1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Personaalne internetiturunduse koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

5. Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

6. Õppekavarühm
Arvutikasutus

7. Õppe eesmärk
Koolituse tulemusel oskab õppija koolitaja abiga luua internetiturunduse tegevusplaani, ise plaani täiendada, ellu viia ja analüüsida.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja oskad:

  • kuidas luua internetiturunduse tegevusplaani;
  • kuidas plaani täiendada, ellu viia ja analüüsida.

9. Õpingute alustamise tingimused ja sihtgrupp
Osalejal peab olema arvutikasutaja baasteadmised ja oskused. Koolitus on suunatud alustavale väikeettevõtjale, kuid vastu võetakse ka juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad luua internetiturunduse tegevusplaani.

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 8 ak. tundi
Praktilise töö osakaal – 10 ak. tundi
Iseseisva töö osakaal – 72 ak. tundi

Õppe kogumaht – 90 ak. tundi

11. Õppe sisu ja õppemeetodid

  • Internetiturunduse strateegia ja erinevad taktikad
  • Sisuturundus
  • E-postiturundus
  • Sotsiaalmeediaturundus
  • Analüütika
  • “Jooksvad” küsimused

Õppemeetodina kasutatakse loenguvormi, näidete arutelu, individuaaltööd sh esitlust ja praktilist tegemist. Koolituspäeval koolitaja näitab ja räägib ja seejärel teeb osaleja järgi.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit. Vajadusel saab osaleja laenata arvuti koolituse läbiviijalt.

Koolitus osaleb korraga 1 inimene.

13. Õppematerjalide loend
Koolitajate poolt koostatud detailsed konspektid, e-kursused. Soovitav on tutvuda enne igat konkreetset koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

Peale koolitust Zoomi õppekeskkonnas saavad osalejad ligipääsu järelvaadatavale koolituse videole kuni 2 aastaks.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
24.10.2022

Registreeru koolitusele