Maandumisleht ehk kampaanialeht on asendamatu töövahend turundamiseks. Maandumislehe abil saame suunata kodulehe külastajat tegema meie poolt soovitud tegevust. Selles postituses annan sulle esimesed nõuanded maandumislehe koostamiseks.

Maandumislehe tutvustus

Miks kodulehe avaleht ei ole hea maandumisleht?

Maandumisleht on eraldiseisev veebileht ehk ta ei ole seotud sinu kodulehega. Tema eesmärgiks on saada kontaktandmed sinu veebilehe külastajalt või suunata teda edasi müügitunnelis.

Maandumislehele suunatakse veebilehe külastaja läbi kodulehel oleva CTA nupu või reklaami ning kampaanialehele jõudes on fookus ainult ühel kindlal elemendil. Selline lähenemine võimaldab meil saada väga täpset ülevaadet maandumislehe efektiivsusest.

Kuigi kodulehe avaleht tutvustab sinu ettevõtet veebilehe külastajale ning suunab külastajat sinu poolt soovitud tegevusele, siis maandumisleht on palju konkreetsem.

Avaleht pigem suunab külastajat uurima sinu kodulehte, kuid maandumislehega suuname me fookuse ühele kindlale eesmärgile.

Kodulehe avaleht vs maandumisleht
 • Olemas peamenüü
 • Puudub peamenüü
 • Võib sisaldada mitmeid linke
 • Ei tohiks sisalda mingeid linke
 • Võib suunata mitmele enim soovitud tegevusele
 • Ainult üks kindel soovitud tegevus
 • Tutvustab veebilehe külastajale, kes sa oled, miks ta peaks sinu käest ostma ning millist probleemi sa aitad veebilehe külastajal lahendada.
 • Seotud ainult ühe konkreetse turunduskampaaniaga. Näiteks e-posti aadresside kogumine (vastutasuks e-raamatu eest).
maandumisleht_koduleht maandumisleht_maandumisleht
 Allikas: http://thelandingpagecourse.com/landing-page-101-intro/

Vasakpoolne pilt on kodulehe avaleht ning parempoolne pilt on maandumisleht. Avalehel on mitmeid tegevusi, mida veebilehe külastaja võib teha, kuid maandumislehel on selgelt näha, et külastaja suunatakse vormi täitma.

Millal luua maandumisleht?

Olemas on kahte tüüpi maandumislehti: kontaktandmete kogumine edasise turundustegevuse jaoks ning toote/teenuse tutvustuse leht (inglise keeles click-through page või jump page).

Kontaktandmete kogumiseks peame me pakkuma vastutasuks väärt sisu. Selleks võib olla:

 • e-raamat
 • checklist
 • uuring
 • nõuannete kogumik
 • e-kursus

Oluline on, et sa pakud oma potentsiaalsele kliendile mingit väärtust, millest ta on huvitatud ning millest ta saaks ka mingit kasu.

Toote/teenuse lehel tutvustatakse kindlat toodet või teenust ning seletatakse, mis kasu sinu veebilehe külastaja saab, kui ta ostab sinu toote või teenuse. Peamiseks eesmärgiks on suunata klienti müügitunnelis edasi.

Seega suunatakse veebilehe külastaja registreerima tarkvara prooviperioodi kasutamiseks, demo variandiga tutvumiseks või ostukorvi.

Maandumislehe kui tutvustava lehe lõppeesmärgiks ei pea kindlasti olema veebilehe külastaja müügitunnelisse suunamine. Selleks võib olla ka väärt sisu pakkumine kontaktandmete vastu või uudiskirjaga liitumine.

Miks reklaam ja maandumisleht peavad olema sarnased?

Maandumislehele saad suunata liiklust neljast kanalist:

 • otseliiklus läbi e-postiturunduse
 • erinevad sotsiaalmeedia kanalid
 • tasulised reklaamid
 • kodulehelt

Sinu esialgne üleskutse või reklaam ja maandumisleht peavad olema samased, sest nii tekib sinu veebilehe külastajal kohene seos esialgse infoga.

Kui esialgne reklaam või üleskutse on teistsugune kui maandumisleht, siis suure tõenäosusega lahkub sinu veebilehe külastaja maandumislehelt enne kui ta on andnud sulle oma kontaktandmed.

Maandumislehega on sul võimalus tugevdada esialgset sõnumit ning anda veebilehe külastajale teada, et ta on õiges kohas.

Järgnev video seletab täpsemalt, miks peaks esialgne üleskutse ja maandumisleht olema samas

uguse kujundusega.

5 kohustuslikku maandumislehe elementi

Pildil on näha maandumislehe näidis ning soovituslikud elementide asukohad.

5_maandumislehe_elementi

1. Unikaalne müügiettepanek

Unikaalne müügiettepanek edastab sinu kodulehe külastajale, mida sa pakud ja miks see hea on. Müügiettepanek koosneb omakorda neljast elemendist.

1A. Peamine pealkiri on see, mida märgatakse ja loetakse kõige esimesena. Pealkiri peab edastama selgelt, mis kasu külastaja sealt saab ning seostuma esialgse üleskutsega.

1B. Alapealkirja abil saad rõhutada veelgi enam külastajale, mis kasu või väärtust ta saab.

1C. Kasu rõhutav väide sisutekstis peaks olema selgelt välja toodud ning peaks seostuma pealkirjaga. Inimesed veebis skaneerivad teksti, seega on tähtis, et oluline info oleks kohe nähtav. Seega kasu rõhutav väide peab olema tekstis esile tõstetud.

1D. Maandumislehe lõppsõna on sinu viimane võimalus veenda külastajat tegema sinu poolt soovitud tegevust. See on sinu viimane võimalus näidata, et sa pakud midagi väga kasulikku oma kodulehe külastajale.

Kui maandumisleht on lühike ning pealkiri on kogu aeg nähtav, siis sellisel juhul pole vaja lisada maandumislehe lõppsõna.

Selleks, et teada, kas sinu maandumislehe eesmärk on selge vii läbi 5 sekundi test. See tähendab seda, et leia keegi, kes pole tuttav sinu maandumislehega ning lase tal vaadata sinu maandumislehte 5 sekundit. Seejärel lase tal kirjeldada, mida ta nägi.

Kui saadud kirjeldus ei vasta maandumislehe eesmärgile, siis peaksid oma maandumislehega veel tööd tegema.

2. Kangelase pilt

Kangelase pilt on sinu toote või teenuse pilt, mis aitab edastada külastajale tema saadavat kasu. Kasutatav pilt on justkui sinu maandumislehe kangelane, mis püüab pilku. Pilt peab olema kvaliteetne ning seostuma pealkirjaga.

Pildi asemel võid kasutada ka videot, mis demonstreerib toote kasutamist. Video abil saad sa paremini selgeks teha, miks peaks keegi sinu toodet või teenust ostma. Lisaks video vaatamine tekitab sinu veebilehe külastajas nö „Ahhaa momendi“, mis omakorda viib ostuotsuseni.

Pilt või video peavad koheselt külastajale selgeks tegema, mis toote või teenuse maandumislehega on tegemist.

3. Sinu pakkumise kasutegurid

3A. Too kasutegurid välja nimekirjana, rõhuta väärtust, mida sinu veebilehe külastaja saab. Kasusaadav väärtus peab samas kõnetama sinu külastajat.

Halb näide pesumasina müügi puhul: Puhtad nõud.

Hea näide pesumasina müügi puhul: Peseb nõud sinu eest, seega on sul iga nädal vaba aega, mida sul enne ei olnud.

Kasutegurid peavad näitama, kuidas lahendatakse sinu veebilehe külastaja probleeme.

3B. Kasutegurite detailne kirjeldus ning võimalused. Kui on selleks vajadus, siis võid kasutegureid pikemalt lahti selgitada ning tuua välja võimalused, mis sinu toote või teenusega kaasnevad.

Kasutegurid aitavad aru saada, mis probleemi sa lahendad ning võimalused kirjeldavad, mida sinu toode või teenus teeb.

4. Tõestus

Kasuta teiste soovitusi või tagasisidet edastamaks tõestusmaterjali pakutava väärtuse kohta. Sinu veebilehe külastaja jõuab ostuotsuseni või kontaktandmete andmise otsuseni kiiremini, kui ta näeb, et teised on ka seda teinud ning nad on rahul oma otsusega.

Inimestele meeldib lugeda teiste arvamusi toodete ja teenuste kohta, seega kasuta seda teadmist ning edasta toote või teenuse arvustus maandumislehel.

5. Soovitud tegevuse tegemine – CTA

CTA nupu pealkiri peaks alati sisaldama tegevust ehk näitama, mis juhtub kui nupule vajutatakse, näiteks „Liitu uudiskirjaga“. CTA nupp on tihti koos vormiga, mida kasutatakse kontaktandmete kogumiseks.

Vormi väljade arv peab olema vastavuses väärtusega, mida sinu veebilehe külastaja saab. Näiteks uudiskirjaga liitumiseks ei hakka keegi sulle kirjutama, mis ettevõttes ta töötab, mis on tema telefoninumber jne. Uudiskirjaga liitumiseks piisab e-posti aadressist ning äärmisel juhul ka nimest.

CTA nupu asukoht ja kujundus

CTA nupp on kui virtuaalne käe andmine tehingu sulgemiseks, seega CTA nupp on väga oluline element maandumislehel.

Kui sinu maandumisleht on lühike ning ei sisalda väga palju informatsiooni, siis võiksid asetada CTA nupu kohe peale kasutegurite nimekirja. Kuid kui maandumislehel on palju informatsiooni, siis tasub asetada CTA nupp maandumislehe lõppu.

Kui sinu maandumisleht sisaldab palju informatsiooni ning veebilehe külastaja tahab enne otsuse langetamist põhjalikult tutvuda sinu toote või teenuse kirjelduse ja kasuteguritega, siis ta ei anna oma andmeid maandumislehe alguses.

ContentVerve testis oma põhjalikku ja pikka maandumislehte ning vormi asukohta. Vormi asukoha muutmisel tehti 304% rohkem soovitud tegevust maandumislehel. Pildil on näha maandumislehe esialgne ning variatsioonleht.

maandumisleht_AB_testimine

CTA nupud peavad sinu maandumislehel olema nähtavad, seega tee nupud piisavalt suureks ning jäta nupu ümber piisavalt vaba ruumi, et nupp paistaks välja. Ole julge kontrastse värvi kasutamisel ning suunavate noolte kasutamisel.

Vaata HubSpot kokkuvõtet, mida CTA nuppude juures teha ja mida mitte.

Alati testi CTA nuppu! Testida võiksid CTA nupu kujundust, asukohta ja pealkirja. Ära unusta testida ka teisi maandumislehe elemente.

Postitusest A/B testimine. Kuidas testida WordPressis? saad lugeda, kuidas tehniliselt läbi viia A/B testimist.

Tänan-leht

Kui veebilehe külastaja on maandumislehel teinud sinu poolt soovitud tegevuse (näiteks andnud oma kontaktandmed), siis suuna ta tänan-lehele.

Tänan-leht võimaldab sul anda juurdepääsu allalaaditavale materjalile, pakkuda mingit uut lisaväärtust või suunata ta mingit blogipostitust lugema.

Tänan-lehe abil saad suunata nüüd juba potentsiaalse kliendi tegevust ehk ütled talle, mida ta peaks sinu lehel edasi tegema. Muidugi ära unusta ka reaalselt oma potentsiaalset kliendi tänada.

Kokkuvõtteks

maandumisleht_joonis

Mida pidada silmas maandumislehe koostamisel?

 1. Maandumislehel ei tohi olla peamenüüd ega mingeid kõrvalisi linke.
 2. Maandumislehel on ainult üks tegevus, mida sinu potentsiaalne klient saab teha.
 3. Iga kampaania, turundustegevuse jaoks loo eraldi maandumisleht.
 4. Esialgne üleskutse (CTA, reklaam) peab olema seotud maandumislehega.
 5. Pealkirja ning alapealkirja lugemisel peab olema selge, mis on maandumislehe eesmärk.
 6. Kasu rõhutavad väited peavad olema rõhutatud ning koheselt nähtavad.
 7. Maandumislehe pilt või video peab olema kvaliteetne ning aitama külastajal koheselt aru saada, millega on maandumislehel tegemist.
 8. Kasuta numbrilist või täpploetelu, et välja tuua kasutegurid.
 9. Lisa kasutegurite tõestusmaterjalina eelmiste klientide tagasiside.
 10. CTA nupu pealkirjana kasuta tegevust, mis juhtub kui nupule vajutatakse.
 11. Lühikese maandumislehe puhul lisa CTA nupp peale kasutegurite nimekirja. Põhjalikuma maandumislehe puhul lisa CTA nupp maandumislehe lõppu.
 12. CTA nupp peab maandumislehel välja paistma ning kutsuma veebilehe külastajat sellele klikkima.
 13. Testi oma maandumislehe erinevaid elemente.
 14. Peale maandumislehe soovitud tegevuse tegemist suuna veebilehe külastaja tänan-lehele.

Selle nädala postituses rääkisin sulle, miks koduleht ei ole hea maandumisleht ning andsin sulle esimesed soovitused maandumislehe koostamiseks. Järgneval kahel nädalal annan sulle veelgi enam soovitusi maandumislehe koostamiseks.

Samast postituse sarjas on veel ilmunud:

 1. Kuidas koostada maandumislehte – vorm, müügitekst ja kujundus (2)
 2. Kuidas koostada maandumislehte – tänan-leht, testimine ja näidised (3)

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Häli Maurus

Häli on meie meeskonda kaua otsitud veebispetsialist, keda huvitab väga veebiprogrammeerimine ja kodulehe tegemine. Vabal ajal loeb palju raamatuid ning kannab hoolt oma isikliku raamatukogu eest.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.