Internetiturunduse koolitus edasijõudnutele

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Internetiturunduse koolitus edasijõudnutele

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm

Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale täiendavaid teadmisi ja oskusi ettevõtte veebilehe turundamiseks ja reklaamimiseks.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas kasutada e-postiturundust;
 • kuidas planeerida Faecbooki reklaami ning saada paremaid tulemusi;
 • kuidas teha elementaarsel tasemel otsingumootoris Google märksõnapõhist reklaami;
 • kuidas kasutada turundamiseks Instagrami võimalusi;
 • kuidas teha reklaami Facebookis ja kuidas teha taasturundust.

oskad:

 • kasutada Facebooki reklaamihaldurit ja teha reklaame;
 • kasutada Instagrami ja MailChimpi ettevõtte turundamiseks;
 • kasutada Google Adwordsi klikipõhise reklaami tegemisel;

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 6 tundi
Praktilise töö osakaal – 18 tundi
Iseseisva töö osakaal – 28 tundi
Õppe kogumaht – 52 tundi (2 EAP)

9. Õppe sisu

 • Tead, millised on erinevate Facebooki reklaamide eesmärgid ja millal neid kasutada.
 • Oskad luua Facebooki reklaami sihtgruppe Custom Audiences, Saved Audience ja huvide järgi.
 • Oskad valida sobivat kohta, kus reklaami näidata.
 • Oskad planeerida reklaami eelarvet ning reklaamide näitamist ajatada.
 • Oled korranud või tutvunud Facebooki reklaami peamiste formaatidega nagu pildikarusell, üksik pilt, üksik video ja slaidiesitlus videona.
 • Reklaamikampaania planeerimine – mõõdikud, eelarve, aeg, maandumisleht, märksõnad, analüüs, kvaliteedi skoor.
 • Kampaania seadistamine – reklaami näitamise kanalite ja seadmete valik, reklaami eelarve seadistamine, reklaami sihtimine keele, asukoha ja ajalisi faktoreid arvesse võetuna.
 • Kampaania koostamine Adsis – kampaania struktuur, reklaamrühmade ja reklaamide koostamine ja testimine. Märksõnade analüüs ja vastavus maandumislehega;
 • Ettevõtte konto loomine Instagramis;
 • Piltide ja tekstide loomine Instagramis.
 • E-postiturundus ja selle võimalused.
 • Näited headest ja halbadest vormidest.
 • E-posti kampaania planeerimine ja läbiviimine.
 • Nõuanded e-maili listi kasvatamiseks.
 • E-kirja ülesehitus, sisu ja ajastus.
 • Praktiline MailChimp’i kasutamine – seadistamine, vormi loomine ja kodulehe või maandumislehega sidumine, e-kirjade saatmine ja analüütika.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
29. mai 2017

15. Õppekava muutmise aeg
03.07.2019

Registreeru koolitusele