Mis asi on turundusvideo? Nii nagu nimigi ütleb, siis koosneb ta kahest väga tähtsast komponendist. Turundusest ja videost. See tähendab, et video on üles ehitatud väga konkreetselt läbimõeldud turunduslikule vundamendile.

Videoturundus

Turundusvideo eesmärk on teenida omanikule kasumit. Hästi tehtud turundusvideo müüb sinu eest ka siis kui sina magad. Paned video oma veebilehele, tõused hommikul üles, avad oma meilboxi ja tellimused ning päringud ootavad juba tegelemist.

Tekkis huvi?

Enne kui sa hakkad sellist asja kusagilt tellima, pead arvestama, et Eestis on ca. 600+ videotoojat, kes kõik on pühendunud peamiselt visuaalsele pildiesteetikale. Ehk siis tegelevad ainult video kunstilise poolega. Aga sina ju tahad, et video müüks.

Selleks peadki sa ise olema tark tellija ja nõudma oma teenusepakkuja käest õigeid asju. Et ta keskenduks video tegemisel pigem strateegilisele ja turunduslikule poolele, mitte ainult sellele, mis on efektne või lihtsalt ilus vaadata.

Selleks, et sa saaksid teadlikuks kõikidest sinu jaoks olulistest turundusvideo teemadest, panin kokku väikese koolituse. See juhatab sind õigele teele ja näitab, kuidas sa saaksid enda ärile teha sellise video, mis päriselt ka aitab sul müüki tõsta.

Turundusvideo lühikursus

Koolitus on väga praktiline. Pigem turunduslik, mitte videotehniline. Ma tegin selle enda äri näitel, et sul oleks võimalikult lihtne asja jälgida ja kohe minu videost kõik teemad reaalses elus üle vaadata.

Vaata see video enne mõttega läbi: Turundusvideo, mis tõstab su müüki.

 

1. Väärtuspakkumine

Juba esimeste sekundite jooksul teeb vaataja otsuse kas sinu video on tema jaoks väärtust pakkuv. Seepärast on äärmiselt oluline, et suudaksid väga lühidalt ja kohe video alguses öelda mida sa pakud ja mis kasu sa vaatajale lood. Ideaalis võiks hakkama saada ca. 5-10 sekundiga.

Unusta ära igasugused graafilised ja edevad 3D logoanimatsioonid ja muu säärane jama video alguses. Sellega raiskad niigi ülimalt olulisi esimesi sekundeid. Mitte kedagi ei huvita sinu firma graafika ja efektsed algustiitrid.

Väärtuspakkumise võid edastada sisuka videopildi abil või siis graafiliselt tekstina.

Minu äri tutvustav video algab tekstiga, mis annab kiirelt ja lühidalt edasi kõige olulisema sõnumi. Mida ma pakun (VIDEO) ja mis kasu klient sellest saab (TÕSTAB MÜÜKI):

Video mis tõstab müüki

 

2. Kellele?

Mõtle läbi, kes on sinu kõige olulisem klient. Pareto printsiibi järgi teevad 20% klientidest sulle 80% kasumit. Ülioluline on fookus. Sinu klipp saab tähelepanu ainult siis, kui vaataja tunneb, et see sõnum on just talle mõeldud. See on tähtsaim edutegur.

Suurim viga, mida erinevates klippides ikka ja jälle kohtan on see, et püütakse rääkida kõikidele ja kõigest, millega ettevõte tegeleb. Kui sul on väga palju valdkondi, siis tee parem igast teemast eraldi klipp, mille suunad ainult õigetele inimestele.

Enda äri tutvustavas videos olen oma sõnumi suunanud väga kitsale sihtrühmale. Sellega annan väga selgelt mõista, milliseid kliente ma endale ootan ja kes minu teenusest kõige rohkem kasu saavad. Selline lähenemine loob usaldust ja annab klientidele kindlustunde, et nad saavad professionaalse teenuse.

Pakun väärtust ainult tootjatele ja eksportijatele:

Turundusvideo tootjale ja eksportijale

 

3. Probleem

Sul ei ole võimalik pakkuda kliendile mingit sisulist väärtust enne, kui sa ei ole tema probleemist aru saanud.

Suurem osa ettevõtjaid läheneb kliendile ikka oma toote või teenuse keskselt. Kiputakse kohe müügiargumentidega peale lendama. Unustatakse ära, et fookuses peaks olema siiski kliendi probleem.

Isegi kui klient hetkel probleemi ei näe või endale ei teadvusta, siis on sinu ülesanne oma videos juhtida sellele tähelepanu ja näidata, et ta võib suurt kahju kanda, kui ta sinuga koostööd ei tee.

Näiteks minu klientide (tootjate ja eksportijate) suurim probleem on see, et neil on väga raske võita välispartnerite usaldust. Kaugetel eksportturgudel ei tea keegi sisuliselt, mis on Eesti ja kui usaldusväärsed siinsed tootjad on.

Selline probleem kajastub loomulikult ettevõtte käibenumbrites.

Kliendi probleem

 

4. Lahendus

Alles nüüd kui oled kliendi probleemist täielikult aru saanud ja sul on tema mure jaoks lahendus olemas, tekib sul võimalus midagi müüa.

Oma videos näita selgelt, kui hea on sinu lahendus ja kuidas see leevendab kliendi valu või suisa elimineerib tema probleemi. Kui sul konkreetset lahendust kliendi murele ei ole, siis kahjuks jääb müük ära.

Minu äri näitel on lahenduseks selge ja informatiivne videoülevaade kliendi ärist.

See videoülevaade võtab mõne minutiga kokku:

 • mahuka informatsiooni tema kodulehel;
 • näitab kõiki protsesse, kuidas ettevõttes töö käib

ja tänu sellele tekitab välispartnerites rohkem usaldust. Müük kasvab.

Lahendus on kiire videoülevaade kliendi ärist.

Videoülevaade

 

5. Kasu ja kasutamine

Isegi kui klient saab üldjoontes aru sinu poolt pakutavast väärtusest, võib talle ikkagi jääda segaseks, et kuidas täpsemalt su teenus või toode toimib ja kuidas seda kasutada.

Oma videos too välja kõik võimalused ja väljundid, kuidas sinu toodet või teenust kõige paremini kasutada saab ja millist kasu see kliendi jaoks loob.

Näiteks, mitmed minu potentsiaalsed kliendid ei saa ikka veel päris täpselt aru ja küsivad minu käest, et:

 • mis selle videoga siis peale hakata;
 • kuidas kasutada;
 • kus näidata.

Enda äri turundusvideos räägin konkreetselt, et tootjad ja eksportijad saavad kasutada videot:

 • välismessidel;
 • kodulehel;
 • kliendikohtumistel.

Turundusvideo kodulehele

 

6. Lubadus ja tõestus

Hea kui sa saaksid oma videos välja tuua kliendi jaoks olulised ja väga konkreetsed lubadused. Aga ära unusta, et lubadustel peab olema reaalne kate. Mingit laest võetud umbluud ei ole mõtet ajada. See tuleb varem või hiljem välja.

Näiteks, enda turundusvideos luban oma klientidele, et video aitab neil müüki tõsta. Ja ma kohe samas tõestan ka, et see ei ole lihtsalt ilus jutt, vaid minu väide põhineb reaalsetel uuringutel ja minu enda klientidelt saadud tagasisidel. Uuringufirmad ja klientide nimed toon ka videos esile.

Lubadus. Video suurendab su müüki.

Video tõstab müüki

 

7. Eristumine

Sinu turundusvideo peab andma väga selge signaali sellest, kuidas sa eristud teistest ja mille poolest oled parem. Kui turul toimetab peale sinu veel 300+ sarnast ettevõtet, siis miks peaks klient valima just sinu.

Ära lange siin igasuguste jamade ja klišeede võrku. Lause stiilis “meil on parim hinna ja kvaliteedi suhe” ei erista sind kuidagi teistest. Räägi päriselt ka asja sisust. Too välja midagi unikaalset, mida teised ei paku. Sul on see kindlasti olemas. Mõtle.

Enda videos räägin, et ma ei paku lihtsalt videoteenust, vaid teen kliendi äriprotsessid enda jaoks selgeks, mõtlen sisuliselt kaasa ja aitan kokku panna video turundusliku strateegia, mis päriselt ka aitab müüki tõsta. Lisaks eristun selle poolest, et teen turundusfilme ainult tootjatele ja eksportijatele.

Eristu konkurentidest

 

8. Ekspert

Tellija tahab olla kindel, et teenusepakkuja on omal alal täielik ekspert ja ta saab teenuse, mis on igal juhul oma hinda väärt.

Näita oma videos igal sammul, et:

 • oled valdkonna täielik ekspert;
 • ja tead väga täpselt, mida sa teed, miks sa seda teed;
 • ja kuidas klient sellest kõigest võidab.

Näita oma tööprotsesse, tootmist, teenindust, spetsialiste töös. Kõik see on väga oluline. Igat tegevust ja kaadrit vaata sellise pilguga, kas see loob sulle usalduskrediiti juurde või võtab vähemaks.

Näiteks, oma klipis näitan, kuidas ma klientide juures filmin ja mismoodi hiljem arvutis asi kokku monteeritakse. Ja seda kõike väga kiirelt ja lühidalt. Ära lase asja venima!

Ole ekspert

 

9. Lihtsus

Mitte kellelegi ei meeldi keerulised protsessid ja liigne ajaraiskamine. Oma turundusvideos näita, kui lihtne on sinuga äri ajada.

Too välja kõik aspektid, mis näitavad, et sinuga koostöö on kliendi jaoks mugav, kiire ja lihtne. Näita, milliseid protsesse saaksid kliendi eest ise ära teha, et koostöö kliendi jaoks veelgi ahvatlevamaks muuta.

Minu äri näitel on selleks video skript ehk täpne plaan kliendi tulevasest videost. Kui olen kliendi vajadused välja selgitanud, siis teen valmis väga detailse stsenaariumi, mis annab kliendile selge ettekujutuse, milline tema tulevane video välja nägema hakkab.

Näita tööde protsessi

 

10. Polariseerimine

On väga tore, kui oled oma videos lahti rääkinud kõik asjad mida sa teed ja mida sinu käest võib saada. Kuid väga hea mõte on kommunikeerida kliendile ka seda, mida sa mingil juhul ei tee ja mida sinu käest ei saa.

See võib tunduda esialgu veidi arrogantne, kuid asja sügavam mõte peitub selles, et nii annad oma klientidele mõista, et sa oled ekspert väga konkreetses valdkonnas ja täpselt seal, kus on ka sinu klient. Usaldus sinu äri vastu on kohe palju suurem. Lisaks sellele vabaned ka sinu jaoks mitteolulistest päringutest.

Turundusvideo.ee veebisaidil räägin selgelt mida ma ei tee ja milliste küsimustega ei ole mõtet minu poole pöörduda. Sina võid seda teemat käsitleda enda turundusvideos.
Polariseerimine

 

11. Portfoolio

Kindlasti on sul aastate jooksul tekkinud üsna korralik portfoolio. Ei maksa siin olla tagasihoidlik. Oma turundusvideos too esile tähtsamad kliendid ja olulisemad tööd.

Kogemus näitab, et kaubamärkide kaader saab alati palju tähelepanu. Kliendid otsivad alateadlikult kinnitust sinu kompetentsile. Kui nad näevad, et oled varem teinud koostööd kliendile sarnase valdkonna ettevõtetega, siis usaldatakse teenusepakkujat oluliselt rohkem.

Näidistööde mahuga ei tohiks ka üle pingutada. Ära väsita potentsiaalset klienti liigse infomüraga. Näita oma videos parimatest parimaid ja tugeva referentsiga töid.

Turundusvideo.ee kliendid:
Portfoolio

 

12. Boonus

Kui oled äris juba pikemat aega olnud, siis oled saanud palju kogemusi ja oled nii mõneski valdkonnas oluliselt targem, kui enamus inimesi. Ära hoia kõike seda tarkust endale, vaid lase oma klientidel sellest rõõmu tunda.

Näita oma turundusvideos, mida sa saad oma põhitoodetele ja teenustele lisaväärtusena veel juurde pakkuda.

Võimalik, et sa pole lihtsalt varem sellele mõelnudki.

Enda äri näitel võin öelda, et lisaks turundusfilmide tootmisele, aitan oma kliente ka internetiturunduse ja müügialaste nõuannetega. Lisaks aitan üles leida kliendi kodulehe nõrgad kohad ja teemad, mis vajaksid seal parandamist.
Lisaväärtus

 

13. Testimoonialid

Video on parim vahend, millega saad kiirelt edasi anda oma heade klientide soovitusi. See päriselt ka töötab ja julgen öelda, et on üks mõjusamaid tegureid üldse. Inimesed on sotsiaalsed loomad. Me teeme oma otsused emotsionaalsel tasandil ning hiljem püüame neid samu otsuseid ratsionaalselt põhjendada. Sellele võib küll vastu vaielda, kuid praktika näitab, et see muster aina kordub ja kordub.

Kasuta videotestimoniale. See töötab 100%

Tee nii: kõigepealt küsi oma hea kliendi käest, et kas ta on nõus sulle lühikese soovituse andma. Palu, et ta teeb seda esmalt meiliga. Kui esimene “jah” on käes, siis mõne aja pärast uuri, et kas ta oleks nõus neid paari lauset ka kaamera ees ütlema. Ära kohe kaameraga peale hüppa. See võib kliendi ära ehmatada. Samm-sammu-haaval 😉

Soovitused

 

14. Usaldusmärgid

Otsi üles kõik oma usaldusmärgid ja näita neid turundusvideos. Tunnustused, kiitused, sertifikaadid, sotsiaalne tegevus ja kõik sellega seonduv on potentsiaalse kliendi võitmiseks väga oluline.

Sellega hoiad kokku kliendi kallist aega ja ta ei pea hakkama sind nii palju guugeldama ja lisainfot otsima.

Turundusvideo.ee usalduse märgiks on tootjatele ja eksportijatele mõeldud videoblogi. See on keskkond, kus ettevõtjad jagavad intervjuude ja ettekannete vormis väärt nõuandeid. Mida rohkem ma loon väärtuslikku materjali enda sihtrühamale, seda suurem usaldus tekib.

Turundusvideo.ee

 

15. Missioon

See on asi, mida ei maksa alahinnata. Kahjuks on paljud ettevõtted sellise sõnapaari nagu “missioon & visioon” täielikult ära lörtsinud ja sellest on saanud üks paras klišeede kompott. Sisutühjad laused, mis suurt midagi ei ütle ja mingit sütitavat mõtet endas ei kanna.

Sina tee teistmoodi. Kui sa oled üks neist vähestest inimestest (statistika järgi 2 inimest 10-st), kes teeb oma tööd täieliku kire ja pühendumisega, siis kindlasti on sul lisaks raha teenimisele ka mingi suurem mõte (eluülesanne). Pane see väga lühidalt kirja ja ütle oma videos selgelt välja. Sinu kliendid hindavad seda kõrgelt.

Minu missioon on aidata meie tootjatel ja eksportijatel maailmaturul läbi lüüa, et tõsta Eesti konkurentsivõimet.

missioon

 

16. Garantii

Sa pead oma kliendile mõista andma, et tema ost on igati turvaline. Kõige parem, kui saad väga konkreetselt välja tuua oma garantiitingimused.

Olenevalt sinu äri spetsiifikast võid kasutada mitmeid lähenemisi:

nr.1 – “Maksad teenuse eest ainult siis, kui jääd 100% rahule”

nr.2 – “Kui sa tootega rahul ei ole, siis saad kogu raha tagasi

Kliendid on reeglina ausad ja ei maksa karta, et keegi sinu ausust ja vastutulelikkust kuritarvitama hakkaks.

Turundusvideo.ee näide

Garantii

 

17. Motivaatorid

Sa võid kõik asjad oma videos turunduslikult 100% õigesti teha, aga klientidel on ikka see paha komme, et nad ei jookse hommikul kohe esimese hooga sinu kontorisse tellimust vormistama, vaid kipuvad jääma passiivseks ja rahulikuks;)

Sinu võimuses on panna nad tegutsema kohe!

Selleks peaksid kasutama motivaatoreid. Kõige mõjusamad neist on mahulised- ja ajalised motivaatorid. Kuid siin pead arvestama, et väga trikitada ei maksa. Klient ei ole loll ja saab kohe aru, kui üritad teda üle kavaldada.

Kui ma müün enda teenust, siis ütlen klientidele ausalt, et kuna saan korraga ette võtta vaid ühe kliendi tellimuse, siis oleks väga mõistlik oma tellimus kohe varakult broneerida.

Turundusvideo.ee näide:

Motivaatorid

 

18. Üleskutse tegevusele

 • Kuidas lõppevad enamus turundusfilmidest? Nad lihtsalt lõpevad ära ja kõik.
 • Mida teeb potentsiaalne klient edasi? Heal juhul mõtleb, et oli kena video ja jätkab oma igapäevaste toimingutega.
 • Aga mida tahad sina? Loomulikult sa tahad, et ta nüüd tuleks ja ostaks sinu käest.
 • Aga miks ta ei tule?……Aga sellepärast, et sa ju ei ole talle seda võimalust isegi pakkunud!!!

Oma turundusvideo lõpus ütle kliendile väga selgelt, mida sa soovid, et ta nüüd järgmise sammuna teeks (helistaks, kirjutaks, ostaks kohe või tuleks sulle külla).

Turundusvideo.ee näide

Üleskutse tegevusele

 

Kokkuvõtteks

Kui plaanid enda ärist teha turundusvideo, mis päriselt ka aitab sul müüki tõsta, siis ei saa väga loota teiste peale. Sa pead  ise olema tark tellija. Suurem osa videoproduktsiooni firmadest on keskenduvad video tootmisel siiski vaid kunstilisele poolele.

Kui kõik see eelnev jutt tundus huvitav ja sul tekkis küsimusi, millele sooviksid vastuseid, siis ole hea ja võta julgelt minuga ühendust. Aitan sind kindlasti.

Marko Karja

+372 511 9771

www.turundusvideo.ee

marko@turundusvideo.ee

ÄRA SIIS UNUSTA:

1) väärtuspakkumine, 2) kellele, 3) probleem, 4) lahendus, 5) kliendikasu, 6) tõestus, 7) eristumine, 8) ekspert, 9) lihtsus, 10) polariseerimine, 11) portfoolio, 12) boonus, 13) videotestimonialid, 14) usaldusmärgid, 15) missioon, 16) garantii, 17) motivaatorid ja 18) üleskutse tegevusele.

Lae endale siit alla PDF õppematerjal: Kuidas teha turundusvideo, mis tõstab müüki

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Marko Karja

Marko on Eestis tunnustatud turundusvideo ekspert, kes aitab ettevõtetel end turundada läbi video. Tema 7 aastane kogemus ja muljet avaldav kliendiportfell räägivad iseenda eest.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.