Eelmises artiklis oli teemaks SEO ja kasutajasõbralik kodulehe navigatsioon, kuid planeerimise faasis tuleks erilise tähelepanu alla võtta kodulehe sisene optimeerimine ehk siis kodulehe sisene linkimine ja sisu loome.

Siit tuleb sulle 12 soovitust, kuidas planeerida ja teha hästi oma veebilehe sisest SEO-d.

Enne veel kui asume lehe sisese linkimise soovituste juurde, tuleks selgeks teha, mis üldse tähendab kodulehe sisene linkimine, miks on see tähtis ning mis on need võtmekohad kodulehe sisese SEO planeerimisel, mis mõjutavad otsimootorite arusaamist teie lehest.

Kogu tõde kodulehe sisemiste linkide kohta

Lingid on kui uksed või väravad, läbi mille otsirobotid liiguvad. Läbi linkide otsirobotid leiavad üles nähtavad veebilehed.
Iga link, mis suunab järgmisele lehele, annab viidatavale lehele edasi nii nimetatud eelmise lehe autoriteetsust ehk lingimahla.

Näiteks kui sinu kodulehe avalehele viitab palju populaarseid ja sinu teemaga ühtivaid veebilehti, siis on sinu avaleht otsimootorite silmis samuti kõrge autoriteediga.

Kui sinu avaleht on tugeva autoriteediga, siis kõik avalehe lingid jagavad seda sinu teiste sisulehtedega. See tähendab, et sinu teise ja kolmanda kategooria lehed saavad otsingumootorite otsitulemustes ka kõrgemaid tulemusi.
Kodulehe sisene SEO ja lingimahla jaotumine

Linkidega võime reguleerida ka seda, et kas lubame otsimootoritel liikuda mööda neid edasi või mitte. Ehk kas lingimahla lubatakse viidatavale sisulehele edasi jagada (follow) või ei lubata (nofollow). HTML-is kuvatakse mitte lubamist selliselt

[rel=”nofollow”]

Link peab andma nii külastajale kui otsimootoritele teada, millest viidatav leht räägib. Näiteks viide “et saada uusim kodulehe SEO plugin, vajuta siia on otsirobotite jaoks vähem väärtuslik, kui link „kodulehe SEO plugin“

Põhjus, miks link „vajuta siia“ on väikse väärtusega on see, et see ei kirjelda viidatavat sihtlehte.

Lause osa, mis on lingitav, nimetatakse „ankurtekstiks või hüprelingiks“ ja on äärmiselt oluline, et see kirjeldaks hästi, millest viidatav leht räägib.

Peamised siselinkide tüübid

Kodulehe puhul räägime sellistest sisemistest linkidest nagu peamenüü lingid, külgmenüü lingid, jaluse lingid ja lehe sisus esinevad lingid. Vaatame põgusalt need peamised siselinkide tüübid kategooriate lõikes üle.

Peamenüü lingid on tavaliselt näha kõigi sisulehtede puhul ning on läbivalt esindatud terve kodulehe ulatuses. Seda tüüpi lingid ei ole tavaliselt väga väärtuslikud, sest need pole kirjeldavad.
Peamenüü lingid mõjutavad sisulehtede tulemusi otsimootorites
Kui aga suudad lisada peamenüüsse märksõnu, mida sinu sihtgrupp sageli otsimootoritest otsib, siis sellel on väga positiivne mõju otsitulemustele.

Külgmenüü lingid on tavaliselt spetsiifilised või kontekstipõhised lingid, mis juhivad nii külastajaid kui ka otsiroboteid väga konkreetse osani kodulehest.
Kui sa plaanid pidada blogi, siis võib külgmenüü linkideks olla:

  • Viimased või enim kommenteeritud postitused
  • Kategooriad / sildid (sildipilv) või nimekiri populaarsetest märksõnadest, mis juhivad külastaja täpse sisuni (artiklini) või artiklite kogumini
  • jne

Külgmenüü lingid

Jaluse lingid / navigatsioon on sageli kasutusel kui kodulehe sisukaart, mis võimaldab külastajal mugavalt navigeerida kodulehe olulisemate sisulehtede lõikes. Loogika seisneb selles, et kui külastaja ei leia mingil põhjusel otsitud infot, siis jaluse lingid annaksid selgema ülevaate kodulehe struktuurist ning juhataksid infootsija soovitud sisuni.

Jaluse lingid ja navigatsioon

Sisus esinevad kontekstipõhised lingid on kõige väärtuslikumad lingid. Need on sageli unikaalsed hüperlingid, mis asuvad relevantse sisuga ümbritsetud lehe tekstis. Kuna need ankurlingid ei asu mingites menüü listides, siis sellised lingid on otsirobotite jaoks usaldusväärsemad.

Kontekstipõhised sisust viitavad lingid on kõrge väärtusega

12 nõuannet paremaks kodulehe siseseks SEO-ks

Kodulehe sisene optimeerimine toimub läbi linkide ja sisu. Selle peamine mõte on lihtsustada arusaamist meie lehest tervikuna ning seda siis lähtuvalt nii kodulehe külastaja kui otsirobotite vaatevinklist.

Täpselt planeeritud lehe sisene struktuur ja linkimine juhatab otsirobotid kiirelt õigetele lehtedele. See on hea eeldus selleks, et Google hindab viidatavaid lehti ka kõrgemalt.

Relevantsete ja hästi kirjeldavate märksõnade või märksõnafraasidega viidete osas peavad otsirobotid väga täpset arvestust, mistõttu pole soovitav ühesuguste viidetega üle pingutada.

Püüa linkimisel jätta olulise sõna tüvi või sünonüüm alati sisse, kuid kirjeldavad osad võivad olla erinevad. Näiteks fraasid kodulehe SEO ja kodulehe optimeerimine tähendavad ühte ja sama.

Planeerimine ja võtmesõna uuring

Kõik algab sihtgrupi tundmisest. Sa pead kõigepealt tegema selgeks, milliseid märksõnasid sinu sihtgrupp otsimootoritesse sisetab, et saada oma probleemidele või küsimustele vastused.

Tee märksõna uuringut ning selgita välja milliste märksõnade ja fraasidega kasutajad otsivad sinu tooteid või teenuseid. Selleks on sul kasutada suurepärane ning tasuta märksõna tööriist nagu Google KeyWord Tool.

Soovitav on, et sa kirjutaksid oma valdkonna populaarsed märksõnad ja fraasid üles ning kasutaksid neid kodulehe siseselt linkidena.

1. Kasuta märksõnu lehe struktuuris

Oma kodulehe struktuuri planeerides kasuta nii peamenüüs, alammenüüdes, külgmenüüdes, jaluses, toote/teenuse jaotustes kui lehe sisus linke, mis sisaldavad märksõnu, mida sinu potentsiaalsed kliendid otsingumootorites otsivad.

NB! Suuremate lehtede puhul on tähtsal kohal sisu struktureerimine ja kategoriseerimine alates üldisemast jaotustest detailsema infoni.

Näiteks meie üks suuremaid teemasid on kodulehe koolitused, mis jagunevad omakorda näiteks WordPressi koolituseks ja see jaguneb omakorda algkursuseks ja põhikursuseks. Läbivaks märksõnaks on WordPressi koolitus.

Siin on sulle üks ingliskeelne viide, kuidas planeerida oma kodulehe sisemiste linkide struktuuri.

2. Viita oma teistele sisulehtedele märksõnadega

Kasuta sisulehtedes oma teistele teemakohastele lehtedele viitamiseks kirjeldavat ankurteksti. Ankurtekst ehk hüperlink peab sisaldama sinu jaoks olulist märksõna või märksõnade fraasi, mis iseloomustab kõige paremini viidatavat sisulehte.

Märksõnad linkides peavad juhatama lugeja teda huvitavale sisulehele ning lugeja peab juba seda linki nähes mõistma, millest sellele klikkides juttu tuleb.

3. Menüü lingid olgu HTML-s

Kasuta menüüdes HTML-i keeles koostatud linke, sest Flash menüüd ning pildina esitatud menüüd pole näiteks Google otsirobotitele arusaadavad. Samuti kasuta lehe sisus HTML keeles loodud viiteid.

Kui otsirobotid ei suuda läbi linkide liikuda edasi, siis ei leita viidatavaid lehti ka üles ja nende esile tulemine otsimootorites on küsitav.

4. Ära kasuta nofollow linke

Kodulehe sisesel viitamisel pole soovitav kasutada nofollow linke, sest need lõhuvad lehesisese lingimahla harmoonilist jaotumist ja edasi liikumist. Sellest räägib lühidalt alltoodud videos lähemalt Google webmaster.

5. Ole linkimisega mõistlik

Mida vähem läheb lehelt linke välja, seda rohkem saab viidatav leht suunava sisulehe lingimahla. Levinud on arusaam, et ühelt lehelt võiks välja minevate linkide arv piirduda maksimaalselt 100-ga, vastasel korral võib see kahjustada teie lehe autoriteesust.

Arvan, et siinkohal on kodulehe linkide planeerimisel meeles pidada, et kõik nad peaksid olema kasutajale huvipakkuvad, relevantsed ning aitama külastajal teha lihtsamini valikuid.

Kui on väga suur leht, siis on õigustatud ka lehe jalusesse nn lihtsama sitemapi lisamine, kus külastaja saaks valida kõige huvipakkuvamate lehtede seast sobilikuma.

6. Kasuta lehe sisuga seonduvaid linke

Igas oma postituses on mõistlik suunata lehe külastajaid nii lehe sisu osas kui ka lehe lõpus teemaga seonduvatele sisulehtedele. Need on sisulehed, mis aitavad lugejal teemat paremini omandada ning läbi nende juhitakse külastaja sujuvalt läbi veebilehe.

Kui kasutad WordPressi, siis sellele on loodud plugin, mis aitab automaatselt blogi postituse lõppu genereerida mõned varasemalt loodud võimalikud teemaga seonduvad artiklite pealkirjad. See on mugav ja tegelikult ka vajalik WordPressi plugin seonduvate linkide loomiseks.

7. Näita külastajale veebilehel läbitud teekonda

Navigatsiooni elemendina on soovitav kasutada nn leivapururada. Külastajale näidatakse linkidena teekonda, mida mööda on ta liikunud. Leivapururada tagab hea kasutajakogemuse, sest külastaja teab alati, kus ta hetkel asub ja kuidas tagasi liikuda.

Kodulehe sisene navigeerimine ehk leivapuru rada

8. Refereeri vanemaid artikleid

Soovitav on näiteks kirjutada mõni vanem artikkel ümber, kasutades sünonüüme ja tagades, et selle sisu jääks samaks. Refereeritud artiklis viita siis samuti vanemale artiklile. Ei tasu karta, et sinu postitused korduvad.

Alati tuleb uusi lugejaid juurde ning vanematel lugejatel ei tee samuti paha uues kuues väärt sisu kordamine.

Kui kasutad WordPressi, siis sellel on jälle üks vinge plugin, mis lihtsustab kodulehe sisest linkimist vanemate artiklitega. Siit saad WordPressi plugina kodulehe sisemise linkimise paremaks korraldamiseks.

9. Kasuta kodulehel ristlinkimist

See tähendab seda, et nii kodulehe kategooriate, tasemete kui ka sisulehtede vahel lingitakse üksteisele ja põhimõtteliselt võiks justkui tegu olla ämblikuvõrgu punumisega.

Seda ikka kahel eesmärgil – esiteks, et külastaja leiaks teda huvitavad artiklid üles ja teiseks, et ka otsirobotid leiaksid kõik sinu sisulehed üles.

Kui otsirobotid leiavad sinu lehed üles, siis oled ka nähtav otsitulemustes.
Kodulehe sisemine linkimine ja ristlinkimine on vajalik selleks, et otsirobotid leiaksid kõik sinu lehed üles

10. Väldi katkiseid linke

Katkised lingid sinu kodulehel rikuvad piltlikult öeldes kodulehe tervist. Kui külastaja klikib kirjeldatud lingile ja saab vastuseks PAGE NOT FOUND, siis on ta löödud ja segaduses. Võib-olla ta siis isegi lahkub teie veebilehelt.

Väldi oma kodulehel katkiseid linke. Selleks peaksid neid aeg-ajalt otsima ja parandama. Mida kiiremini need katkised lingid korda teed, seda parem.

Kui kasutad WordPressi, siis sellel on üks plugin, mis aitab sul need katkised lingid üles otsida. Siit saad katkiste linkide kontrollija alla laadida.

Samas on hea mõte ise muuta oma kodulehe veateate lehte (404 leht ehk error leht), mida näidatakse siis, kui külastaja on sattunud mingil põhjusel sisulehele, mida pole olemas või mida ei suudeta leida.

Selle lehe mõte on anda külastajale teda, et midagi on valesti läinud ja sellelt lehelt tuleks ta edasi suunata näiteks avalehele.

11. Hoia kodulehe sisestel linkidel silm peal

Kodulehe sisene SEO ehk optimeerimine ei ole ühekordne tegevus. Loodetavasti sinu koduleht kasvab sisult ning iga kord kui lisad uue postituse, siis tekivad uued lingid. Iga kord kui tuled välja uue toote või teenusega, siis muutub ka võtmesõnade fookus jne.

Mis tähendab, et sa peaksid kodulehe sisesel linkimisel hoidma järjepidevalt silma peal, et liikuda planeeritud kursil.

Soovitan kasutada kodulehe statistikaprogrammi Google Analyticsit, sest selle abil näed, milliseid märksõnu on külastajad otsinud ning kuidas nad on sattunud sinu lehele. Saad ideid, millistel teemadel peaksid võib-olla oma järgmised artiklid kirjutama.

Vajadusel tuleb ka vanu linke värskendada, kuid selleks peab neil silma peal hoidma.

12. Hoia kodulehel fookust

Jäta meelde, et sa pead oma kodulehel hoidma fookust. Mida kitsamal teemal rohkem sisu lood, seda rohkem tuleb õigeid külastajaid ja seda paremini sul hakkab minema.

Mis kasu on sul suurest kodulehe külastatavuses ja liiklusest, kui nendest teevad sinu poolt enim soovitud tegevust vaid mõned üksikud?

Kokkuvõtteks kodulehe sisese SEO tähtsusest

Kuigi kodulehe sisene SEO mõjutab otsingutulemusi vähem kui kodulehe väline optimeerimine, on ülimalt oluline laduda kodulehele tugev vundament. Kodulehest saab alguse iga ettevõtte internetiturundus.

Oma veebilehe sisemisel optimeerimisel järgi järgmiseid punkte:
1. Kasuta märksõnu lehe struktuuris
2. Viita oma teistele sisulehtedele märksõnadega
3. Menüü lingid olgu HTML-s
4. Ära kasuta nofollow linke
5. Ole linkimisega mõistlik
6. Kasuta lehe sisuga seonduvaid linke
7. Näita külastajale veebilehel läbitud teekonda
8. Refereeri vanemaid artikleid
9. Kasuta kodulehel ristlinkimist
10. Väldi katkiseid linke
11. Hoia kodulehe sisestel linkidel silm peal
12. Hoia kodulehel fookust

Kui sa soovid, et sinu kodulehe sisene ja väline SEO tervis oleks korras, siis vaata, mida olen põhjalikult kirja pannud selles veebilehe optimeerimise artiklis.

Samuti on meil tulemas ka kodulehe otsingumootoritele optimeerimise ja veebianalüütika kursus, kus lisaks teooriale teeme asjad ka praktiliselt läbi.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.