Google Analyticsi standardaruannete hulgas on 5 Multi-Channel Funnels raportit, mis aitavad mõista, millised kanalid on aidanud kaasa konversioonile. Miks see teadmine on sulle vajalik?

ga_multi-channel_funnels_kanalidPildil on üks näiteteekond, kus külastaja on tulnud kodulehele esimest korda viitaja kaudu, seejärel läbi Facebooki ning siis orgaanilise otsingu kaudu. See tähendab, et need kolm kanalit on aidanud tal jõuda ostuotsuseni. Lõpuks on ta tulnud otse lehele ning sooritanud ostu.

Eesmärgi (goal) täitmine või ostu sooritamine e-poes tähendab Google Analyticsis konversiooni ning see kanal, mille kaudu ta kodulehele saabus on konverteeriv kanal. Assisteerivad kanalid on need kanalid, mille kaudu külastaja on enne konverteerimist veebilehel käinud.

Oluline on aru saada kõikide kanalite tähtsusest, kuna sinu kodulehe külastaja üldjuhul ei osta kohe esimesel külastusel ning ta ei kasuta ka ainult ühte kanalit sinu veebilehele jõudmiseks.

Oma kodulehte analüüsides on hädavajalik teada, millised kanalid toovad sulle enim liiklust ja käivet. Kuid Google Analytics annab üldjuhul ülevaate viimastest kanalitest, millelt eesmärgi täitjad saabusid.

Näiteks kui vaatame Source/Medium aruannet (Acquisition → All traffic → Source/Medium), siis näeme, millistest kanalitest saabunud on teinud meie poolt soovitud tegevusi.

Seega võiks sellest aruandest järeldada, et otseliikluse kaudu oleme saanud 1651 registreerimist, järelikult otseliiklus on selle eesmärgi jaoks kõige olulisem kanal.

google_analyics_multi-channel_funnels_all_traffic

Jah, järeldus iseenesest on õige ning ka andmed on õiged, AGA mõtle selle peale, et mingi osa nendest 1651-st eesmärgi täitjast on käinud su kodulehel ka varem ning mõne teise kanali kaudu. See aga tähendab, et 1651 registreerimist tänu otseliiklusele ei ole kõige korrektsem järeldus.

Multi-Channel Funnels aruanded aitavadki meil paremini aru saada, kuidas täpsemalt eesmärke täitnud külastajad on sinu lehele saabunud, mitut erinevat kanalit nad on kasutanud ning kui kaua aega on kulunud esimesest külastusest eesmärgi täitmiseni.

Multi-Channel Funnels aruannete eelduseks on, et oled seadistanud eesmärgid (goals) ning lisanud neile ka rahalise väärtuse. E-poe tehingute analüütika jaoks on vajalik Google Analyticsis aktiveerida Ecommerce Tracking ning võimalusel sisse lülitada Enhanced Ecommerce. Kodulehele peab olema lisatud Google Analyticsi universaalne kood.

Multi-Channel Funnels raportid

Konversiooni (Conversions) aruannete hulgas on 5 Multi-Channel aruannet: Overview, Assisted Conversions, Top Conversion Paths, Time Lag ja Path Length. Järgnevalt vaatamegi igat aruannet lähemalt.

Vaata ka Google Analyticsi Multi-Channel Funnels’i tutvustavat videot.

Aruannete kuvamisel saad ka seadistada mõningaid valikuid:

  • Conversion – saad otsustada, kas vaatad aruannet üldisemalt või konkreetse eesmärgi põhiselt. Vaikimisi näidatakse sulle aruannet kõikide e-poe tehingute ja eesmärkide kohta valitud ajaperioodil.
  • All/AdWords – valides AdWordsi, siis näidatakse aruannet, kus AdWordsi kampaania on esimeseks dimensiooniks.
  • Lookback Window – saad otsustada mitu päeva enne konversiooni toimumist kaasatakse aruandesse. Vaikimisi väärtuseks on 30 päeva. Võimalik on valida 1-90 päeva, mida pikema perioodi valid, seda põhjalikuma aruande saad tagasi.

google_analytics_multi-channel_funnels_configuration

Pildil on näha seadistamise valikud – päevade arv, konversiooni tüüp.

1. Conversions → Multi-Channel Funnels → Overview

Overview aruandes näed, kui palju on valitud ajaperioodil tehinguid ning mitu korda on tehtud sinu poolt soovitud tegevusi. Ülevaates näed mitme konversiooni puhul on kasutatud enam kui ühte kanalit.

google_analytics_multi-channel_funnels_overview

2. Conversions → Multi-Channel Funnels → Assisted Conversions

Assisted Conversions aruanne näitab mitu korda mingi kanal oli esimeseks, assisteerivaks või konverteerivaks ehk viimaseks kanaliks eesmärgi või ostu sooritamisel.

Vaikimisi aruandena näidatakse assisteerivate kanalite aruannet.

google_analytics_multi-channel_funnels_assisted_conversions2

Kui soovid näha aruannet esimese ja viimase kanali kohta, siis tuleb valida First Interaction Analysis aruande üldise valiku alt.

google_analytics_multi-channel_funnels_assisted_conversions

Pildil on näha kanalite loetelu, mitu korda nad on olnud assisteerivaks kanaliks (Assisted Conversions), viimaseks kanaliks (Last Click or Direct Conversions) ning näha on kanali indeks (Assisted/Last Click or Direct Conversions).

Kuna pildil oleva aruande jaoks on kasutatud eesmärki, millel pole rahalist väärtust, siis käivet pole näha.

Mida tähendab kanali indeks?

  • 0-lähedane indeksi väärtus näitab, et kanal on pigem konverteerivaks kanaliks.
  • Indeksi väärtus üle 1 näitab, et kanal on pigem assisteerivaks kanaliks.
  • Kui indeksi väärtus on ligilähedane 1-le, siis see näitab, et kanal on oluline nii konverteeriva kui ka assisteeriva kanalina.

3. Conversions → Multi-Channel Funnels → Top Conversion Paths

Top Conversion Paths aruanne näitab, milline on olnud kliendi teekond enne soovitud tegevuse tegemist. Aruannet saad vaadata üldisemalt ehk võtta aluseks kõik tehingud ja eesmärgid või vaadata ainult ühte konkreetset eesmärki.

google_analytics_multi-channel_funnels_top_conversion_paths

Pildid oleval aruandel on näha teekonnad ühe konkreetse eesmärgi täitmiseni – registreerimisvormi täitmine. Pildilt näeme, et:

  • 106 registreerimisvormi täitnud isikut on veebilehele jõudnud kõigepealt viitaja kaudu ning seejärel tulnud otse lehele ja alles siis täitnud vormi.
  • 81 korral on lehele tuldud orgaanilise otsinguga ning seejärel otseliiklusena.

Mida kallim eesmärk, seda pikemaks üldjuhul kliendi teekond kujuneb ning siis võib olla ka näha teekonnas lõiku, mida Google Analytics näitab unavailable. Sel juhul tuleks lisada aruandele teiseks dimensiooniks näiteks Source/Medium Path, mis näitab sulle täpsemalt, millega on tegu.

google_analytics_multi-channel_funnels_top_conversion_paths2

4. Conversions → Multi-Channel Funnels → Time Lag

Time Lag aruandes näed kui kaua aega on kulunud esimesest külastusest ostu või eesmärgi täitmiseni. Aruande abil saad teada kui pikk on sinu müügitsükkel.

google_analytics_multi-channel_funnels_time_lag

Pildil oleva Time Lag aruandest näeme, et ca 27% konversioonidest toimus enam kui üks päev peale esimest külastust.

5. Conversions → Multi-Channel Funnels → Path Length

Path Lenght aruanne näitab sulle mitu korda on sinu lehte külastatud enne ostu sooritamist või eesmärgi täitmist ning kui palju käivet nad on sulle toonud.

google_analytics_multi-channel_funnels_path_lenght

Miks peaksin mõtlema assisteerivate kanalite peale?

Oletame, et sa oled aktiivne Pinterestis, Twitteris, Facebookis ja Youtube’is, kuid tunned, et sul ei jagu enam aega kõikide sotsiaalmeediakanalite jaoks.

Sul on olemas sotsiaalmeedia andmeplokk töölaual, et saaksid võrrelda erinevaid kanaleid ja palju nad sulle käivet toovad. Andmeplokist näed, et kõige vähem on sulle käivet toonud Youtube ja Twitter.

Kui aga vaatad Multi-Channel Funnels → Assisted Conversions aruannet ning klikid Social Networki peal, siis näed, et 194-st assisteeritud konversioonist on Youtube olnud assisteerijaks 94 korral.

See aga tähendab, et Youtube kanal töötab väga hästi sinu jaoks assisteeriva kanalina. Seega kui lõpetaksid Youtube’is oma tegevuse, võib see tähendada sinu jaoks rahalist kaotust, sest oled eemaldanud olulise kanali oma müügitunnelist.

Google Analytics on väga põhjalik analüütika tööriist, mis aitab sul koguda andmeid oma kodulehe või e-poe kohta. Ning alati tasub koguda andmeid analüütika jaoks, kuid seadistamata tööriistast pole mingit kasu. Vaata ja kontrolli, kas sinu Google Analytics on seadistatud. Mitmele küsimusele saad kindlalt vastata JAH?

Tahad teada rohkem Google Analyticsist? Tule kodulehe optimeerimise ja veebianalüütika koolitusele.

Koolituselt saad teada, kuidas optimeerida oma kodulehte, et oleksid Googles paremini leitav ning milliseid veebianalüütika andmeid jälgida ja mida nendest järeldada. Lisaks põhjalikele teadmistele saad kaasa põhjalikud ja detailsed õppematerjalid ning lisaks 3 kuud isiklikku veebiabi läbitud teemade osas.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Häli Maurus

Häli on meie meeskonda kaua otsitud veebispetsialist, keda huvitab väga veebiprogrammeerimine ja kodulehe tegemine. Vabal ajal loeb palju raamatuid ning kannab hoolt oma isikliku raamatukogu eest.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.