Kodulehe ja e-poe tegemise e-koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Kodulehe ja e-poe tegemise e-koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

5. Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

6. Õppekavarühm
Arvutikasutus

7. Õppe eesmärk
Anda õppijale oskused kodulehe või e-poe loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks WordPressi platvormil Avada kujundusega.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • WordPress’i sisuhaldustarkvara struktuuri ja loogikat;
  • Avada kujunduse struktuuri ja loogikat;
  • otsimootoritele optimeerimise põhimõtteid.

oskad:

  • luua, hallata ja arendada eesmärgipärast veebilehte ettevõttele või asutusele;
  • veebilehte optimeerida.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Õppe kogumaht on 78 tundi e-õpet (3 EAP)

11. Õppe sisu

1. Ettevalmistused enne kodulehe tehnilist tegemist.
1.1 Kodulehe eesmärkide ja mõõdikute määramine
1.2 Sihtgrupi analüüs ja kliendipersoona loomine
1.3 Kodulehe struktuuri koostamine
1.4 Linkimine kodulehel ja sisuvaadete loomine

2. Demo lisamine, sh olemasoleva demo eemaldamine ja uue demo lisamine

3. Sisulehtede loomine
3.1 Menüü loomine
3.2 Kontaktilehe loomine
3.3 Teenuse sisulehe loomine
3.4 Teenuste üldlehe loomine
3.5. Avalehe loomine

4. Blogi loomine
4.1 Postituste ja rubriikide loomine
4.2 Blogi seadistamine
4.3 Blogi küljeala loomine

5. Erinevate sisutüüpide lisamine
5.1 Piltide lisamine elemendina ja taustana
5.2 Galerii loomine

6. Kujunduse seadistamine
6.1 Lehe paigutus
6.2 Logo lisamine
6.3 Päise seadistamine
6.4 Lehe tiitliala seadistamine
6.5 Menüü seadistamine
6.6 Fondid ja pealkirjad
6.7 Küljeala seadistamine
6.8 Jaluse seadistamine

7. GDPR
7.1 Andmekaitsetingimused
7.2 Küpsiste teavitus
7.3 Müügitingimused

8. E-poe loomine
8.1 E-poe seadistamine
8.2 Kategooriate lisamine
8.3 Toodete lisamine
8.4 Makse- ja tarnevõimaluste seadistamine
8.5 Ostuteekonna seadistamine

9. Sisulehtede optimeerimine
10. Veebilehe uuendamine ja varundamine
11. Veebilehe sidumine vajalike rakendustega

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppekeskkonnaks on e-keskkond, kuhu õppur saab ligipääsu koolitajalt. Suhtlus toimub õppuritega e-kirja teel ja Skype teel.

13. Õppematerjalide loend
Õppija saab ligipääsu e-õppekeskkonda, kus on koolitajate poolt koostatud õppevideod, failid ja muu vajalik õppematerjal. Lisaks saab e-koolitusel osaleja ka WordPressi õpiku e-raamatu. Ligipääsu õppekeskkonda saab õppija üheks aastaks.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse kaheksat kodutööd ja koolituse käigus loodud veebilehte (vähemalt 3 sisulehte).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Veebilehe esitlus Veebilehel on läbimõeldud kliendi teekond (teekonnad).
Vastavalt veebilehe eesmärgile on kasutatud õpitud pluginaid.
Veebilehel ei ole alles demoandmeid.
Kõik lisatud hüperlingid töötavad.
Veebileht on optimeeritud otsimootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane.

Kui osaleja esitab kodutööd ja hindamiskriteeriumitele vastava veebilehe, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Kui õppija ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, siis väljastatakse õppijale tõend.

Veebilehe esitlus ja tagasiside andmine toimub Sype teel.

Veebilehe eeldatav valmimise aeg on 3 kuud.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
06.05.2020

 

Telli e-koolitus