Sa juba tead, et ainult väga hea sisuga blogipostitused saavad Googles kõrged kohad. Siin on sulle tõsine blogipostituse sisu ja SEO checklist. Kasuta seda checklisti enne kui oma blogipostitusi avaldad ja sinu kodulehe külastatavus hakkab jõudsalt kasvama.

Oletame, et oled näinud kurja vaeva ja kirjutanud tõeliselt kasuliku postituse oma sihtgrupile. Küsimus on selles, et kas kõik tähtsad postituse sisu ja SEO tingimused on täidetud.

Vahel on nii, et saad kirjatükiga valmis ja see on sisult hea, kuid midagi on justkui puudu või mingil põhjusel saab viimane vähe tähelepanu. Siin tuleb sulle appi checklist.

Läheme siis asja kallale.

1. Kas postituse lugeja on selgelt defineeritud?

Sageli jäetakse sellele vastamata, sest seda ei pea justkui blogipostituses eraldi välja tooma. Paljud kirjutajad just siin oma esimese vea teevadki. Iga tähtsama sihtgrupi segmendi kohta peab olema koostatud selge kliendiprofiil.  Hästi ettevalmistatud kliendiprofiili kaart aitab sul suhestuda lugejaga ning aitab sul kirjutada fokuseeritult.

Kui sa ignoreerid seda punkti, siis su postitus ei kõneta sihtgruppi ja nad ei loe seda.

2. Kas postituses on üheselt mõistetav sõnum või soovitud tegevus?

Mida peab külastaja peale postituse lugemist mõtlema või mis tegevust nad peaksid lugemise jooksul või lõpus tegema?

Tegelikult võivad mõlemad küsimused saada korraga täidetud. Oluline on, et sa pakud lugejale mingit kasu või väärtust, avad nende silmad ja seejuures püüad ka enda eesmärke saavutada.

Mis on minul selle postituse eesmärk? Tahan, et saaksid paremaks kirjutajaks ja et sul oleks lihtsam kirjutada. Ühtlasi soovin, et osaleksid ka meie tuleval sisuturunduse koolitusel.

3. Kas oled postitusele määranud nn focus keywordi?

See on märksõna või isegi parem oleks fraas, millega sa tahad, et sinu postitus tuleks Google otsimootoris esile. Minul on näiteks selleks SEO checklist.

Kontrolli, kas sinu tekst sisaldab mõned korrad focus keywordi (fraasi)? Samuti võid määrata 1-2 sekundaarset märksõna või fraasi, mis esineks samuti sinu postituse sisus.

Kontrolli, kas oled kasutanud ka sünonüüme, sest Google saab nendest üsna hästi aru.

NB! Palun kirjuta ikka inimestele ja ära üle optimeeri.

4. Kas postituse pealkiri on meeldejääv või tähelepanu äratav?

Sul võib olla kui hea või põnev sisu, aga kui pealkiri on jama, siis keegi ei hakka seda lugema. Tegelikult on olemas pealkirja kirjutamise valem, mis aitab koostada lugeja tähelepanu köitvaid pealkirju.

Kasuta pealkirjas numbreid, lubadust, küsimusi või räägi kasudest või väljenda emotsiooni.

5. Kas pealkiri sisaldab focus keywordi või fraasi?

Pealkiri ehk Heading 1 ja sisulehe Title ehk tiitel on need, mis saavad otsimootorite poolt erilist tähelepanu. Sellest tulenevalt kanna hoolt, et sinu oluline fraas oleks esindatud ka pealkirjas. WordPressis on tavaliselt lehe tiitel ja H1 pealkiri automaatselt samad.

Mida vasakul pool oluline fraas asub, seda parem, kuid lause peab olema loomulik.

6. Kas pealkirja pikkus mahub 50 – 70 tähemärgi sisse?

Ideaalis sinu blogi sissekande pealkirja pikkus võiks jääda 6-8 märksõna juurde. Kindlasti ei tohiks tiitel ületada 70 tähemärki (koos tühikutega).

SEO Title pikkus

Liiga pikkade pealkirjade lõppu lisab Google 3 punkti ja see pole alati sulle kõige parem.

7. Kas blogi sissejuhatus äratab soovi minna edasi lugema?

Postituse sissejuhatus on peale pealkirja teine element, mille põhjal külastaja otsustab, kas ta loeb seda edasi või mitte.

Kontrolli, kas sissejuhatus sisaldab focus keywordi ning kas see on muust sisust esile toodud. Kas 2-4 lausega on toodud välja kogu postituse mõte?

Sissejuhatuse kirjutamiseks võid kasutada APP meetodid:

A – Agree: esita mingi väide, millega lugeja reeglina nõustub.

P – Promise: luba näidata, kuidas on võimalik probleemi lahendada.

P – Preview: ütle selgelt, mida lugeja õpib või artiklist saab, kui ta seda edasi loeb.

8. Kas postituse sisu on struktureeritud ja lõhutud?

See tähendab, et oluline sisu on eespool ja loogiliselt lahti rulluv. Sellest, kuidas planeerida ja kirjutada blogi, olen kirjutanud ühes varasemas postituses ja soovitan sul seda lugeda.

Kas sinu postituses on teksti lõikude pikkuseks 2-5 rida? Seda ma nimetan teksti lõhkumiseks ja seda on vaja selleks, et inimesed ei loe teksti, vaid skaneerivad.

Vaata videot ja veendu, kuidas me just nimelt infot skaneerime.

Videos sinine joon näitab silmade liikumist ja suurenev sinine ring näitab, kui palju saab mingi punkt vaataja tähelepanu.

Me oleme veebis justkui jahimehed ja otsime oma saaki (loe: meid huvitavat infot).

9. Kas sisus on kasutatud alapealkirjasid ja loetelusid?

Iga tõsisema infoploki või lõigu peaks kokku võtma alapealkiri (H2, H3, H4 jne), sest inimesed skaneerivad ehk vaatavad need kiirelt üle. Kui alapealkirjad pakuvad huvi, siis alles hakkab ta lugema.

Kasuta kindlasti lisaks veel:

 • loetelusid ehk bulletpointe, sest neid on lihtsam skaneerida;
 • kasuta loetelus oma Focus keywordi;
 • kasuta alapealkirjades võimalusel Focus keywordi.

Alapealkirjad ja loetelud tõstavad kasutajakogemust ning aitavad leida kiiremini otsitavat infot.

10. Kas blogipostitus sisaldab tõestusi või viiteid uurimustele?

Iga tõsisemat väidet või arvamust tuleks toetada, kas

 • sisuka argumenteerimisega või
 • viitega oma ala autoriteetsele veebilehele või uurimustööle.

Selline teguviis tõstab tegelikult ka teie kui kirjutaja usaldusväärsust.

11. Kas postituses on toodud näiteid?

Näiteid on vaja selleks, et lugeja saaks paremini aru sellest, mida sa mõtled. Hea mõte on sisu ilmestamiseks tuua juurde ka mõni lühike nali või anekdoot.

12. Kas postitusel on kokkuvõte ja üleskutse tegevusele (CTA)?

Kokkuvõte peab olema igal postitusel ja see peab nö filtreeritult kokku võtma kogu sisu peamised võtmekohad. Mina toon pikema postituse puhul peamised punktid kokkuvõttes loeteluna välja.

Mis sa arvad, kui paljud külastajatest jõuavad üldse blogipostituse lõppu? Veebi kasutatavuse guru professor JAKOB NIELSEN on oma uurimustes leidnud, et ca 16% loevad teksti sõna-sõnaliselt läbi.

Enam vähem sama väidab ka WILSON HUNG ühes Sumome.com artiklis, kus analüüsiti 650 000 külastust ning jõuti järeldusele, et ainult 20% külastajatest luges postituse lõpuni. Teine ja veelgi huvitavam tulemus oli see, et keskmiselt loeb iga külastaja kogu sisust ainult 25%.

Need vähesed, kes jõuavad postituse lõppu on muide ka sinu potentsiaalsed kliendid ja neile on vaja teha selge ning kliendi kasu rõhutav üleskutse tegevusele.

Loodan, et ka sina kuulud selle 20% hulka, kes loevad lõpuni :).

13. Kas postituses on kasutatud pildi või videomaterjali?

Pildid ja videod aitavad skaneerijal kiirelt saada aru, millest mingis lõigus räägitakse. Visuaalne pool peab toetama sõnumi kohale jõudmist.

Video võib olla nii enda loodud kui kellegi teise video, mis on lisatud YouTube-st või Vimeost  embed koodiga. Video tingimus on see, et see peab andma vaatajale mingi õpetuse või praktilise õpetuse või teadmise, millest on sihtgrupile kasu.

Kontrolli veel üle järgmised punktid:

 • Kas on kasutatud vähemalt 2 – 4 pilti?
 • Kas piltide laius on vähemalt 850 px?
 • Kas on kasutatud nn avapilti (header image)?
 • Kas pildid on kõrge kvaliteediga?
 • Kas pildid on pilku püüdvad?
 • Kas pildid on lähedal asuva teksti ja pealkirjaga hästi kokku sobivad?
 • Kas piltide autoriõigustega on kõik korras?

Kui sul on mure, kust saada pilte, siis olen kirjutanud lähemalt tasuta ja tasulistest pildipankadest.

14. Kas väljaminevad lingid viitavad ikka sisukatele veebilehtedele?

Kontrolli, kas sa viitad vähemalt 3-4 veebilehele, millest võiks olla suurt abi ka sinu postituse lugejale. Ära karda saata külastajaid ka konkurendi lehele, kui see on tõeliselt hea.

Kindlasti viita ka oma kodulehe siseselt teistele lugejat huvitavatele postitustele.

Väldi linkimist kollastele või kahtlastele lehtedele. Google peab täpset arvestust, kellele sina viitad ja millistele teemadele.

veebilehe analüüs

15. Kas sinu postituse stiil ja grammatika on korras?

See punkt on paljudele üks keerulisemaid, kuid loe ise ja palu teistel lugeda postitus läbi ning kontrolli järgmiseid punkte.

 • Kas sinu laused kõlavad loomulikult?
 • Kas teksti lõigud on lühikesed?
 • Kas laused on lühikesed ja arusaadavad?
 • Kas kirjavigu või loogika vigu esines?
 • Kas sinu stiil austab lugejat ja suhtub temasse kui võrdsesse?
 • Kas sinu lausetes on liialdusi või mõttetut õhku, mis ei anna midagi?

Soovitan sul lugeda postitus läbi kõva häälega, sest nii kuuled kahtlased kohad ära.

16. Kas oled postitusele määranud 2 kuni 5 silti ehk Tagi?

Mis on need kaks kuni viis märksõna või fraasi, milles veel sinu postituses räägitakse. Lisa need hiljem kindlasti oma sisuhaldustarkvaras siltideks ehk Tagideks, sest need aitavad sinu artiklil tulla Googles paremini esile. Sildid, mida määrad peaksid, esinema vähemalt korra ka postituses endas.

Kodulehe SEO juures on Tagid ehk sildid iga postituse puhul soovitatavad.

17. Kas postitusele on lisatud Meta Description?

Enamus veebilehe tegijaid või kodulehele info sisestajaid ei tee seda. Nad põhjendavad seda sellega, et Google võtab sisust alati talle meelepärasest kohast vajaliku kirjelduse. See ei ole alati nii.

Meta description SEO

Kui oled lehe optimeerinud kindlale sihtgrupile ja fraasile, siis reeglina näitab Google sinu kirjutatud Meta Descriptionit ja see võib olla sinu eelis konkurentide ees, kes ei kirjuta ise seda.

Kontrolli kindlasti veel, et:

 • Kas meta description sisaldab sinu focus keywordi ja alternatiivset fraasi?
 • Kas kirjelduse pikkus jääb 120 kuni 140 tähemärgi piiridesse?
 • Kas kirjeldus tõmbab otsija tähelepanu?
 • Kas kirjelduses põhjendatakse, miks ta peaks sellele otsitulemusele klikkima?
 • Kas kirjeldus sisaldab lõpus ka lühikest üleskutset tegevusele?

18. Kas oled postitusele loonud lühikese URL-i ehk püsiviite?

Tavaliselt teeb näiteks WordPress sinu pealkirjast automaatselt ka püsiviite ehk URL-i. See on tegelikult mugav, kuid vahel võib viite teha ka lühemaks. URL võiks olla võimalikult lühike, ent olulisi märksõnu sisaldav ja meelde jääv.

püsiviite SEO

19. Kas oled piltidele lisanud meta info?

Kontrolli, et igale pildile on sisuhaldustarkvaras lisatud alternatiivsed kirjeldused. Need on selleks, et otsimootorid saaks aru (näeks), mis on pildil või millega on pilt seotud.

Piltide meta info lisamine WordPressis

fotode ja piltide SEO

Kui tahad, et sinu pildid tuleks esile ka Google pildiotsingus ja sinu postituse SEO oleks täiuslikum, siis lisa igale pildile pealkiri, alt-tekst ja pildi kirjeldus.

20. Kas postitusele on lisatud autor?

See on nii öelda autori kast, kus mõne lausega tutvustatakse autorit.

Autor

Võin teile kinnitada, et paljud teemast huvitatud loevad autori kohta avaldatud infot. See on muide üks pisike usalduse loomise viis.

21. Mille poolest on sinu postitus parem, kui Google TOP 3 postitust?

See on viimane kontrollküsimus, millele võiksid hakata vastust otsima enne postituse kirjutamist. Mine googelda oma peamist fraasi Google Chrome külalise režiimis ehk inkognito režiimis ja vaata, mis on need 3 esimest postitust.

Mõtle, mida seal on tehtud hästi ja mida saaksid sina teha lugeja jaoks veelgi paremini.

Kokkuvõtteks

Kirjutamine veebi jaoks tähendab üheselt ainult väga head sisu sinu sihtgrupile ehk lugejale. Selleks, et sul oleks lihtsam oma head sisu pakendada ja et Google seda otsingutulemustes näitaks, kasuta julgelt blogipostituse SEO checklisti.

 1. Kas postituse lugeja on selgelt defineeritud?
 2. Kas postituses on üheselt mõistetav sõnum või soovitud tegevus?
 3. Kas oled postitusele määranud nn focus keywordi?
 4. Kas postituse pealkiri on meeldejääv või tähelepanu äratav?
 5. Kas pealkiri sisaldab focus keywordi või fraasi?
 6. Kas pealkirja pikkus mahub 50 – 70 tähemärgi sisse?
 7. Kas blogi sissejuhatus äratab soovi minna edasi lugema?
 8. Kas postituse sisu on struktureeritud ja lõhutud?
 9. Kas sisus on kasutatud alapealkirjasid ja loetelusid?
 10. Kas blogipostitus sisaldab tõestusi või viiteid uurimustele?
 11. Kas postituses on toodud näiteid?
 12. Kas postitusel on kokkuvõte ja üleskutse tegevusele (CTA)?
 13. Kas postituses on kasutatud pildi või videomaterjali?
 14. Kas väljaminevad lingid viitavad ikka sisukatele veebilehtedele?
 15. Kas sinu postituse stiil ja grammatika on korras?
 16. Kas oled postitusele määranud 2 kuni 5 silti ehk Tagi?
 17. Kas postitusele on lisatud Meta Description?
 18. Kas oled postitusele loonud lühikese URL-i ehk püsiviite?
 19. Kas oled piltidele lisanud meta info?
 20. Kas postitusele on lisatud autor?
 21. Mille poolest on sinu postitus parem, kui Google TOP 3 postitust analoogsel teemal?

Boonusküsimused:

22. Kas kasutad sissejuhatavat pilti?
23. Kas sa uunedad agenud postitust?
24. Kas annad postituse uuendusest teada ka Googlele?
25. Kas postituse sees ja lõpus kutsud lugejat postitust ka sotsmeedias jagama?
26. Kas sa näitad postituse juures avaldamise kuupäeva?
27. Kas sa palud külastajaid avaldada kommentaare?
28..Kas suunad külastajaid lugema seotud postitusi?

Kõigest sellest räägin täpsemalt ka peagi saabuval sisuturunduse koolitusel aga ka SEO koolitusel, millega annan kaasa 3 kuud tasuta veebiabi.

Kui sinu arvates on siit midagi olulist jäänud puudu, siis mis see on? Anna julgelt teada, saame niimoodi veelgi täiuslikuma nimekirja. Tänan sind, et lugesid lõpuni ;).

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.