GIMP personaalse koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
GIMP personaalne koolitus – fototöötlus ja arvutigraafika

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

5. Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

6. Õppekavarühm
Arvutikasutus

7. Õppe eesmärk
Anda õppijale oskused piltide töötlemiseks veebilehe jaoks.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena oskad:

 • salvestada pilte XCF-formaadis ja eksportida pilte veebi;
 • muuta piltide mahtu ja mõõtmeid;
 • muuta ja eemaldada tausta;
 • lisada ja kujundada teksti;
 • lisada kihte ja kasutada lõuendeid.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 0 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Iseseisva töö osakaal – 0 tundi

Õppe kogumaht – 3 tundi

11. Õppe sisu

 • Failiformaadid
 • Piltide salvestamine ja eksportimine
 • Pildi suuruse ja mahu vähendamine
 • Pildiosa lõikamine
 • Objektide tausta muutmine
 • Objektide eemaldamine
 • Uue kihi loomine, läbipaistvuse muutmine
 • Tekstid ja tekstide lisamine piltidele
 • Must-valge raamitud foto
 • Osa pildist must-valge
 • Koolitusel osalejale vajalike fotode töötlemine

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit. Vajaminev tarkvara on vabavaraline arvutigraafika programm GIMP.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
27.11.2020

Registreeru koolitusele