Kas pead blogi? Ma mõtlen äriblogi, mis loob sinu klientidele väärtust, õpetab ja aitab neid?

Kas soovid, et sinu blogi esmakordsed lugejad tuleksid ka hiljem sinu lehele tagasi?

Kirjuta siis artikleid, mida sinu sihtgrupil on huvitav lugeda. Hea artikli kirjutamine blogi jaoks sõltub sellest, kuidas sa seda planeerid, kirjutad ja arendad.

artikli kirjutamine

Kui sul on selge protsess ja raamistik, kuidas kirjutada artiklit, siis luban, et su töö läheb kiiremaks ja lihtsamaks. Annan sulle ühe näite, mida ma ise kasutan igapäevaselt. Siit see tuleb.

Tee põhjalikku eeltööd, siis on lihtsam kirjutada

Selleks, et planeerida oma järgmist blogipostitust, on sul vaja koguda ideid ning soovitan kindlasti teha natuke uurimistööd. Mida siis peaksid tegema?

1. Kirjuta üles esialgsed teemad või fraasid

Seda postitust planeerides kirjutasin üles postituse esialgsed teemad ja fraasid, millest oli plaan kirjutada. Näiteks olid need fraasid „kuidas kirjutada blogi“, „artikli kirjutamine kodulehele“, „blogipostituse kirjutamine“ ja veel mõned.

2. Kellele sa kirjutad ja kuidas ta infot tarbib?

Kes_on_SihtgruppMõtle, kes on see konkreetne kliendipersoon (täpselt sihitud lugeja) kellele sa kirjutad.

Selle postituse sihtgrupp on meie loodud ideaalse klienditüübi puhul väikeettevõtja Kalev ja turundaja Tuuli, kes juba mõistavad väärt sisu turunduslikku jõudu, kuid tahavad seda teha süsteemselt ja paremini.

Kõik tipp Copywriterid õpivad alati esmalt tundma oma lugejat ning nad teavad, et veebis inimesed ei loe tekste, vaid skaneerivad seda. Mis pakub talle huvi ja mis küsimustele ta otsib vastuseid? Kui ta ei leia kohe sinu blogist seda, mille järgi ta tuli, siis ta lahkub.

3. Miks sa tahad seda artiklit kirjutada? Mis on eesmärk?

Mis on see põhjus, miks on vaja sinu sihtgrupile seda artiklit kirjutada? Pea meeles, et see postitus peaks olema pigem näitav, praktiline ja reaalsest elust kui jutustav. See peab aitama sinu sihtgrupil teha paremaid valikuid, aitama rohkem raha teenida või seda kokku hoida.

Mina kirjutasin selle blogipostituse sellepärast, et minu klient alustas blogi pidamist ja ta vajas abi blogipostituse planeerimisel ja kirjutamisel.

Kirjuta endale välja

Mis on sinu peamine sõnum sihtgrupile? – ütle ühe või kahe lausega lühidalt, mis on lugeja probleem seoses antud teemaga ning anna vihje, kuidas ta saaks seda probleemi lahendada. Või hoopiski, mis on see asja tuum, mis paneb lugeja mõtlema?

Näiteks: selle artikli puhul on peamine sõnum see, et kui planeerida ja kirjutada postitust kindla süsteemi järgi, siis muutub kirjutamine kiiremaks, lihtsamaks ja võid nautida häid tulemusi.

Mida sa tahad, et nad teeksid? – selleks, et lugejat suunata mingile tegevusele, pead esmalt teadma, millises faasis ta asub sinu müügitunnelis.

Kui sinu lugeja teeb sinu poolt soovitud tegevust, siis nad astuvad sammu edasi müügitunnelis ja nad on rohkem sinuga seotud. Neist saavad iga väiksema tegevuse järel sulle justkui lojaalsemad kliendid.

Sõltuvalt artikli eesmärgist ja lugeja valmidusest võid neid kutsuda üles tegema sinu poolt soovitud tegevust.

Näiteks selle artikli puhul võivad soovitud tegevused olla:

4. Uuri, mida inimesed Googlest otsivad

Millest kirjutada blogis?

Mina kasutasin selleks Google Adwordsi Keyword Plannerit, et saada selgust, mida inimesed tegelikult Eestis Googlest otsivad artikli või blogipostituse kirjutamise teemal ja kui palju.

Oluline on mõista, mida inimesed tegelikult mõtlevad ja tahavad, kui nad märksõnu ja fraase otsingulahtrisse sisestavad.

Mina pööran KeyWord Planneriga eeltööd tehes 3 asjale tähelepanu:

  1. Märksõna otsingu maht ühes kuus – kas sinu võtmesõna, millele soovid optimeerida artiklit, üldse otsitakse ja kui palju seda otsitakse?
  2. Märksõna orienteeruv kliki hind ja konkurents – reeglina mida kallim hind, seda kõrgem konkurents ja seda rohkem võib see märksõna raha sisse tuua.
  3. Pikad fraasid – need on lühikesed laused või 2-4 sõnalised spetsiifilised fraasid, mida inimesed otsivad. Need on samuti potentsiaalsed ostjad.

NB! Juhul, kui otsingutulemusi ei ole või neid ei näidata, siis ei tähenda see seda, et sinu sihtgrupp seda ei otsi.

5. Uuri, kes konkurentidest tulevad nende märksõnadega esile

Artikli kirjutamisel uuri teisi

Selgita välja, kes tulevad sinu konkurentidest Google otsingutulemustes sinu oluliste fraasidega välja kõrgetel kohtadel ja mis võib olla selle põhjus.

Ühtlasi loe need postitused põgusalt läbi ja kirjuta huvitavamad mõtted ja faktid välja. Sealjuures loe läbi kindlasti kommentaarid, sest sealt võid saada veel uusi ideid juurde.

6. Koosta esialgne postituse struktuur

Eeltööd tehes kirjuta julgelt olulised mõtted või pidepunktid üles ning tee seda just selle mõttega, et selle põhjal saaksid ka esialgse postituse struktuuri koostada.

7. Kirjuta üles olulised allikad ja sildid

Nüüd, kus sul on pilt natuke selgem, kirjuta välja viited allikatele. Need on allikad või lugejale lisaväärtust pakkuvad artiklid ja postitused, millele peaksid soovitavalt siis teksti sees märksõnapõhiselt viitama.

Viited pakuvad lugejale lisaväärtust, tõstavad sinu usaldusväärsust ja usutavust.

Blogi SEO (search engine optimization) puhul on hea mõte lisada artiklile juurde ka seonduvad sildid, sest need tulevad otsingutes samuti välja ja toovad uut liiklust.

Hakka kirjutama!

Oled nüüd tublisti eeltööd teinud ja käes on aeg panna kogu see info kokku üheks tervikuks. Kanna hoolt selle eest, et sinu blogipostitus oleks struktuuri osas algusest kuni lõpuni lihtne ja lugejale hästi jälgitav.

Enne veel, kui läheme artikli sisu nõuannete juurde rõhutan sulle seda, et ole originaalne, ole sina ise.

1. Alusta haarava sissejuhatusega

Sissejuhatus on tähtsuselt teine element peale postituse pealkirja. Kui loed internetis näiteks Postimeest, siis millele sa esmalt tähelepanu pöörad? Tavaliselt on need pealkiri, sissejuhatus ja pilt.

Sissejuhatus

Sissejuhatuses ütle kohe välja oma peamine sõnum või point, millest artiklis juttu tuleb. Oma sihtgrupi kõnetamiseks küsi neilt mõni küsimus või kirjelda teemat lähtuvalt lugeja vaatest.

Kui trükimeedias soovitatakse, et sissejuhatuse pikkus võiks olla ca 25 sõna, siis näiteks SocialMedia Examiner soovitab sissejuhatuse pikkuseks kuni ca 60 sõna.

2. Pealkiri ja alapealkirjad pane paika hiljem

Kuna sinu postituse sisu või isegi fookus võib muutuda, siis tasub postituse pealkiri jätta viimaseks, kuid igal juhul peab see sisaldama olulist võtmesõna või fraasi.

Pealkiri peab lugejas tekitama huvi. Kui pealkiri ei ütle selgelt, millega on tegu või see ei anna mingit lubadust, siis ei hakka keegi seda lugemagi.

Alapealkirjade H2, H3 jne idee on võtta kokku peamisi mõtteid või sisuosasid. Alapealkirjades võib, aga ei ole kohustus kasutada olulisi võtmesõnasid.

3. Lõhu tekst tükkideks

Kirjuta 2 – 4 realiste lõikudena, sest seda on lugejal lihtsam haarata. Lõhu postitus tükkideks ja lisa nende ette sobivusel kokkuvõttev alapealkiri.

Blogi sisu loomine

4. Kasuta loetelusid ehk bulletpointe

Loetelud aitavad lugejal saada kiirelt ülevaate ning need seovad paremini teda artikliga. Näiteks võid loeteluna välja tuua tootest / teenusest tulenevad kasud või head omadused. Samuti on hea loetelu stiilis esitada juhised rohkemateks tegevuseks või tuua välja mingit statistikat või tõestusmaterjale.

5. Too olulised osad tekstist ka visuaalselt välja ja kasuta pilte

Öeldakse, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. See kehtib ainult siis, kui valid õige pildi. Pilt peab täiendama pealkirja ja aitama esile tuua sinu sõnumit.

Kui sul pole pilte, siis abiks on tasuta pildipangad ja tasulised pildipangad, kuid tegelikult on võimalik saada palju häid pilte tasuta Flickr-st. Pead vaid hoolikalt lugema autori poolseid kasutustingimusi.

Võimalusel kasuta videot, sest ligi 80%’le interneti kasutajatest meeldib vaadata videot. Video võib olla sinu enda loodud, aga miks mitte ka kellegi teise oma, kui see aitab sinu lugejat.

Kasuta pilti sissejuhatuse juures ja teiste oluliste sisulõikude juures.

6. Lõpeta postitus. Võta postitus kokku eesmärgiga

Mõningad soovitused kokkuvõtte kirjutamiseks on:

  • kui on pikem postitus, siis too oluline loetelu vormis uuesti välja või korda kokkuvõtlikult ja teiste sõnadega oma peamist sõnumit;
  • selleks, et alustada suhtlust lugejaga, küsi postituse lõpus temalt mõni küsimus, mis võiks olla kasulik nii lugejale kui ka sinule;
  • kui sa tahad lugejat suunata tegema mingit konkreetset tegevust, siis ütle talle, mida ta peab täpselt tegema ja miks ta peaks seda tegevust tegema.

Samamoodi võtan ma ka selle blogipostituse kokku, kuid see sõltub ikka sinu postituse eesmärgist.

Kontrolli postitus üle ja viska üleliigne välja

Ideaalne blogipostituse pikkus võiks olla 500 kuni 600 sõna või isegi teatud juhtudel kuni 1000 sõna, kuid pikkus ei pea olema omaette eesmärk. Loeb see, kas sellest oli abi, kas oli kasu lugejale, kas see täitis eesmärki.

Püüa nüüd oma loodud artikkel lugeda läbi sinu kliendi vaatevinklist ja kõva häälega. Kui näed või kuuled sõnu, mida sihtgrupp ei kasuta, siis muuda ümber.

Pane oma artikkel nii-öelda dieedile. See tähendab, et püüa sealt visata välja kõik see, mis ei toeta sinu peamist artikli sõnumit ja eesmärki.

Las see artikkel seisab mõne päeva ja siis loe uuesti ning viska veel üleliigset teksti välja või püüa konkreetsemalt ja lühemalt sõnastada.

SEO ja postituse Tiitel vajavad tähelepanu

Siit veel mõned olulised SEO nõuanded, mida tasub postitust kirjutades arvestada.

  1. Sinu posituse pealkiri peab sisaldama olulist võtmesõna või fraasi, millele postituse optimeerid.
  2. Kasuta sissejuhatuses samuti olulist võtmesõna või fraasi.
  3. Kirjutada igale postitusele eraldi meta description ehk kirjeldus, mille pikkus on kuni 140 tähemärki ja mis sisaldab samuti sinu olulist võtmesõna.
  4. Kasuta neid olulisi fraase ja võtmesõnasid oma postituses mitmeid kordi ning kasuta ka julgelt sünonüüme, sest Google saab nendest üsna hästi aru.

Kui sind huvitab SEO teema rohkem, siis järgneva lingi alt võid lugeda, mis see kodulehe seo on või kuidas inimesed Googlest infot otsivad.

Levita, levita ja veelkord levita

Sa oled näinud oma postitusega palju vaeva ja sa oled kindel, et sellest on sinu tulevastele klientidele kasu, kuid kui seda ei loe keegi, siis on see tühi töö.

Levita oma postitust kõigis oma sotsiaalmeedia kanalites, saada see oma e-maili listi ning palu lugejatelt tagasisidet või kommentaare.

Ole kohal kanalites, kus nendel teemadel räägitakse ja kui on sobiv hetk, siis viita sealt lugeja kasu rõhutavalt oma heale blogipostitusele.

Kokkuvõtteks

Blogi kirjutamine nõuab harjutamist ja kui sul on kindel süsteem või raamistik, mis ütleb mis järjekorras ja kuidas teha, siis läheb kirjutamine lihtsamalt. Hea artikli kirjutamine nõuab õppimise etapis aega ja kannatust, kuid võin kinnitada, et tulemused ei jää tulemata.

Mida sina arvad?

Milliseid võtteid sina kasutad ja mida sina soovitaksid? Kuidas kirjutada blogi, mis läheb sinu kliendile korda? Sellest oleks huvitav kuulda sotsiaalmeedias või kirjuta mulle.

Siin on sulle üks abimees veel lisaks, kuidas kontrollida kiirelt, kas olulised osad positusest on ikka kaetud. Lae endale siit alla Blogipostituse kirjutamise CheckList. Kui tekib küsimusi, siis anna teada.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.