E-poe pidamisel on mitmed nõuded, millele veebipood peab vastama. Samas ainult minimaalsetele tingimustele vastamine ei muuda sinu e-poodi usaldusväärseks. Selles postituses toon välja e-poe nõuded, millele sinu veebipood peab vastama vastavalt Eesti seadusandlusele. Lisaks toon välja veel mõned soovitused, et tõsta sinu e-poe usaldusväärsust.

e-poe_nouded_reeglidKohustuslikud e-poe nõuded

1. Ostja peab saama sinuga ühendust võtta.

Seega pead esitama vähemalt oma ärinime (või ettevõtte nime), registrikoodi, asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi.

2. Veebipoest ostu sooritamise protsess peab olema selgelt kirjeldatud.

Lisaks peavad ostjale nähtaval kohal olema ka müügitingimused.

Müügitingimustes peavad kirjas olema:

 • maksetingimused;
 • hinnainfo;
 • tellimuse täitmise kord;
 • lepingust taganemise kord;
 • kättetoimetamine ja sellega seotud tasud;
 • tagastamisõigus ja –tingimused;
 • pretensioonide esitamise kord;
 • isikuandmete töötlemisega seotud teave.

Eesti E-kaubanduse Liit on välja töötanud näidismüügitingimused, mida võivad kõik soovijad kasutada. Müügitingimused on Tarbijakaitseametiga kooskõlastatud ning neid võib alla laadida postitusest Alustavale e-kauplejale.

Isikuandmete töötlemine ja kaitse on väga olulised, seega soovitan lisaks lugeda Andmekaitse Inspektsiooni koostatud juhist Turvaline e-pood, mis selgitab, milliseid seadustest tulenevaid nõudeid pead sa jälgima turvaliseks isikuandmete töötlemiseks.

3. Ostja peab saama koheselt tellimuse kinnituse.

Seega pead seadistama automaatse tellimuse kinnituskirja või arve, millega kinnitad tellimuse saamist.

4. Tooteinfo peab olema esitatud eesti keeles.

E-poe pidajana on sinul vastutus kaupade ja teenuste eest, mida sa müüd. Seega pead sa andma ostjale tõest teavet kaupade ja teenuste kohta. Vajadusel pead andma ostjale toote ostul kaasa kasutusjuhendi.

Juhul kui ostja küsis sinu käest lisainfot, siis peab ostetud kaup vastama ka antud lisainfole.

5. E-poes peavad olema selgelt välja toodud müügihinnad ning ühikuhinnad.

Soodusmüügi või allahindluse puhul pead teavitama ostjat ka vanast hinnast.

Müügihind on see hind, millega sa müüd ning ühikuhinda väljendatakse näiteks ühe kilogrammi, liitri, meetri kohta.

Kui sa müüd mett 250g purgis, siis peab olema sul välja toodud purgihind ning lisaks veel ka kilo hind. Kui ühikuhind ja müügihind on samased, siis piisab ainult müügihinnast. Näiteks 1kg meepurgi müügihinna juures ei ole vaja välja tuua ühikuhinda.

6. Keelatud on kasutada ebaausaid kauplemisvõtteid.

Ebaausad kauplemisvõtted on ostjat eksitavad või ostja suhtes agressiivsed.

Näiteks eksitav kauplemisvõte on kui väidad oma veebipoes, et teatud kaubale kehtib ainult 14-päevane tagastusõigus. Eksitav on see seetõttu, et seadusest tulenevalt on ostjal minimaalne tagastusõigus 14 päeva.

Millele kehtib ostja tagastusõigus ja mis aja jooksul?

e-poe_nouded_tagastamineMüügitingimustes peab olema selgelt väljendatud, millistel tingimustel toimub tellimusest taganemine ja toote tagastamine.

Kuna ostjal ei ole võimalik e-poes toodetega tutvuda, siis vastavalt Võlaõigusseadusele on ostjal õigus tagastada toode 14-päeva jooksul ajast, mil toode ostjani jõudis.

Selleks, et ostjal oleks 14-päevane tagastusõigus peab see olema sinu e-poes ka selgelt väljendatud.

Kui unustad kirjutada, et sinu e-poes kehtib 14-päevane tagastusõigus, siis on ostjal õigus tagastada toode 12 kuu jooksul toote kättesaamise päevast.

Üldjuhul toote tagastamiskulud tasud sina, mitte ostja. Kuid kui sa paned ostjale kohustuse tasuda tagastamisega seotud kulud, siis pead seda ka oma müügitingimustes selgelt väljendama. Ostjale pead tagastama ostuhinna ning kaubaga seotud saatmiskulud 14-päeva jooksul alates tellimuse taganemise päevast.

Tagastusõigust ei saa kasutada kõikide toodete puhul, kuid sel juhul pead sa ostjat enne ostmist sellest teavitama. Näiteks ei saa tagastada:

 • tooteid, mis on valminud tellimustööna ostjale;
 • tooteid, mis kergesti riknevad;
 • suletud pakendis saadetud audio- või videosalvestisi või tarkvara tooteid, mis on avatud;
 • digitaalset sisu, mida ei tarnita füüsilisel andmekandjal (näiteks e-raamatud, erinevad allalaetavad mustrid).

Digitoodete puhul pead kindlasti teavitama ostjat enne tasumist, et vastavalt Võlaõigusseadusele ei ole võimalik digitaalseid tooteid tagastada ning tasudes ostja loobub tagastamisõigustest.

Tarbijakaitseamet on välja töötanud põhjaliku juhendi e-kaubandusega tegelevale ettevõtjale. Ei ole oluline, kas alles mõtled e-poe loomise peale või sul juba on olemas veebipood, kindlasti soovitan sul tutvuda selle juhendiga.

Nimetatud juhendi leiad ka Tarbijakaitseameti kodulehel olevate dokumentide nimekirjast, kus juhend on olemas eesti, vene ja inglise keeles.

Mida veel saad teha, et tõsta oma e-poe usaldusväärsust?

 • Kontaktandmete juurde lisa ka pilt ning inimese nimi, kellega kontakt luuakse. Kui on võimalik kirjutada mitmele töötajale, siis lisaks nimele ja pildile lisa ka paar lauset, mis teemal võiks konkreetse isikuga ühendust võtta. Külastajad tahavad teada, kellega nad suhtlevad.
 • e-poe nouded_kkkLisaks müügitingimustele ja juhisele kuidas vormistada ostu võiks sinu e-poes olla ka KKK ehk korduma kippuvate küsimuste rubriik. Esialgu võid kirja panna mõningad olulisemad küsimused, näiteks: kuidas saab ostude eest tasuda, kui palju tuleb tasuda transpordi eest vastavalt tarneviisile, kuidas ja millistel tingimustel toimub tagastamine. Kuigi see info on juba olemas sinu müügitingimustes, siis KKK on ülevaatlikum ostja jaoks ning minu arvates ostjasõbralikum. Lisaks saad KKK alati täiendada vastavalt tekkinud ostjate küsimustele.
 • Tellimuse kinnituskiri või arve olgu kujundatud korrektselt. Lisaks tellimuse vastuvõtmise kinnitusele võiksid teavitada ka ostjat kauba väljasaatmisest.
 • Müügiks pakutavat toodet või teenust kirjelda võimalikult täpselt, sest sinu poolt esitatud info põhjal teeb ostja oma ostuotsuse. Kasuta kaupade kirjelduste juures kindlasti kvaliteetseid pilte.
 • Võiksid mõelda usaldusmärgi taotlemisele. „Turvaline ostukoht“ on Eesti E-kaubanduse Liidu poolt väljastatav usaldusmärgis e-poodidele, kuid selleks pead sa kuuluma nimetatud liitu ning vastama nende poolt seatud tingimustele.

Kodulehe ning eriti just veebipoe usaldusväärsus on tähtis, sest see paneb külastaja tundma end turvaliselt ning sooritama sinu poolt soovitud tegevusi. Postituses Kuidas tõsta e-poe või kodulehe usaldusväärsust? on välja toodud veel nõuandeid, kuidas saad tõsta oma veebipoe usaldusväärsust.

Digitaalsete toodete müümine Eestis, Euroopa Liidus ja mujal maailmas

e-poe_nouded_KMKui plaanid müüa ka Eestist väljapoole, siis pead kindlasti märkima, millise riigi seadusandlus kehtib sinu poes. See on just vajalik nende ostjate jaoks, kes ei asu Eestis.

2015. aastast hakkas kehtima uus käibemaksuseadus, mis määrab digitaalsete toodete müügi käibemaksumäära. Uue seaduse alusel peavad olema digitooted maksustatud vastavalt ostja riigile.

Sellega seoses hakkas ka kehtima Eesti käibemaksukohuslastele MOSS erikord. Tegemist on vabatahtliku erikorraga digitaalsete toodete maksustamiseks.

See võimaldab digitaalsete toodete pakkujal deklareerida ja tasuda teises liikmesriigis tasumisele kuuluv käibemaks läbi oma asukohariigi maksuhalduri ilma, et peaks registreerima käibemaksukohustuslaseks kliendi asukohariigis. MOSS erikorra kasutamiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus e-maksuametis.

MOSS eriolukord kehtib vaid Eesti käibemaksukohuslaseks registreeritud äriettevõttele, kes müüb Euroopa Liidu liikmesriigis asuvatele mittekäibemaksukohuslastele.

Erikorda ei rakendata liikmesriikides, kus isik on käibemaksukohustuslasena registreeritud, sh registreerimisliikmesriigis. Nendes riikides osutatud digiteenuseid ei deklareerita MOSS-deklaratsioonil, vaid käibemaksukohustus täidetakse vastava riigi maksuhaldurile tavakorras.

Kui sa ei ole Eestis registreeritud käibemaksukohuslaseks aga soovid müüa digitaalseid tooteid Euroopa Liidu liikmesriikide maksukohuslaseks registreerimata isikule, siis pead end arvele võtma käibemaksukohuslaseks nendes riikides, kus sinu ostjad asuvad.

Käibemaksu pead tasuma ostja asukohariigis, mitte enam Eesti käibedeklaratsioonil, sest alates 2015. aastast arvestatakse käibe toimumise kohaks ostja asukohta.

Digitaalsete toodete müümine eraisikutele ehk mittekäibemaksukohuslastele

KMmittekohuslane

Euroopa Liidu liikmesriikide käibemaksumäärad digitoodetele.

KM

Digitaalsete toodete müümine käibemaksukohuslastele

KMkohuslane

Kasulikud pluginad WooCommerce ja OpenCart jaoks

Kui plaanid alustada alles oma e-poega, siis soovitan sul tutvuda Kodulehe loomise ja turundamise koolitusega. Selle koolituse tulemusena valmib sinu veebilehe lähteülesanne ning internetiturunduse tegevusplaan.

Lisaks oskad kasutada Google tööriistu turundamiseks ning aitame sul seadistada sinu e-poe ja erinevad maksud toodetele. Koolituse lõppedes on sul olemas töötav koduleht, kui kohe algusest töötad aktiivselt kaasa koolitajatega. Samuti on sul olemas koolitaja tugi 2 aastat peale koolituse lõppemist.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Häli Maurus

Häli on meie meeskonda kaua otsitud veebispetsialist, keda huvitab väga veebiprogrammeerimine ja kodulehe tegemine. Vabal ajal loeb palju raamatuid ning kannab hoolt oma isikliku raamatukogu eest.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.