Google turundustööriistade koolitus

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Google turundustööriistade koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm

Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused Google peamiste tasuta turunduse tööriistade ja programmide kasutamisest.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas Googles paremini oma ettevõttega jõuda õige sihtgrupini;
 • kuidas kasutada efektiivsemalt sisuhalduseks ja planeerimiseks mõeldud Google rakendusi

oskad:

 • kasutada G-maili, Google +, Hangoutsi, Drive-i.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 2 tundi
Praktilise töö osakaal – 4 tundi
Iseseisva töö osakaal – 7 tundi
Õppe kogumaht – 13 tundi (0,5 EAP)

9. Õppe sisu

 • Gmail konto loomine ja kasutamine
 • kirjade suunamine mailis ehk kuidas suunata kõik teised postkastid Gmaili
 • Gmaili parooli muutmine ja turvalisus
 • kontaktide haldamine
 • Gmaili konto kustutamine
 • Gmaili aadressi muutmine
 • konto kasutamisega kaasnevad lisavõimalused
 • Google Plus ja SEO
 • Google Plussi võimalused
 • Google Plus firma konto seadistamine ja turvalisus
 • ettevõtte lehe loomine Google Plussis
 • Google Plus isikliku konto loomine ja seadistamine
 • videokõne seaded
 • millest alustada
 • kus ja kuidas kasutada Google Hangoutsi võimalusi
 • Google Drive mahutavus
 • allalaadimine ja otsing
 • Google Drive’i kaust
 • toetatud failivormingud
 • turvalisus
 • mobiilne juurdepääs
 • Ettevõtte lisamine Google Map rakendusse
 • Google Alerts – monitoori internetis ennast, konkurente ja turgu

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
13. juuli 2015

Registreeru koolitusele