1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
4-päevane turundus- ja reklaamikoolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale täiendavaid teadmisi ja oskusi ettevõtte veebilehe turundamiseks ja reklaamimiseks.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas kasutada e-postiturundust;
 • kuidas planeerida Faecbooki reklaami ning saada paremaid tulemusi;
 • kuidas teha elementaarsel tasemel otsingumootoris Google märksõnapõhist reklaami;
 • kuidas kasutada turundamiseks Instagrami võimalusi;
 • kuidas teha reklaami Facebookis ja kuidas teha taasturundust.

oskad:

 • kasutada Facebooki reklaamihaldurit ja teha reklaame;
 • kasutada Instagrami ja MailChimpi ettevõtte turundamiseks;
 • kasutada Google Adsi klikipõhise reklaami tegemisel.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 6 tundi
Praktilise töö osakaal – 18 tundi
Iseseisva töö osakaal – 28 tundi
Õppe kogumaht – 52 tundi (2 EAP)

11. Õppe sisu

 • erinevate Facebooki reklaamide eesmärgid ja nende kasutamise võimalused;
 • Facebooki reklaami sihtgrupid – Custom Audiences, Saved Audience ja huvid;
 • reklaami eelarve planeerimine ning reklaamide näitamise ajatamine;
 • Facebooki reklaami peamised formaadid: pildikarusell, üksik pilt, üksik video ja slaidiesitlus videona;
 • reklaamikampaania planeerimine – mõõdikud, eelarve, aeg, maandumisleht, märksõnad, analüüs, kvaliteedi skoor;
 • kampaania seadistamine – reklaami näitamise kanalite ja seadmete valik, reklaami eelarve seadistamine, reklaami sihtimine keele, asukoha ja ajalisi faktoreid arvesse võetuna;
 • kampaania koostamine Adsis – kampaania struktuur, reklaamrühmade ja reklaamide koostamine ja testimine;
 • märksõnade analüüs ja vastavus maandumislehega;
 • ettevõtte konto loomine Instagramis;
 • piltide ja tekstide loomine Instagramis;
 • e-postiturundus ja selle võimalused;
 • näited headest ja halbadest vormides;
 • e-posti kampaania planeerimine ja läbiviimine;
 • nõuanded e-maili listi kasvatamiseks;
 • e-kirja ülesehitus, sisu ja ajastus;
 • praktiline MailChimp’i kasutamine – seadistamine, vormi loomine ja kodulehe või maandumislehega sidumine, e-kirjade saatmine ja analüütika.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitajate poolt koostatud detailsed konspektid. Soovitav on tutvuda enne igat konkreetset koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

17. Õppekava kinnitamise aeg
29. mai 2017

18. Õppekava muutmise aeg
21.07.2021

Registreeru koolitusele