Iga kampaania planeerimine sisaldab tegelikult 80% ulatuses ühesuguseid põhipunkte, mis vajavad läbitöötamist. Sisuliselt tuleb koostada lähteülesanne ehk kirjalik dokument, mille põhjal hakkad oma kampaaniat või kampaaniaseeriat teostama.

Isegi kui sa ise seda kampaaniat ei tee, vaid lased mõnel firmal teha, siis alati peaks nad seda kirjalikku lähteülesannet hakkama sinuga koos tegema ja ette valmistama.

Sõna kampaania viitab mingile kindlale ajavahemikule ja seda võiks nimetada ka projektiks, millel on kindel algus ja lõpp. Kampaania planeerimine ja ettevalmistamine nõuab tõsist pingutust, eriti siis kui tegemist on laiaulatusliku kampaaniaga, kuid olulised tööd on ikka valdavalt ühesugused.

Kampaania on midagi enamat kui tavaline reklaam internetis. Tõsisem kampaania planeerimine sisaldab mitmete erinevate kanalite ja turundusviiside kasutamist. Kampaania võib sisaldada endas e-postikampaaniat, Facebooki kampaaniat või näiteks märksõnapõhist reklaami üheaegselt või määratud aegadel sõltuvalt vajadustest ja olukorrast.

Mida siis sisaldab kampaania planeerimine?

Siin on sulle küsimused, mis nõuavad sinult konkreetseid vastuseid ja läbi töötamist. Oluline on seda teha kirjalikult ning piisava ajavaruga enne kampaania toimumist.

Miks on seda kampaaniat vaja?

Kas seda tehakse käibe tõstmise eesmärgil või brändi tuntuse tõstmise nimel või on vaja üles äratada üles nn surnud kliendid või vajab fännibaas tugevat täiendust?

Kes on sihtgrupp või sihtgrupid?

Keda on vaja mõjutada, kes nad on? Mis on nende demograafilised andmed ja väärtushinnangud (peamine probleem, tõekspidamised jne)? Millistes kanalites nad liiguvad ja oma probleemidele vastuseid otsivad ehk kus nad veedavad palju aega. Kui sihtgruppe on mitu, siis tuleb luua just neile kordaminevad sõnumid.

Mis on kampaania eesmärk?

Mis peab olema lõpptulemus? On see käibe kasv protsentides või kontaktide arv või teenitud väga konkreetne eurode hulk pangakontol? Mis ajaks püstitatud eesmärk peab olema saavutatud? Eesmärk peab olema mõõdetav. 100 registreerujat proovisõidule on hea eesmärk, sest see on täpne asi, mida mõõta.

Milliseid sarnaseid kampaaniaid on teiste poolt tehtud?

Mida on maailmas tehtud või kuidas konkurendid on sarnaseid kampaaniaid korraldanud? Millised on olnud teistel super head kampaaniad ja mida sealt saaks üle võtta ning mida õppida halbadest kampaaniatest? Kogu kokku sarnased reklaamid nii pildi kui videona ja analüüsi neid.

Kampaania sõnumi või lubaduse väljatöötamine

Ühel kampaanial olgu ainult üks sõnum. Kas on vajadus rõhuda ratsionaalsusele või hoopiski emotsioonidele, see sõltub sihtgrupis ja eesmärgist. Ole konkreetne ja ära koorma infoga. Kuidas sõnum töötab ja kuidas sihtgrupp sellest aru saab, seda peaksid enne kampaania käivitamist teatul määral katsetama/testima.
Internetikampaania sõnum

Missugust tegevust ootad sihtgrupilt?

Mis on üleskutse ja motivaator, mida sa tahad, et sihtgrupp teeks kampaania sõnumit nähes? Hakkaks fänniks, liituks sinu postiloendiga, helistaks või kirjutaks sulle.

Kui sa ei esita selgelt ja ühemõttelist üleskutselt väga nähtavalt ja eristuvalt, siis ära arva, et nad iseenesest teeks seda, mida sa neilt ootad. See siin on nüüd tähtis koht, kust algab kampaania tulemuslikkuse mõõtmine.

Igale kampaaniale tuleb luua oma kampaanialeht või siis maandumisleht, et saaksid reklaamile klikkija tegevust mõõta ja analüüsida.

Kuidas kampaania kavatsetakse läbi viia?

Selgitad välja, milliseid kanaleid hakatakse kampaania läbiviimiseks kasutama. Kas kampaania toimub mitmes etapis või on see ühekordne tegevus. Kas tegemist on hooajalise kampaaniaga. Kuidas toimub sihtgruppide eelteavitamine tulevasest kampaaniast ja millal ning kuidas antakse avapauk?

Millega sa kavatsed oma sihtgruppi üllatada. Püüa sellega venitada kuni kampaania avapauguni ja kruvi enne kampaania algust pinget. Loomulikult kui see tuleb kasuks ja on kooskõlas sinu kampaania eesmärgiga. Kui sageli ja kui kaua reklaame näidatakse või kui mitmest kirjast koosneb e-posti kampaania.

Kampaania planeerimine sisaldab disaini küsimusi

Visuaalne mulje loeb palju ja see peab tooma esile sõnumi või lubaduse ning enim oodatud tegevuse. Võib- olla on vajadus lühikese video järele, mis aitaks sõnumit ja väärtust paremini mõista, kuid võib hakkama saada ka teemakohase pildiga.

Millised on kasutatavad värvid, teksti fondid ja suurused? Kas kasutatakse väärtuste välja toomiseks loetelusid jne. Kindlasti järgi põhimõtet, et vähem on rohkem (palju teksti tapab). Disain peab aitama kaasa kampaanialehe eesmärgile ja sõnumi edastamisele.

Muud küsimused, mis aitavad kaasa kampaania eesmärkide saavutamisele

Kaaluge kas ehk teie internetikampaaniale tuleks kasuks ka mõni teine turunduskanal väljaspool internetti. Võib-olla mõni raadiosaade või artiklite seeria vastavates väljaannetes annaks kõvasti juurde kampaania levikule.

Sul võib olla vinge lahendus ja ahvatlev auhind, kuid kui sellest saavad vähesed osa, siis oled palju tööd tühja teinud.

Millised on kampaania õnnestumise raskuskohad või võtmetegevused. Kes kõik teie meeskonnast peaksid olema selle kampaania planeerimise ja ettevalmistamisega seotud ning mida nad kõik peaksid kindlasti teadma? Kes on üldvastutav ja kelle poole võiks tekkinud küsimustes pöörduda. Kuidas omad inimesed saaksid veel aidata kampaania edukusele?

Kampaania reeglid osalemise kohta

Milleks on vaja kampaanias osalemiseks reegleid? Reeglid aitavad vältida segaseid ja ebameeldivaid olukordasid. Igal maandumislehel või kampaanialehel peaks olema viide reeglitele ning neid tasub ka aeg-ajalt avalikult tutvustada.

Mida reeglid võiks sisaldada?

 • Millal kampaania algab ja millal lõpeb?
 • Kes kampaaniat korraldab – ettevõtte nimi ja kontaktid?
 • Kes võivad ja kes ei või osaleda kampaanias?
 • Kuidas täpselt toimub osalemine ja mida selleks tegema peab?
 • Mis on peaauhind või auhinnad ja kuna need täpselt välja loositakse? Sama teiste auhindade kohta. Hea kui on märgitud ka auhindade rahalised väärtused.
 • Kuidas teavitatakse võitjaid?
 • Kuidas auhinnad kätte saab?
 • Kuidas pretensioone lahendatakse ja kellele ning kuhu tuleb need saata?
 • Mida näiteks e-mailidega edasi tehakse, kes kasutab ja kuidas.
 • Kampaania katkestamine või kohene lõpetamise tingimused.
 • Kampaania õigused ja kohustused.
 • Kampaanias osaleja õigused ja tingimused osalemiseks.
 • Kelle käest saab lisainformatsiooni?

Aktiivne kampaania teostamise aeg

Millal on projekti algus kuupäevaliselt ja millal on kampaania lõpp? Ehk millal sihtgrupp saab kampaaniast teada ja millal talle antakse teada ja mis viisil, et kampaania on lõppenud ja tulemused on sellised?

Millisteks etappideks on jagatud kampaania planeerimine ja kampaania teostus? Seda on eriti tarvis suurema mahuliste kampaaniate korral. Kõik võtab planeeritust rohkem aega ning tavaliselt käib üks tule kustutamine. Varuge planeerimiseks ja ettevalmistusteks aega.

Tegevused kampaania ajal ja selle lõpus

Koostage väga konkreetne tegevusplaan selle kohta, mis toimub kampaania ajal ja lõpus. Selles tegevusplaanis tuleks täpselt kirja panna mis kuupäeval mingi tegevus toimub, kes mingi tegevuse eest vastutab ja mis on need tegevused, mis loovad kampaaniale elu?

Testi ja veelkord testi

Kui tundub, et olete kampaaniaks valmis, siis enne avapauku tuleks testida kas:

 • reklaamidele klikkijad jõuavad maandumislehele;
 • kas maandumislehel tegevusele viitavad nupud töötavad;
 • kas tegevuse tegijale näidatakse tänan lehte;
 • kas Google Analytics salvestab kõik olulised tegevused;
 • kas registreerujale saadetakse e-mailile kinnitus õnnestunud tehingust.

Kindlasti tuleks testida veel millised pealkirjad (sh maandumislehel), bännerid ja reklaamid panevad rohkem teie poolt soovitud tegevust tegema ning millistest kanalitest saabunud külastajad teevad enim teie poolt oodatud tegevusi.

Järelkampaania teostamine

Kas teie puhul on tarvidus ka järelkampaaniale, sest paljudel juhtudel kui kampaania on saanud hästi läbiviidud, annavad ka järelkampaaniad häid tulemusi. Seda võimalust ei tohiks siis raisku lasta.

Planeeritav kampaania eelarve

Oma kampaania eelarve paika saamine on päris keeruline, eriti kui on tegemist äriliste eesmärkide saavutamisega ja kui ei omata eelnevat kogemust. Raha teenimise või kontaktide eesmärkide saavutamisel tuleb sul välja arvutada tasuvuspunkt ehk ROI, mis võrdub siis planeeritavad tulud miinus kulud.

Mis summa kulub auhindade peale, reklaami peale, disaini ja kampaanialehe tegemisele. Kas on mõistlik osta teenus sisse või teha ise?

Kirjuta aegsasti üles ning tähtajaliselt, mis tööd tuleb teha enne kampaania avamist. Teostatavate tööde taha kirjuta planeeritavad vahendid ning alati on tark jätta väike reserv ootamatusteks.

Kampaania ettevalmistustööde plaan koos ajagraafikuga

See peab sisaldama tehtavaid töid koos ettevalmistustega. Aegasid, millal need tööd ja toimingud peavad olema tehtud ja loomulikult konkreetsed nimelised vastutajad tööde eest.

Näiteks kampaanialehtede valmistamine erinevatele sihtgruppidele ja erinevate kanalite tarvis. Bännerid, reklaamid või e-postikampaania ettevalmistamine.

Suuremate kampaaniate korral tuleks korralda ka nn test kampaania, mille eesmärk oleks kontrollida kas sõnum töötab ja kas tehnilised lahendused ikka töötavad. Sellega väldite üllatusi kampaania ajal.

Kampaania eriosade integreerimine, jälgimine ja kontroll

Mida rohkem saad ühest kohast kampaania käiku jälgida, seda mugavam. Selleks võib vabalt olla näiteks Google Analytics. Alati pead seadma teatud näitajad või mõõdikud verstapostideks, mille põhjal saad kampaania olulistes detailides teha parandusi.

Ühesõnaga testi kõige tähtsamaid tegureid pidevalt. Need võivad olla tähtsuse järjekorras nimetatuna: sõnum või lubadus, üleskutse, pildid, reklaamtekstid jne.

Kampaania lõpus lugege täpselt tibud kokku ning analüüsige, kuidas eesmärk sai täidetud, mida saab järgmine kord paremini teha, mis läks hästi. Kõik see kontroll ja lõpuanalüüs tuleks panna kirja, et hiljem oleks millest jätkata ja õppida.

Lõpetuseks veel kampaania ideest

Lihtne – selge ja üheselt mõistetav eesmärk.
Ootamatu – see võiks pakkuda üllatust.
Konkreetne – lõppeesmärk oli selgelt defineeritud, mis ajaga peab olema midagi saavutatud.
Usaldusväärne – usutav ja millelegi kindlale rõhuv.
Emotsionaalne – konkreetse inimese mees, naine jne ehk sihtgruppi kuuluva isiku mure, tragöödia või õnn.
Lugu – lood on need, mis aitavad sihtgrupil paremini sõnumit mõista. Lugu jõuab paremini kohale. Liigutav lugu paneb inimesed tegutsema.

Kampaania planeerimine ja läbiviimine internetis on vaid üks osa sinu internetiturunduse strateegiast, kuid võib-olla on just see üks parimaid võimalusi e-turunduse maastikul.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.