1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Google Analytics ja SEO koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused kodulehe optimeerimiseks otsimootoritele ja veebianalüütikast.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • kuidas käib baastasemel kodulehe tegemine otsimootoritele leitavaks;
  • kuidas koostada lihtsamat otsingumootori turundusplaani;

oskad:

  • optimeerida veebilehte otsingumootoritele;
  • analüüsida veebilehe liiklust.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

11. Õppe sisu

  • kodulehe optimeerimine otsimootoritele;
  • otsimootoriturunduse olemus ja tegevusplaani osad;
  • veebilehe sidumine veebianalüütika programmiga Google Analytics;
  • veebiliikluse analüüs (aruanded, segmendid, töölauad ja eesmärgid).

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitajate esitlusmaterjalid ja detailne õppematerjal. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
15. september 2018

17. Õppekava muutmise aeg
20.07.2021

Registreeru koolitusele