Facebooki reklaami koolitus edasijõudnutele õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus

Facebooki reklaami koolitus edasijõudnutele | Facebook ads, pixel ja retargeting

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused Facebooki reklaami tegemisest, reklaamikampaania planeerimisest ja taasturundusest ehk remarketingist.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • millised on erinevate reklaamide eesmärgid ja millal neid kasutada;
 • miks vältida Boost Post nupu kasutamist;
 • kuidas teha Facebookis reklaami edukamalt;
 • miks vältida FB fännilehe meeldimiste ostmist;
 • kuidas lisada kodulehe Facebook Pixel koodi.

oskad:

 • luua reklaami sihtgruppe Custom Audiences, Saved Audience ja huvide järgi;
 • valida sobivat kohta, kus reklaami näidata;
 • planeerida reklaami eelarvet ning reklaamide näitamist ajatada;
 • luua oluliste sihtgruppide segmente, kellele hiljem reklaame näidata;
 • sihtida neid, kellel võiks sinu kauba vastu olla huvi sõltumata sellest, kas nad on sinust varem teadlikud või mitte.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

I OSA – Facebook ads peamiste võimaluste kordamine (90 min)

 • Tead, miks vältida Boost Post nupu kasutamist.
 • Tead, millised on erinevate reklaamide eesmärgid ja millal neid kasutada.
 • Oskad ja tead, kuidas peaks postitust võimendama.
 • Tead, miks vältida FB fännilehe meeldimiste ostmist.
 • Tead, kuidas lisada kodulehe Facebook Pixel koodi.
 • Oskad luua reklaami sihtgruppe Custom Audiences, Saved Audience ja huvide järgi.
 • Oskad valida sobivat kohta, kus reklaami näidata.
 • Oskad planeerida reklaami eelarvet ning reklaamide näitamist ajatada.
 • Oled korranud või tutvunud Facebooki reklaami peamiste formaatidega nagu pildikarusell, üksik pilt, üksik video ja slaidiesitlus videona.

II OSA – Facebook Pixel ja eduka reklaami eeldused (90 min)

 • Vajadusel kodulehele või e-poele Facebook Pixel koodi lisamine.
 • Kuidas luua oluliste sihtgruppide segmente, kellele hiljem reklaame näidata?
 • Kuidas kasvatada sihtgrupi, koguda kontakte ja millal teha müüki?
 • Oskad ise luua valitud sihtgrupi segmendile Facebook remarketing reklaami.
 • Kuidas olemasoleva kliendibaasi või sihtgrupi segmendi põhjal luua nendesarnane nn uus soe sihtgrupp (lookalike audience), kellele enda toodet või teenust tutvustada.

III OSA – Facebooki dünaamiline reklaam ehk Dynamic Ads (90 min)

Facebooki dünaamilist reklaami on mugav teha pluginate abil eelkõige e-poe kaupadele, kuid saab teha manuaalselt ka kodulehel olevatele toodetele või teenustele.

 • Dünaamilise reklaami seadistamine.
 • Facebook remarketing ja sihtimine, mis toob 24/7 külastajaid sinu lehele.
 • Oskad sihtida neid, kellel võiks sinu kauba vastu olla huvi sõltumata sellest, kas nad on sinust varem teadlikud või mitte.
 • Külastajate sihtimine, kes on e-poes vaadanud või lisanud tooteid ostukorvi.
 • Külastajate sihtimine, kes on tooteid lisanud ostukorvi, kuid pole ostu sooritanud.
 • Ristmüük tootekategooriale, mille hulgast on külastaja mõnda toodet vaadanud.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite esitlusmaterjalid.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
28. mai 2017

Registreeru koolitusele