Kodulehe optimeerimine otsimootoritele ja veebianalüütika koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Kodulehe optimeerimine otsimootoritele ja veebianalüütika koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused kodulehe optimeerimiseks otsimootoritele ja veebianalüütikast.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • kuidas käib baastasemel kodulehe tegemine otsimootoritele leitavaks;
  • kuidas koostada lihtsamat otsingumootori turundusplaani;

oskad:

  • optimeerida veebilehte otsingumootoritele;
  • analüüsida veebilehe liiklust.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

  • kodulehe optimeerimine otsimootoritele;
  • otsimootoriturunduse olemus ja tegevusplaani osad;
  • veebilehe sidumine veebianalüütika programmiga Google Analytics;
  • veebiliikluse analüüs (aruanded, segmendid, töölauad ja eesmärgid).

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.
Kui osalejal puudub veebileht, siis antakse testveebileht, mis loodud WordPressi baasil. Kui osalejal puudub Google Analyticsi konto, mis seotud mõne veebilehega, siis antakse Google Analyticsi testkonto.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale;

  • Tunnistus, kui osaleja on läbinud koolituse täies mahus ning sooritanud koolitaja poolt etteantud ülesanded.
  • Tõend, kui osaleja võttis koolitusest osa osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õpitundide arvule.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
15. september 2018

Registreeru koolitusele