevuspiirkonna noortele” (2011), “Internetiturunduse koolitus ettevõtlikele inimestele” (2011), “Internetiturunduse koolitus” (Liivi Lahe Kalanduskogu 2011).
 • Koolitanud mitmetes Leader programmi projektides.
 • Olnud juhendajaks sadadele ettevõtjatele oma firma veebilehe planeerimisel ja loomisel.

Kuupäev: 11. detsember 2018

Merlis Jusupov CV