Selles blogi postituses annan sulle nõu ja selgeid juhiseid, kuidas teha kodulehte. Täpsemalt, kuidas teha kodulehe avalehte, mis on mõeldud just sinu sihtgrupile ja otsingumootoritele.

Mis on ühe kodulehe avalehe peamine ülesanne?

Anda ca 5 sekundi jooksul esmakordsele külastajale selgelt teada:

  1. Mis lehel ta on?
  2. Mis kasu ta siit lehelt saab?
  3. Ja mida külastaja peab järgmiseks tegema?

Checklist, kuidas teha toimiv kodulehe avaleht

Tahan rõhutada, et järgnev loetelu, mida ühe kodulehe avalehe planeerimise või kontrollimise juures kasutad, ei taga maksimaalset tulemust. Miks?

Kodulehe avaleht on kui Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis, sest peame selle erinevaid osi pidevalt testima. Samuti tuleb enne kodulehe planeerimist teha põhjalik sihtgrupi analüüs, et mõista nende probleeme, väljakutseid ja eesmärke veebis.

Kui sa ei ole analüüsinud oma sihtgruppi ja sa ei tunne tema probleeme, siis ei oska sa koostada oma avalehele ka head sõnumit. Sihtgrupi analüüs on järgneva kontrollnimekirja üheks eelduseks.

Avalehe sõnum olgu konkreetne

Sõnumi põhjal otsustavad külastajad kas see on õige koht, kuhu olen sattunud.

1. Avalehel on sihtgrupi jaoks lubadust andev või huvi äratav pealkiri

Pealkiri peab esmakülastajale andma selgelt mõista, kuidas tema probleemi lahendad. Kui avalehe pealkiri pole sihtgrupile üheselt arusaadav, siis ta lahkub lehelt. Pealkiri võiks ideaalis olla kui terav nuga, mis lõikab valusalt, samas annab teada probleemi lahenduse.

2. Saan kohe aru, et millist probleemi siin lahendatakse?

Ole konkreetne ja ütle välja, mis probleem sinu sihtgrupil tegelikult on, sest nad ei tea seda isegi väga täpselt. Ütle selgelt, et sina just seda probleemi lahendad.

3. Kas on kasude esile toomiseks kasutatud bullet pointe?

Esita oma tootest või teenusest 3 kuni 5 kõige mõjuvamat ja käega katsutavamat kasu loeteluna. Lühikesi ja konkreetseid loetelusid on lihtsam ja kiirem silmaga haarata.

4. Mille poolest erineb? Erilisus on selgelt välja toodud

Mida sina teed teistmoodi, kui sinu konkurendid? Kuidas sinu toode või teenus lahendab konkurentidest kliendi probleemi paremini? Kui oled väikeettevõte ja erined vaid hinnaga, siis pole sa jätkusuutlik.

5. Saan kohe aru, miks ma peaksin siit ostma

Kõik eeltoodud punktid peavad minus tekitama tunde, et olen õiges kohas ja kus oma ala parimad lahendavad minu probleemi nii, et mina saan sellest hiljem palju kasu.

6. Saan kohe aru, mida siin lehel teha saab

Sõltuvalt sihtgrupi ostuvalmiduse faasist peaks igaüks leidma kiirelt selle sobiva nupu, millele vajutada, et saada kohe ligi teda huvitavale informatsioonile.

Kuna üldiselt jagunevad veebilehe külastajad kolme suuremasse gruppi, siis peab olema tal võimalik:

  • minna ühe klikiga toote või teenuse lehele;
  • saada tasuta mingit väärt informatsiooni või;
  • liituda millegi ahvatleva saamiseks listiga.

Enim soovitud tegevuste juurde tuleb alati lisada eraldi motiveeriv üleskutse tegevusele ning seda tegevust tuleb disainiga aidata rõhutada.

veebilehe analüüs

Funktsionaalsus ja suunamine disainiga

Siit tulevad nüansid, mida silmas pidada kodulehe avalehele sattunud külastaja suunamisel ja kasutusmugavusel.

7. Kas kohe on näha üleskutse enim soovitud tegevusele?

Kas külastaja saab kohe aru, millisele tegevusele teda järgmiseks suunatakse nii disaini (nupu, pildi) kui tekstiga?

Nii nagu igal sisulehel nii ka avalehel peab olema üks kõige tähtsam üleskutse tegevusele ehk mis tegevust külastaja võiks sinu arvates veebilehel teha. Üleskutse peab väljendama kliendi kasu ja saadavat väärtust ja see peab ütlema, mida ta peab tegema.

8. Kas lisaks üleskutsele on ka suunaval nupul kasu rõhutav üleskutse?

Iga üleskutse juures peaks olema muust keskkonnast disaini osas täiesti eristuv Call-to-action nupp. Nupul võiks olla lühike ja kasu rõhutav üleskutse.

Kodulehel oluliste osade testimine

10. Kas külastajalt oodatakse vähem kui kolme olulist tegevust?

Üldiselt tuleks suunata külastaja tegema vaid ühte tegevust, kuid kui ta pole selleks valmis, siis võib visuaalselt pakkuda ka alternatiivtegevusi. Targad turundajad ei suuna esmakülastajat pea mitte kunagi kohe ostu sooritama. Või siis vähemalt ei sõnasta seda üleskutset pealetükkivalt.

11. Kas avalehe info on jagatud plokkideks?

Mida erinevamat infot avalehel jagad, seda rohkem infoplokke tuleb. Seega kui meeles pidada avalehe peamist ülesannet, siis pole mõtet palju infot avalehele lisada, kuid see, mida lisad jaota eraldiseisvateks plokkideks.

Näiteks kodulehekoolituste avalehel on napi, ent tutvustava infoga teenuse, koolituste ja konsultatsiooni infoplokk. Need annavad lisa ülevaadet, mida külastaja siit saab ning seda on mugav haarata.

12. Kas tekst on kontrastne?

Kõige kontrastsem tekst on must tekst valgel taustal ja inimesed on seda harjunud lugema. Samas on see ka kõige mugavam silmale. Kui lugeda valget teksti mustal taustal, siis see pole kõige hullem, aga mitte siiski nii mugav lugemiseks.

13. Kas tekst on hästi liigendatud?

Hästi liigendatud tekst veebilehel jätab teist korrektse mulje ja mis kõige tähtsam inimestele meeldib lugeda (loe skaneerida) 2-3 realisi lõike. Liigendamata tekstimassiivid hirmutavad ja külastaja paneb sinu lehe punasest ristist kiirelt kinni.

14. Kas olulise info ümber on tühja ruumi (õhku)?

Disaini üks vana tõde on see, et kui soovid midagi esile tuua, siis lisa olulise pildi või sõnumi ümber tühja ruumi.

15. Kas teksti font on vähemalt 14 px ja hästi loetav?

Veebilehel kasuta võimalikult loetavat fonti näiteks Open Sans või Adamina regular jne. Fondi valikul tuleb arvestada ka numbritega, et need näeksid sama head välja kui tekst. Fondi suurus sõltuvalt fondist võiks olla vähemalt 14 kuni 16 pikslit. Pole vaja tekitada lugejas tunnet, et ta oleks kui silmaarstil kontrollis.

16. Kas sõnum (tekst ja pilt), väärtused, oluline tegevus ja üleskutse on nähtav ilma lehte alla kerimata?

Kuna inimestel on vähe aega ja infot palju, siis peab kõik oluline mahtuma sihtgrupi monitorile. See tähendab, et ilma lehe kerimiseta peab külastajal olema selge, mida siit saab ja mida ta edasi peab tegema.

17. Kas avalehel on kasutatud bännereid või reklaami, mis viib külastajad lehelt välja ja/või häirib olulise haaramist?

Eriti rumal on külastaja viia oma avaleht mingi bänneri või reklaamiga minema. Samuti vähendavad eeltoodud segajad külastaja lugemiskiirust, tähelepanuvõimet ja arusaadavust tesktist.

18. Kas avalehe päisest või jalusest leiab sinu kontaktid?

Külastajal tekivad alati küsimused ja ta soovib neile saada kiirelt vastuseid. Ta tahab sulle kas kohe helistada või kirjutada. Lisa lehe jalusesse ning ka päisesse kõik vajalikud viisid kiireks kontakti võtmiseks.

19. Kas peamenüü jääb alla 7 lingi?

Miks peaks peamenüüs olema vähem kui seitse menüülinki? Põhjus on selles, et inimene ei suuda korraga rohkem haarata. Uuringud näitavad, et optimaalne linkide arv peamenüüs on 5 +/- 2 linki.

Avalehe visuaalne sõnum

Visuaalne pool käib tekstiga alati kaasas ja ainult nii moodustavad nad terviku. Tekst peab visuaalset osa toetama, kuid pilt peab tooma välja olulise emotsiooni ja sõnumi.

20. Kas toote või teenuse pilt annab kohe mõista mis lehega on tegu?

Ühel jõujooke maale toova firma veebilehel oli selleks pildiks suur kanamuna, kuna omanik (looja) arvas, et kanamuna on kõige tähtsam komponent selles joogis. Hiljem sai avalehele pandud kulturistid ja suur jõujoogipakend ning külastajal oli pilt kohe selgem.

21. Kas peamist toodet või teenus iseloomustav pilt on piisavalt suur ja kvaliteetne?

Suuremad pildid mõjuvad paremini ning müüvad rohkem. Samas mängib äärmiselt suurt rolli pildi kvaliteet ja väljapeetus veebilehel.

Kodulehe üldine kujundus võib olla küll viimane sõna, aga kui seal vaatab vastu kehva kvaliteediga töötlemata foto või pilt, siis on efekt vastupidine. Usalduse oled kohe esmakordse külastaja alateadvuses kaotanud.

22. Kas disain tundub usaldusväärne ja loob head emotsiooni?

Disain (värvid, kujundid, info paigutus jne) on tavaliselt paljuski maitse küsimus, kuid head veebidisainerid tuletavad veebilehe disaini lähtuvalt sihtgrupi olemusest ja veebilehe eesmärkidest. Seda arendatakse edasi ainult läbi testimise.

Oluline on, et disainiga saaks loodud positiivne ja taotluslik õhkkond avalehele ja see ei oleks lohakas või vastuolus kasvõi näiteks värvide sobivuse poolelt.

23. Kas ettevõtte logo asub üleval vasakus nurgas?
Veebi külastajad on harjunud nägema ettevõtte või asutuse logo lehe päise vasakus nurgas. Samuti on nad harjunud seda klikkima, kui soovivad kiirelt jõuda tagasi avalehele. Meil pole mõistlik hakata neid harjumusi vägisi muutma.

Avalehe optimeeritus otsimootoritele

Avaleht optimeeri alati oma kõige olulisemale märksõnale. Mida see tähendab?

24. Kas pealkiri on lisatud Heading 1-na?

Nii nagu Microsoft Wordis paned oma kirjatöö pealkirjale Heading vorminduse, nii pead ka hoolt kandma, et avalehe sisus oleks üks pealkiri kõige tähtsamana märgitud.

25. Kas H1 pealkiri on kõige suuremas fondis ja koheselt nähtav?

Avalehe tähtsaim pealkiri peab olema kõige suurema fondi suurusega ja tulema hästi välja. Ei tohi jätta kahtlustki, et see on kõige tähtsam pealkiri.

26. Kas pealkiri sisaldab olulist märksõna või fraasi?

Sinu kodulehe kõige tähtsamas pealkirjas peaks esinema ka üks sinu olulisematest märksõnades või märksõnafraasist. Lugeja otsib just neid märksõnu, mis teda huvitavad.

27. Kas avalehe title on huvitekitav või lubadust andev ja sisaldab olulist märksõna või fraasi?

Title on see, mida inimesed näevad otsingumootorites koos meta descriptioniga ehk kokkuvõtva sisulehe kirjeldusega. Püüa olulisemad märksõnad asetada ettepoole. Samas läbiklikkimise suhtele loeb palju kui huvitavalt või lubavalt sa selle koostad.

Kindlasti ei tohiks Titles olla Tere Tulemast või Avaleht või firmanimi.

28. Kas avalehele on lisatud meta description, mis sisaldab olulist märksõna või fraasi?

Kirjuta sisulehe kirjeldus alati ise, sest see on üks võimalus ja kuidas konkurentidest eristuda otingumootorite otsingutulemustes. Kirjeldus öelgu mis väärtust pakutakse ja see peaks sisaldama ka olulist märksõna või fraasi.

29. Kas on kasutatud alapealkirjasid H2-na?

Avalehel kui kasutad alapealkirjasid, siis need võivad vabalt olla ja Heading 2-na loodud. Kui alapealkirjades on mõni sinu oluline märksõna, siis on hästi.

30. Kas avalehe URL on selge, lühike ja olulist märksõna sisaldav?

Kodulehe aadress ehk URL võiks sisalda sinu olulist märksõna, kuid olulisem on, et seda saaks lihtsalt meelde jätta ning ei tekiks küsimusi selle kirjutamisel.

31. Kas avaleht sisaldab vähemalt 200-300 sõna teksti?

Igal korralikul kodulehe avalehel peaks olema ka sõnalist poolt. Lihtsalt pildiga ja paarist reast võib lugejale jääda väheks. Samuti armastavad otsingumootorid teksti ja viimane on üks osa otsingumootorite tulemuste reastamise algoritmist.

Avalehe töötavus

Kui juba sinu avaleht jätab esimesel kokkupuutel halva mulje sellepärast, et see laeb kaua või näeb imelik välja, siis oled usalduse kaotanud.

32. Kas avaleht avaneb kiirelt (1-3 sek)?

Kui sinu avaleht avaneb aeglaselt, siis inimesed lahkuvad lehelt. Kanna hoolt, et sinu avalehe maht oleks võimalikult väikene. Siin on postitus kuidas teha kodulehte kiiremaks.

Kuidas teha kodulehte kiiremaks

33. Kas avaleht töötab ja näeb välja ühtemoodi kõigi oluliste brauseritega?

Tuleb katsetada ja kontrollida ning vajadusel täiendada avalehte, et see töötaks kõigis olulistes sinu sihtgrupi poolt kasutatavates veebisirvijates. Kindlasti on need Google Chrome, Mozzilla FireFox ja näiteks Internet Explorer ja Safari.

34. Kas avaleht töötab ka nutiseadmetes ühtemoodi hästi?

Paljud kasutavad tahvelarvuteid ja sõltuvalt sihtgrupist nutitelefone veebilehelt info hankimiseks. Täna võiks sinu veebileht juba kohanduda ka nendele seadmetele. Vaata siit kuidas sinu koduleht näeb erinevates seadmetes välja.

35. Kas kõik lingid töötavad?

Enne kui leht tehakse avalikuks pead veenduma, et ikka kõik avalehelt viitavad lingid ka laitmatult töötaks. Siit saad kontrollida oma veebilehe katkiseid linke.

Usun, et sa tead kui tähtis on ühe kodulehe avaleht, mistõttu tuleks selle planeerimisse suhtuda erilise tõsidusega.

Kuidas teha kodulehe avalehte? from KoduleheKoolitused on Vimeo.

Kindlasti on veel hulga punkte, mida siin pole kajastatud, kuid sellest sulle piisab, et teha ise või kontrollida, kuidas on lood sinu kodulehe avalehega. Sarnasel teemal soovitan veel lugeda postitust kuidas teha kodulehte, mis paneb külastajad teie lehelt ostma.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.