Sisuturunduse koolitus

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Sisuturunduse koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused sisustrateegia koostamisest, müügile ja otsimootoritele optimeeritud sisutekstide kirjutamisest ja reklaamtekstide koostamisest.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • kuidas planeerida koostatada sisuturunduse strateegiat;
  • kuidas koostada kodulehe tekste sh müügikirju;

oskad:

  • kasutada peamisi võtteid sisutekstide kirjutamisel.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

  • sisuturunduse strateegia koostamine;
  • blogipostitused, veebilehe sisulehed, müügikirjad;
  • reklaamide loomine Facebooki ja Google Adwordsi tarbeks.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
13. juuli 2015

15. Õppekava muutmise aeg
11.11.2017

Registreeru koolitusele