Veebilehe planeerimisel mängib kriitilist rolli kodulehe navigatsioon. Navigatsioon veebilehel mõjutab sinu lehe edu või ebaedu rohkem kui miski muu tegur. See annab ennast tunda nii sinu veebiliikluses kui otsimootorite poolt antavas hinnangus sinu kodulehele. Navigatsioon mõjutab otseselt sinu sissetulekuid.

Vaatame nüüd 5 tüüpilist kodulehel esinevat navigatsiooniga seonduvat viga, mida peaksid vältima. Siinkohal tuletan sulle meelde, et sina ei ole oma kodulehe kasutaja, nii et ole kriitiline.

Viga nr 1: Mitte ootuspärane kodulehe kujundus ja stiil

Kodulehe külastajad eeldavad, et nad leiavad horisontaalse menüü või siis peamenüü lehe ülemisest osast. Samuti ootavad nad, et vertikaalne menüü asub kas lehe paremal või vasakul küljel. Pannes oma menüüd niiöelda standardsetele asukohtadele, tagame külastajatele otsitava info leidmise lihtsalt ja kiirelt.

See omakorda tähendab, et sinu bounce rate on madalam, sisulehed saavad rohkem relevantseid külastusi ja vaatamisi ning sinu poolt soovitud tegevusi tehakse lõppkokkuvõttes rohkem.

Kodulehe navigatsioon peab olema ootuspärane
Ole oma lehel etteaimatav. Kui külastaja näeb esimest korda sinu veebilehte, siis peab ta kohe mõistma, mis iga lingi taga teda ees ootab.

Sinu ülesanne on aidata külastajatel kiirelt jõuda otsitud informatsioonini, mitte näidata uuenduslikke veebidisaini võimalusi, mis panevad külastaja mõtlema.

Kui kodulehe kasutaja on info leidmiseks sunnitud mõtlema, siis on lood halvad.

Viga nr 2: Menüüdes kasutatakse liiga üldisi märksõnu

Navigatsioon peaks olema nii öelda kirjeldav. Sageli leiab paljude ettevõtete veebilehti, kus menüüdes on just kasutusel üldised sõnad nagu „teenused“ või „tooted“, mis tegelikult ei kommunikeeri pakutavat mitte kuidagi.

Näiteks peamenüüs link “Mida me teeme” ei ütle tegelikult mulle millega te tegelete. Säästa palun oma külastajat mõtlemisest ja liigsest klikkimisest ja muuda oma veebilehe navigatsioon rohkem kirjeldavaks nagu näiteks pesu pesemine, triikimine või pesumaja teenused jne.

Kui sinu menüüdes on selgelt öeldud, milliseid konkreetseid teenuseid või tootegruppe pakute, siis külastaja saab kohe esmakülastusel aru, millega täpselt tegu on.

Kodulehe menüüd ja SEO
Veebilehe navigatsioon kõigi oma menüüdega on suurepärane võimalus näidata või siis tõestada nii otsimootoritele kui külastajatele lehe relevantsust.

Seni kuni sinu sihtgrupp ei otsi otsimootoritest märksõnu „tooted“ või „teenused“, senikaua ei aita sinu lehe navigatsioon kaasa kuidagi kodulehe paremale leitavusele ega ka Google PageRanki tõusule.

Kasuta nii peamenüüs kui alam- ja kõrvalmenüüdes sinu valdkonna populaarsemaid võtmesõnu või märksõnafraase. Need on võtmesõnad, mida otsitakse näiteks Google otsimootoris kõige rohkem. Selles osas aitab sind kindlasti Google KeyWord Tool.

Soovitus! Kodulehe planeerimisel tuleb otsimootoreid silmas pidades eriti hoolikalt paika panna nii veebilehte läbiv navigatsioon kui ka lehe struktuur. Siit algabki kodulehe otsimootoritele optimeerimine ehk kodulehe SEO.

Viga nr 3: Peamenüüs asuvad rippmenüüd

Rippmenüüde kasutamine lehel navigeerimiseks on halvad kahel põhjusel. Esiteks rippmenüüd on otsimootoritele raskesti arusaadavad või siis üldse nähtamatud (sõltub muidugi kuidas on programmeeritud).

Kuid teine ja veelgi suurem probleem nendega on see, et need rippmenüüd on kodulehe kasutajatele tüütavad. Seda kinnitavad ka Nielsen Norman Group poolt läbiviidud kodulehe kasutatavuse uuringud.

Peamenüüs rippmenüüde kasutamist tuleks vältida sellepärast, et minu kui külastaja pilk liigub oluliselt kiiremini, kui ma suudan liigutada hiirt. Nii kui ma viin hiire kursori menüü lingile, olem ma selleks hetkeks otsustanud juba ka seda koheselt klikkida.

Nüüd kui minu otsus on tehtud, aga mulle avaneb rippmenüü, mis võib-olla jaguneb hullemal juhul ka kolmanda või neljanda astme alammenüüdeks, siis tekib palju valiku võimalusi. See on hetk, kus külastajal mõtetes ja alateadvuses tekib huvide konflikt või vastuolu. See on tugev hoop heale kasutajakogemusele ja esmasele emotsioonile lehega ümberkäimisel.
Rippmenüü on kodulehe kasutatavuse osas tõeline tüütus.
Mis veelgi hullem, rippmenüüd aitavad kaasa sellele, et kodulehe külastajad jätavad vahele või ei kliki olulisi või sinule tähtsaid sisulehti. Kui sinu kodulehel on kasutusel rippmenüüd, siis võid nendest tekkivat probleemi näha oma kodulehe statistikas: madal külastatavus sinule olulistel sisulehtedel.

Erand: tõeliselt suured rippmenüüd koos paljude võimalustega on muidugi kasutatavuse testides näidanud end pigem positiivsest küljest. Seda ainult siis, kui tegemist on väga suure ja sisuka kodulehega, millel on palju kategooriaid. Siis tõesti suured rippmenüüd pigem parandavad kasutajamugavust.

Viga nr 4: Liiga palju linke navigeerimiseks

Usun, et oled näinud selliseid veebilehti, kus lehel on sadu linke ehk viiteid. See on kasutaja seisukohast lausa kohutav. Kuid näiteks menüüde puhul on isegi kaheksa linki liiga palju. Selle põhjuseks on meie lühiajaline mälu, mis suudab meeles pidada tavaliselt kuni seitset elementi.

See tähendab, et kaheksa on PALJU rohkem, kui seitse. Menüü linkide arvuks võiks olla 5 +/- 2 linki, kuid mitte rohkem kui 7.

Väiksema linkide arvuga menüü on külastaja silmade jaoks mugavam ning ta saab kiirelt silmadega niiöelda skaneerida ka juba vaadatud linke. Iga kord kui sa võtad menüü linke vähemaks, seda prominentsemaks muutuvad alles jäänud lingid.

Kui suudad jääda 5 menüülingi juurde, siis palju õnne, oled väljakutsega hakkama saanud.
Halb navigatsioon kodulehel ja palju linke.
Soovitus: Järgmine soovitus töötab enamus veebilehtede puhul ning mitte ainult navigatsiooni osas. Iga kord kui sa eemaldad kodulehelt mõne visuaalse elemendi, tuleb järele jäänud osa veelgi prominentsemalt esile. Nii saad vähem tähtsa eemaldamisega tuua suurelt ja silmatorkavamalt välja kõige olulisema just eelkõige külastaja jaoks. Hoia veebileht lihtne. Iga element, mida on võimalik eemaldada, see eemalda – järgi jääb seega ainult oluline.

Täpne navigatsioon on samuti oluline kodulehe SEO seisukohast. Kuna sinu avaleht saab paratamatult rohkem viiteid teistelt veebilehtedelt kui ükskõik milline teine sisuleht, siis otsimootorite silmis omab avaleht ka kõrgemat „autoriteeti“.

Kodulehe SEO seisukohast vaadatuna jagatakse avalehe autoriteetsust või siis nn lingimahla just läbi nende linkide kõigile teistele kodulehe sisulehtedele. See on koht, kus avalehe lingimahl ja kodulehe navigatsioon hakkab mõjutama ka sinu teiste sisulehtede positsioone otsingumootorites.

Kui sinu kodulehe avalehel on liiga palju linke, kirju ja rohkete valikutega navigatsioon, madal autoriteet ja usaldus, siis seda lahjem on ka sellelt lehelt jagatav „lingimahl“.

Mida konkreetsem on kodulehe navigatsioon, seda rohkem jagatakse avalehe autoriteetsust teiste sisulehtedega. Avalehel võiks olla maksimaalselt kuni 100 linki.

Avalehe kvaliteetse lingimahla ja autoriteetsuse jagamine aitab kaasa teiste sisulehtede kõrgemate positsioonide saavutamisele otsingumootorites.

Viga nr 5: Olulise info paigutamine vales järjekorras

Elemendid või nimetused või siis lingid, mis avalduvad mingis loetelus või listis kas esimestel kohtadel või siis viimastel kohtadel, saavad alati rohkem tähelepanu ja selle teadmise kasutamine annab vägagi efektiivseid tulemusi. Kodulehe navigatsioon ei ole selles osas mingi erand.

Psühholoogide uuringud näitavad, et tähelepanu ja meeldejäämine on kõrgeim nende asjade puhul, mis avalduvad või toimuvad millegi alguses või siis lõpus. Inglise keeles kutsutakse seda „serial position effect“, mis baseerub sellistel printsiipidel nagu primacy and recency.
Kuidas kasutada inimeste tähelepanuvõimet kodulehe navigatsiooni puhul?

Sellest tõest võiks õppida seda, et pane kodulehe navigatsiooni elementide või siis menüüde algusesse tähtsamad lingid, keskele vähem tähtsad ning lõppu jälle olulisemad lingid.

Näiteks horisontaalse peamenüü paremas otsas võiks asuda kontakt. Muide kodulehe kasutajad on harjunud seda kontakti ka sealt otsima ja see on kujunenud standardiks.

Kokkuvõtteks selle kodulehe navigatsiooni kohta

Vigane või vale ehitusega kodulehe navigatsioon on välditav. Isegi üks navigatsiooni viga või möödapanek võib kahjustada nii sinu positsioone otsingumootorites kui ka lehe kasutajasõbralikust.

Sa võid küll teada, kuidas käib kodulehe optimeerimine otsingumootoritele, kuid sinu veebiturundus algab ikka sinu kodulehest. Nii et navigatsiooni osas:

  • kasuta menüüdes otsitavaid märksõnu
  • menüü linkide arv piira maksimaalselt 7-ni
  • lisa olulised lingid ja info nii lehe osas kui navigatsiooni osas algusesse
  • väldi rippmenüüsid

Enne kui hakkad tegema oma kodulehel korrektuure, palun viska pilk peale oma veebistatistikale. Tee parandused ja paari kuu pärast võrdle, millised erinevused välja joonistusid. Kodulehe navigatsiooni vigade tõttu võid ilma jääda uutest klientidest ning ühtlasi ka suuremast sissetulekust.

Allikas: www.kissmetrics.com

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.