Selle nädala „Kuidas koostada maandumislehte“ postituses annan sulle nõuanded vormi loomiseks. Kirjutan, mida tähele panna kampaanialehe kujundamisel ning annan sulle soovitused, kuidas kirjutada maandumislehe müügiteksti.

Kontaktandmete palumine on kui vahetuskaup

Kontaktandmete eest pakutav väärtus peab olema midagi sellist, millest sinu sihtgrupp on huvitatud. Selleks võib olla allalaetav dokument, e-raamat, uudiskirjaga liitumine, e-kursuse pakkumine, osalemine loosis või sooduskupong jne.

Oluline on see, et sinu pakutav väärtus peab vastama veebilehe külastaja tööle, mis on vajalik vormi täitmiseks. Ehk uudiskirjaga liitumiseks küsi vaid e-posti aadressi, kuid tasuta konsultatsioonile registreerimiseks võid sa küsida märksa enam infot.

Osad inimesed ei ole nõus sulle oma kontaktandmeid andma mitte mingil tingimusel. Seega kontaktandmete küsimise alternatiiviks võid paluda oma veebilehe külastajal jagada sinu pakkumist sotsiaalmeedias.

Pildil on näha maandumislehe näidis, kus antakse valida e-posti aadressi andmise või Twitteris jagamise vahel.

maandumisleht_alternatiiiv

PayWithATweet.com võimaldab pakkuda väärt sisu sotsiaalmeedias jagamise eest. Mõtled, et miks sa peaksid loobuma võimalusest koguda kontaktandmeid?

Tõesti, sa võid kaotada mõned e-postiaadressid, kuid sotsiaalmeedias jagamise kaudu võid saada oma maandumislehele hoopiski rohkem liiklust ning seetõttu võid sa ju tegelikkuses saada hoopis rohkemate inimeste andmed.

Vorm maandumislehel

Maandumislehe vormil on ainult üks eesmärk – koguda kontaktandmeid. Selleks, et sinu andmete kogumine oleks edukas, pead arvestama kahe aspektiga: vormi väljade arv ning vastutasuks pakutava sisu väärtus.

Vormi koostamise kaks viga, mida peaksid vältima

1. Sinu loodud vorm on liiga pikk

Veebilehe külastaja näeb sinu pikka ja lohisevat vormi ning ta lahkub sinu maandumislehelt. Liiga pikk vorm on hirmutav ning tegelikkuses keegi ei viitsi täita väga pikka vormi.

Veebilehe kasutajakogemuse ekspert Steve Krug on öelnud, et veebilehe külastajad ei taha, et nende aega raisatakse.

Seega soovitab ta eemaldada oma veebilehelt pool teksti ning seejärel allesjäänud tekstist eemalda veel pool. Sama printsiipi tasub kasutada vormide loomisel.

ImageScape’i kontaktivorm koosnes esialgu 11 väljast, mis aga seejärel vähendati neljale väljale. See tõi kaasa 120% conversion rate‘i suurenemise. Seega vormi pikkus on oluline!

maandumisleht_vorm

2. Sinu loodud vormi on keeruline täita

Kui sinu loodud vormi on liiga keeruline täita, siis üldjuhul jäetakse protsess pooleli ning lahkutakse sinu lehelt. Soovitav on vormi täitmisel arvestada järgnevate soovitustega:

 • Ära kasuta liiga palju avatud küsimusi vormis, sest see sunnib vormi täitjat tööd tegema.
 • Rippmenüü koostamisel lisa vastajale võimalus valida variant “muu”, sest suure tõenäosusega ei suuda sa mõelda kõikide võimalike vastuste peale.
 • Maandumislehe vormile ära lisa Captcha koodivälja, mis sunniks vastajat sisestama mingit tähe- või numbrikombinatsiooni.

Vormide koostamisel on oluline nii see kuidas sa küsid, kui ka mida sa küsid. Mida selgemalt küsid, seda tõenäolisemalt saad ka sellise vastuse, mida sa lootsid saada. Eriti kehtib see avatud küsimuste puhul.

Privaatsuse teavitus

Isikuandmete turvalisusega seotud teave on väga oluline ning võib mõjutada maandumislehe conversion rate’i päris palju.

Piltidel on näha kahte A/B testi, kus testiti privaatsuse teavituse mõjukust konversioonile.

maandumisleht_privaatsus2

Esimese testi puhul privaatsusest teavitamine vähendas conversion rate’i. Testi läbiviija hüpotees oli see, et kuna privaatsuse teavitus sisaldas sõna spämm, siis veebilehe külastajad pigem otsustasid üldse mitte registreerida.

maandumisleht_privaatsus1

Teise testi puhul muudeti privaatsuse teavitust ning tulemuseks oli conversion rate’i suurenemine.

Isikuandmete töötlemise ja turvalisuse alane teave peab olema usaldusväärne, selge ning autoriteetne.

Maandumislehe müügitekst

Maandumisleht koosneb peamiselt tekstist, kuid kõige olulisemad on pealkiri ja CTA nupu tekst.

Pealkiri

Maandumislehe pealkiri on see, mis tagab, et veebilehe külastaja jääb ka sinu maandumislehele.

Maandumislehe pealkirja eesmärgiks on veebilehe külastajas tekitada huvi sinu pakutu vastu ning motiveerida teda CTA nupule vajutama.

Pealkirjade kirjutamiseks on olemas lihtne valem: number või tegevusele kutsuv sõna + omadussõna + võtmesõna + lubadus

Näide: „Kuidas kahekordselt suurendada oma veebipõhist käivet 31 päevaga?“

 • Number või tegevusele kutsuv sõna – kuidas
 • Omadussõna – kahekordselt
 • Võtmesõna – veebipõhist käivet
 • Lubadus – kahekordselt suurendada oma veebipõhist käivet 31 päevaga

CTA nupp

CTA nupp on otsustavaks elemendiks, mis suunab veebilehe külastajat sellele vajutama või maandumislehelt lahkuma. Seega CTA nupu pealkirja koostamisel peaksid sa mõtlema kahe küsimuse peale:

 1. Mis motiveerib maandumislehe külastajat CTA nupule vajutama?
 2. Mida veebilehe külastaja saab, kui ta vajutab CTA nupule?

CTA nupp, mis teavitab sinu poolt pakutavast väärtusest ning on asjakohane veebilehe külastaja jaoks suurendab sinu maandumislehe conversion rate’i.

Kasutegurite kirjutamine

Iga toote või teenuse juures on olemas võimalused, mida on lihtne nimekirjana kirjutada. Kuid just väljatoodud kasutegurid veebilehe külastaja jaoks on see, mis tegelikult müüb.

Selleks, et võimalusest saada head kasutegurid, pane enda jaoks kirja kõigepealt toote/teenuse võimalused. Seejärel mõtle, miks sa mingi võimaluse kirja panid ehk mida see võimalus teeb. Järgmisena pane kirja, miks veebilehe külastaja peaks seda soovima ning viimase sammuna lisa juurde emotsioon.

Näide kujunduse kasutamiseks:

 1. Lihtne võimalus. Skaleeruv kujundus.
 2. Mida võimalus teeb?  Kujundus kohandub kõigi seadmetega.
 3. Miks veebilehe külastaja peaks seda soovima?  Puuduvad klientide kaebused kodulehe toodete/teenuste või kontaktandmete leitavuse või nähtavusega  mobiiltelefoni kasutades.
 4. Emotsionaalne kasutegur. → Sa võid tunda end kindlalt ning rahulolevalt, sest sa tead, et olenemata kasutatavast seadmest saavad sinu kliendid alati sinuga ühendust võtta või tellida teda huvitava toote või teenuse.

Kui sul on eelnevalt olemas tagasiside mingi teenuse või toote kohta, siis kasuta seda teadmist ära. See näitab sulle, kuidas sinu sihtgrupp räägib ning sa saad kasutada seda teadmist kõnetamaks paremini oma potentsiaalset klienti.

Kui sinu peamine sihtgrupp tunneb, et sa räägid temaga samas keeles ning just tema probleemist, siis ta usaldab sind palju enam.

Juhul kui sul puudub tagasiside, siis uuri sotsiaalmeediast, kuidas ja mida sinu peamine sihtgrupp räägib.

Müügiteksti kirjutamisel on kindlasti abi postitusest Kuidas kirjutada kodulehe teenuste lehele müüvat sisu?. Lisaks on seal ka kirjutatud lähemalt, milline on hea pealkiri.

Soovitused maandumislehe kujundamiseks

CTA nupp on sinu maandumislehe tähtsaim element. Suuna veebilehe külastaja pilk tegevusele, mida ta peab tegema. Pildil on näha vorm ning CTA nupp, mis on rõhutatud maandumislehel, et suunata külastaja pilk soovitud tegevusele.

maandumisleht_rohutamine

CTA nupp olgu kontrastne, et paremini püüda veebilehe külastaja pilku. See, mis värvi CTA nupp on pole nii oluline, kui see, et ta püüaks tähelepanu. Kontrasti võid kasutada ka teiste tähtsate elementide rõhutamiseks.

maandumisleht_kontrast

Kasuta suunavaid viiteid. Näiteks noolt, mis näitab vormi suunas. Kui sa kasutad inimest oma maandumislehel, siis kindlasti paiguta ta nii, et ta vaataks sinu soovitud tegevuse, näiteks vormi, suunas. Seda just seetõttu, et on tehtud kindlaks, et me jälgime inimese pilku ka ekraanil.

maandumisleht_suunamine

Ära karda kasutada tühja pinda, et rõhutada midagi olulist. Vahest vähem tähendab hoopiski rohkem.

Rõhuta väärtuse nappust ning ajalist piiritletust. Koguseline või ajaline piiritletus on üldjuhul psühholoogilised motivaatorid mingi tegevuse sooritamiseks.

Võimalusel paku tasuta prooviaega või paku eelvaadet. Näiteks raamatu puhul saad pakkuda lugemiseks mingit peatükki.

Kasuta tõestust näitamaks, et teised on ostnud/kasutanud sinu toodet või teenust ning nad on rahul sellega. Kui võimalik, siis lisa juurde ka reaalse inimese pilt, et suurendada usaldusväärsust.

Suurendamaks tõestuse mõjukust kasuta videoid. Unbounce viis läbi A/B testi, kus võrdles tekstipõhiseid kasutajakogemusi videopõhistega. Videote kasutamise suurendas soovitud tegevuse tegemist lausa 25% võrra.

Juhul kui sa teed koostööd ettevõtetega, keda sinu sihtgrupp teab ja usaldab, siis kindlasti kasuta oma partnerite logosid maandumislehel. Samuti võid mainida meedia kajastusi või auhindasid, mida oled saanud.

Kokkuvõtteks

 1. Vorm ei tohiks olla liiga pikk.
 2. Vormi pikkus ja pakutav väärtus peaksid olema vastavuses.
 3. Vorm olgu arusaadav ning täitmine peab olema lihtne.
 4. Isikuandmete töötlemise ja turvalisuse alane teave peab olema usaldusväärne, selge ning autoriteetne.
 5. Maandumislehe pealkiri olgu selge, mitte kaval ega kaheti mõistetav.
 6. CTA nupu pealkiri võiks edastada seda, mida sinu veebilehe külastaja saab, kui ta vajutab nupule.
 7. Kirjuta emotsionaalseid kasutegureid, mis näitaksid kuidas on sihtgrupi probleem lahendatud.
 8. Uuri, mida sinu peamine sihtgrupp sotsiaalmeedias räägib. Kasuta ära sulle saadetud e-kirju või tagasisidet kirjutamaks maandumislehe sisu või pealkirja.
 9. Kasuta kontrasti, suunavaid ja rõhutavaid kujunduslikke elemente külastaja tähelepanu suunamiseks soovitud tegevusele.
 10. Teavita oma pakkumise ajalisest ja/või koguselisest piiratusest, et motiveerida veebilehe külastajat tegema sinu poolt soovitud tegevust.
 11. Võimalusel anna veebilehe külastajale proovida midagi tasuta. Olgu selleks tasuta prooviaeg või näidispeatükk.
 12. Tõesta, et sinu pakutav on väärtuslik.
 13. Testi maandumislehe vormi pikkust, CTA nuppu, privaatsuse teavitust ning pealkirja.

Selle nädala postituses kirjutasin, mida pidada silmas maandumislehe kujundamisel, müügiteksti ning vormi koostamisel. Järgmise nädala postituses kirjutan lähemalt, miks tänan-leht on oluline, miks tasub testida oma maandumislehte ning toon näiteid suurepäraselt koostatud maandumislehtedest.

Samast postituse sarjas on veel ilmunud:

 1. Kuidas koostada maandumislehte? (1)
 2. Kuidas koostada maandumislehte – tänan-leht, testimine ja näidised (3)
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Häli Maurus

Häli on meie meeskonda kaua otsitud veebispetsialist, keda huvitab väga veebiprogrammeerimine ja kodulehe tegemine. Vabal ajal loeb palju raamatuid ning kannab hoolt oma isikliku raamatukogu eest.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.