Veebilehe testimine – Google Analyticsi koolitus

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Veebilehe testimine – Google Analyticsi koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused kodulehe testimisest ja veebianalüütikast.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • A/B testimise metoodikat;

oskad:

  • luua, käivitada A/B testi veebilehel, mis loodud näiteks WordPressi, Joomla, Drupali või HTML/CSS baasil.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 2 tundi
Praktilise töö osakaal – 4 tundi
Iseseisva töö osakaal – 7 tundi
Õppe kogumaht – 13 tundi (0,5 EAP)

9. Õppe sisu

  • testimise metoodika, eesmärgid ja hüpoteesi püstitamine;
  • segementeerimine, aruannete loomine, eesmärkide seadmine;
  • Google Analytics experipents ja A/B testimine;
  • kanalite liikluse analüüs ja Multi-Channel Funnels;
  • CrazyEgg – Heat Map, Scroll Map, List.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.
Kui osalejal puudub veebileht, siis antakse testveebileht, mis loodud WordPressi baasil. Kui osalejal puudub Google Analyticsi konto, mis seotud mõne veebilehega, siis antakse Google Analyticsi testkonto.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
13. juuli 2015

Registreeru koolitusele