Miks on eesmärkide seadmine üldse oluline? Paljudele võib tunduda meelepärasem nö „tuulest viidud“ kulgemine, kus elu suunab neid, kuhu tahab ja nad naudivad seda. Miks ka mitte, aga kui sul on suur saavutusvajadus ja rohkelt ambitsioonikust, siis sellest võib jääda väheks.

Kumb purjekas jõuab esimesena sihile?

Kuidas jõuda sihini

Kui purjekal puudub sihtpunkt, siis pole ka lisapurjedest mingit kasu

Merel on kaks purjekat, ühel puudub kurss ja siht, teisel on aga kindel lõpp-punkt ja plaan silme ees. Kumb jõuab enne sihile?

Ikka teine purjekas, kes jälgib teekonda ja aega, seab trajektoori ning kasutab ära ilmastiku tingimusi.

Esimene purjekas võib siiani sõltuvalt tuule suunast merel tiirutada ning pole isegi mandrit silmapiiril tabanud.

Mis on erinevus? Teine purjekas ei lootnud saatusele ja ilmale, vaid iseendale ja oma meeskonnale. Neil oli kindel plaan ja aeg, millal soovisid kohal olla ning tegutsesid sihikindlalt eesmärgi nimel.

Kas sa oskad vastata nendele küsimustele?

 • Millised on sinu eesmärgid – kindlad ja mõõdetavad või pigem üldised uskumused?
 • Milliseid tegevusi teed selleks, et oma eesmärke saavutada?
 • Oled sa teadlik millised takistused võivad tulla sinu teele ja on ehk sul ka varuplaan?
 • Kuidas on sinu plaanis arvestatud ajaressursside ning võimalustega?

Kui sul on suured unistused, ambitsioonid ja eesmärgid, siis tõenäolisem on neid saavutada, kui oled teadlik, mida täpselt soovid. Mida rohkem oled oma sihte lahti mõtestanud, seda lihtsam on teekonda kujundada.

Jah, alati võib plaan mitte töötada ning midagi minna teisiti. Kui aga oled end eelhäälestanud, seadnud endale sihi ja tegevused, siis toetavad need sind kindlasti rohkem kui ettevalmistuse puudumine.

Takistuste ja muudatuste ilmnemisel on siis juba lihtsam mõelda, mida ma saan muuta, et sihini jõuda.

Kuidas sportlased kõrgeid tulemusi saavutavad?

Järjepidevus ja sihikindlus

Ainult järjepidevus toob tulemusi

Kuidas sportlased saavutavad olümpiavõite või läbivad ultramaratone? Ikka detailselt eesmärke planeerides, sihikindlalt trenni tehes ja tegevuskavast kinni pidades, jälgides samal ajal tervist ja toitumist.

Ka ettevõtjatena ja oma eriala professionaalina on hea omada igapäevaseid eesmärke. Siis on hea teada, mida heade tulemuste nimel on vaja teha.

Miks sa teed seda, mida praegusel eluhetkel teed?

Oled sa endalt küsinud, MIKS sa midagi teed? On see üldine heaolu, kindel sissetulek, ambitsioonikas  idee, olla esinumber mingis tegevuses või lausa muuta maailma?

Soovitan lugeda S.Sineki, D. Mead ja P. Dockeri raamatut „Leia oma Miks“, kus on väga lihtsalt selgitatud, kui oluline on enda jaoks selgeks teha, miks ma midagi teen.

Kui see kõnetab sind, siis see kõnetab ka teisi. Kui põhjus on selge sulle ja sinu meeskonnale, on oluliselt lihtsam oma eesmärke kaardistada ning neid ka ellu viia.

Kas ainult eesmärgist piisab, et saavutada edu?

Vaata, kuidas Simon Sinek selgitab väga tabavalt oma videos „How great leaders inspire action“, et ainult eesmärgist ei piisa, vaid see peab olema ka sinu jaoks motiveeriv ning innustav.

Mina isiklikult olen saanud sellest väga palju inspiratsiooni oma ettevõtte, väärtuspakkumiste ning teenuste kujundamiseks ning elluviimiseks.

Enne kui kuskile tormata, mõtlen alati, miks ma seda teen ja mida see annab mulle või minu klientidele. Nii säästan end ülearustest aegaraiskavatest tegevustest, mis mind mitte kuidagi ei toeta.

Jaanika Rannula, UpWise Coaching

Kuidas siis eesmärke planeerida?

Kasuta seda töölehte oma eesmärkide planeerimiseks.

Eesmärkide planeerimise tööleht ja näidis

Kliki pildil ja kasuta seda oma eesmärkide analüüsimisel

Unista suurelt ja muuda see reaalseks eesmärgiks!

Kõige parem on alustada sellest, et lased fantaasial lennata. Mõtle asjadele, mis toovad rõõmutunde, panevad silma särama ning mis tekitavad sinus tahte tegutseda.

Miks just see siht ja mis põhjusel sa seda soovid saavutada?

See selgus toetab sind sinu motivatsiooni hoidmisel, kui midagi peaks teisiti minema või sinu teekonnale satuvad mõned takistused.

Eesmärke ei tohi olla liiga palju ega ka liiga vähe. Leia endale mõistlik arv eesmärke, mida sa tunned, et oled võimeline ellu viima. Alustuseks sobib midagi sellist, kus saad kiirelt tunda eduelamust, kuid see nõuab veidike ka pingutust.

Kui eesmärk on väga suur, siis tee ta tükkideks, et igapäevaselt oleks hea mõõta, mida oled juba korda saatnud. Nagu jookseks poolmaratoni, 15 km on joostud, jäänud vaid 6 km. Hästi tehtud!

Teades, kui palju ja mida tegema pead, on hea end tunnustada ja motiveerida ka vahepealsetes etappides.

Hea eesmärk innustab sind igapäevaselt tegutsema ning on kindla aja jooksul ka saavutatav.

Eesmärgid olgu seatud positiivsel noodil:

„Meil ei ole enam nii vähe kliente“ vs „Minu kampaania tulemusena on meil 100 uut klienti“, või  „Ma ei ole enam hilisõhtuti tööl“ vs „Veedan vähemalt 3 õhtut koos oma perega“.

Hoia oma eesmärgid silmnähtaval kohal!

Sahtlisse pistetud eesmärgid, visioonid ja strateegiad ei motiveeri mitte kedagi. Sa pead oma sihti piisavalt tihti nägema selleks, et see hoiaks sind õigel kursil.

Nii on lihtsam ennast ja ka oma meeskonda motiveerida, analüüsida olukorda, vajadusel viia sisse muudatusi ikka selleks, et oma plaanid õigeaegselt ellu viia.

Kaardista olukord

Eesmärkide seadmisel on oluline analüüsida ka hetke olukorda.

 • Mis on praegused tugevused ja takistused, milliseid ressursse omad ja millised väljavaated on tulevikuks.
 • Mis on hästi, juba tehtud ja toimib?
 • Mida saab veel teha teisiti ja muuta?
 • Millised tegevused ei toeta mind ning tuleb lõpetada?
 • Millised on takistused? Kuidas neid ületada?
 • Mis on minu ressursid praegu ja tulevikus?
 • Keda saan kaasata? Mis on minu finantsilised võimalused?

Sellist analüüsi on hea teha mitte ainult planeerimisprotsessi alguses, vaid jooksvalt kindla aja tagant, kuni oled sihini jõudnud.

Väärtusta takistusi ja negatiivseid kogemusi

Tihtipeale võetakse ebaõnnestumisi kui suurt takistust ning läbikukkumist. Tegelikkuses on need on väga väärtuslikud õppetunnid. Nii saad teada, mida võiks veel paremini teha.

Mugavustsoonis ei muutu midagi. Reeglina on just tagasilöögid, õppetunnid, negatiivne tagasiside need,  mis panevad meid mõtlema, kuidas olla paremad, kiiremad ja osavamad.

Mina küsin alati oma koolitustel või coachingu sessioonidel tagasisidet, sest vaid nii saan teada, mis töötas ja mis mitte.

Kui keegi ütleb mulle, mis talle ei meeldinud, mida võiks teisiti teha või mis üldse ei toiminud, olen päriselt kõige tänulikum. See aitab mul oma teenuseid muuta paremaks ja väärtuslikumaks oma klientidele.

Seega on julge, aus ja otsekohene tagasiside nagu kingitus minu arenguteekonnal.

Koosta tegevuste ja ajaplaan

Mida täpsemalt planeerid oma tegevusi ja aega, seda tõhusamalt ning kiiremini jõuad oma eesmärkideni.

Hoia pidevalt kätt pulsil ning jälgi protsessi. Võib olla mingid tegevused toimivad hästi ja toetavad sind, teised aga kipuvad olema ajakulutajad ning ressursi raiskajad.

Ükski esialgne plaan, idee ja siht ei ole kivisse raiutud ning paindlikkus, leidlikkus ja kohanemisvõime on olulised märksõnad eesmärkide saavutamisel.

Oluline tegevus eesmärkide saavutamisel

Kavanda tegevused aasta, kvartali, kuu, nädala ja päeva lõikes. See aitab olla õigel ajal õiges kohas. Muidu juhib aeg sind ja sinu soovid jäävad realiseerimata!

Näitena toon siinkohal ettevõtetes koosolekute läbiviimise, millega olen tegelenud väga paljudel coachingu sessioonidel just ajajuhtimise võtmes.

Ettevõtetes peetakse regulaarselt nädala koosolekuid. Mis juhtub aga siis, kui pidada oma meeskonnaga koosolekut ilma ettevalmistuseta, omamata koosoleku eesmärki ja ajakava kindlatest teemadest?

Tõenäoliselt möödub koosolek kaootiliselt rääkides peamiselt päevaprobleemidest ja takistustest, ei keskenduta võimalustele ega ka lahendustele ning lõpptulemusena ei ole ühtegi head kokkulepet ega tegevusplaani kooskõlastatud.

Lisaks eesmärgile, ajakavale ja teemadele koosolekul on oluline ka teiste osalejate ettevalmistus ning teemadest sihikindlalt kinnipidamine. Siis on võimalik saada maksimaalselt kasulik tulemus kõigi jaoks.

Ole järjepidev, tee vahekokkuvõtteid ja vajadusel muuda plaani

Tegevusplaani elluviimisel on vaja olla püsiv ja järjepidev, aga ka vajadusel olla valmis kiireteks muudatusteks.

Majanduslik keskkond, turunõudlus, klientide soovid, toodete ja teenuste disain muutuvad kiiresti, kaasaarvatud sinu enda ning ettevõtte võimekus.

Kõike ei saagi esialgses plaanis ära planeerida ja jäigalt esialgses plaanist kinnipidamine või ka üle planeerimine seavad piiranguid ning võtavad ära loovuse ning võimekuse näha piiridest väljapoole.

Kui sa teaksid, et sul on elada jäänud veel 5 aastat, siis mida sa tõeliselt tahaksid saavutada ja kogeda?

Ühed usuvad eesmärkide seadmisesse ja teised on need, kes loodavad saatuse heatahtlikkusele. Forbes artiklis „The Most Successful People Don’t set goals- they do this instead“ märgitakse, et lisaks eesmärkide seadmisele ja tegevusplaani koostamisele, peab sul olema KAVATSUS neid ka reaaliseerida.

Vaid paberile unistuste ja eesmärkide kirjutamisest ei ole lihtsalt kasu. Sinu soov peab välja paistma sinu käitumisest, igapäevastes tegevustes ja ka elus üldiselt.

Nagu Murphy seaduski ütleb, et kui midagi saab valesti minna, siis ta ka läheb. Kuid olles ettevalmistunud ning omades kavatsust oma eesmärke ellu viia, siis oled sisemiselt valmis igasugusteks olukordadeks ning sa ei lase ebameeldivatel olukordadel muutuda suureks ning eksitada end teelt.

Kuigi artikli pealkirjast võib välja lugeda, et edukad ei sea eesmärke, siis tegelikult teevad nad midagi veelgi rohkemat, nad seavad, tegutsevad järjepidevalt selle suunas ja realiseerivad ka neid.

Lõpetuseks

Nagu vanarahvatarkus ütleb, et „Igaüks on oma õnne sepp“.

Loodan, et ka sinagi sepistad ise oma teekonda õnneni ning oled teadlik oma soovidest, eesmärkidest ning oled piisavalt motiveeritud nendeni jõudmiseks.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Jaanika Rannula

Jaanika on pikaajalise ettevõtluse ja juhtimiskogemusega koolitaja, meeskonna arendaja ja coach. Tema peamine eesmärk on toetada juhte, meeskondi ja ettevõtteid nende eesmärkide saavutamisel ning muudatuste elluviimise teekonnal. Selleks analüüsib ta juhi ja meeskonna spetsiifilisi vajadusi ning koostab rätsepalahendustena koolituste ja coachingu programme. Lisaks on tema suur hobi pildistamine ning neid hetki paneb ta oma loodavatesse coachingu ja arengukaartidesse.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.