Google Analytics aitab sul aru saada, mis veebilehel toimub. Isegi kui sa kohe ei hakka analüüsima oma veebilehe liiklust, siis mõistlik on ikkagi Google Analytics ja veebileht omavahel siduda, sest siis hakkavad andmed kogunema ja hiljem saad nende põhjal juba järeldusi ning otsuseid teha.

google_Analytics_koolitus

Igaühest, kes käib sinu veebilehel, jääb jälg järgi ja see ütleb midagi.
Google Analytics korjab kõik jäljed üles ja annab meile piltlikult läbi numbrite keele teada, milliste huvidega inimesed meie lehel on käinud ja mida nad seal teinud on.

Kodulehe statistika ehk veebianalüütika on paljude ettevõtjate jaoks tavaliselt võõras teema, mistõttu ligi 80%’le on see Google tööriist praktiliselt vähe kasutuses või ei osata sellega midagi peale hakata.

Järgnevalt annan põgusa ülevaate populaarsest veebianalüütika tööriistast, mille peamine eesmärk on aidata turundajatel teha veebilehega seoses ja turundustegevuste osas õigeid otsuseid.

Google Analytics koosneb kolmest suurest plokist:

 • Reporting –> aruanded ja töölaud
 • Customization –> enda loodud aruanded
 • Admin –> kasutajad, eesmärgid, segmenteerimine, filtreerimine ja seadistamine

Google Analytics

Google Analyticsis on põhiarvude jälgimine lihtne. Põhiarvude plokk jaguneb neljaks.

Külastajad (Audience)

Näed reaalajas toimuvaid külastusi, sündmusi ja eesmärgi täitjaid. Samuti näed valitud ajaperioodi kohta külastajate andmeid (geograafiline asukoht, uued ja tagasipöörduvad kliendid, sessioonide (külastuste) sagedus ja hiljutisus, sessioonide (külastuse) kestvus ja sügavus, veebisirvijad, resolutsioonid ja mobiilsed kasutajad). Külastajate vanust, sugu ja huvialasid näed siis, kui vastavad aruanded on lubatud.

Liiklus (Aquisition)

Mis kanalitest liiklus tuleb? Kui palju tuleb liikust orgaaniliste tulemuste kaudu, kui palju viidete abil, otseliiklusena, kampaaniate kaudu sh märgistatud lingid, reklaami kaudu (Google Adwords) või sotsiaalse meedia kaudu?

Tegevus veebilehel ehk mida külastajad teevad? (Behavior)

Sisulehtede statistika, maandumislehtede statistika, lehe kiiruse stiatistika, veebilehe otsingu kasutamine ja analüüs, sündmuste analüüs (näiteks nupu või lingi klikkimine, video vaatamine või faili alla laadimine), testimine (50% külastajatest näeb ühesugust pealkirja ja 50% külastajatest teistsugust – kumb sisuleht võitis?)

Soovitud tegevused (Conversions)

Siia alla kuulub kõige põnevam osa – eesmärkide täitmise analüüs (sh müügitunnelid), e-commerce analüüs (e-poe pidajatele), Multi-Channel Funnels (kui palju on neid, kes teevad soovitud tegevusi ja on lehele tulnud otseliiklusena või orgaaniliste või makstud otsingutulemustega või viidetega) – võimaldab kenasti tasuvust arvutada.

Töölauad – oluliste arvude koondajad

Põhiarve on palju ja kuna tüütu on kõike läbi käia, siis selle jaoks on loodud töölaud. Töölauale saad lisada need tabelid ja diagrammid, millele tahad kõigepealt pilgu peale visata. Kokku on võimalik luua kuni 20 töölauda ja igale töölauale saab lisada kuni 12 andmete plokki. Töölaudu saab jagada (andmed kaasa ei lähe), saata e-posti aadressile (andmed lähevad kaasa) ja eksportida PDF formaati (andmetega).

Vastavalt tööülesannetele on vaja erinevaid töölaudu (Dashboards).

Sisuloojale on vaja teada missugustele sisulehtedel kõige kauem ollakse, missugustel kõige vähem, mida kõige rohkem avatakse, kust kõige rohkem lahkutakse, mida kodulehelt otsitakse (järelikult kas info puudub või on halvasti leitav), missugustel nädalapäevadel või tundidel on kõige rohkem külastajaid.

Veebilehe arendajale on olulised lehe avanemiskiirus ja serveri kiirused, resolutsioonid, veebisirvijad, mobiiliseadmed, vealehed (404).

Turundujat huvitavad märgistatud linkide, nuppude, reklaamikanalite, segmentide, testimiste ja eesmärkide tulemused. Seega igale ühele oma töölaud.

Segmenteerimine

Segmendid on ühed olulisemad näitajad. Segmenteerimine tähendab külastajatest teatud valimi moodustamist. Kui me müüme teenust vaid Eestis, siis esimene segment, mida luua, on Eestis elavate inimeste segmenteerimine.

Kui me teeme reklaami Soomes, siis tuleb teha Soomes elavate inimeste segment ja uurida nende liikumist ja käitumist. Me saame ka uurida neid külastajaid, kes tulid konkreetselt veebilehelt või konkreetselt reklaamilt või konkreetsest kanalist või mida teevad veebilehel mobiilsed kasutajad.
Me saame teha ka segmendi külastajatest, kes külastasid meie veebilehte mingi kampaania ajal ja peale seda kas ostsid või registreerusid või tegid mingit muud soovitud tegevust. Lisaks saame näha neid külastajaid, kes olid nö Check-out lehel, aga sellest hoolimata midagi ei ostnud. Ehk kuhu nad meie lehele edasi läksid ja palju neid oli.

Seega oluline on luua oma veebilehe külastajatest õiged segmendid. Töölaudade juurde saab lisada ka otsetee (Shortcuts) oma lemmiksegmentidele, ikka selleks, et kõik vajalik oleks kompaktselt koos.

Aruanded

Aruannetena saame andmeid vaadata valitud kriteeriumite lõikes. Saame teada, mis on populaarsemad nädalapäevad ja kellaajad. See annab aimu ka sellest, millal võiks uusi artikleid lisada. Võime luua aruande, mis näitab missugusel maandumislehel tehakse kõige rohkem soovitud tegevusi + keskmine sessiooni pikkus ja lehel oldud aeg. Kui tegemist on e-poega, siis saame luua ka aruande lehtedest, mis müüvad.

Eesmärgid

Eesmärgi seadistamisel loome oma turundusteekonna. Tavaliselt on eesmärgi tüübiks URL Destination, see tähendab, et kasutaja peab jõudma kuskile sisulehele, näiteks Tänan lehele. Google Analytics ütleb ka seepeale kui kõrge on su veebilehe Conversion rate? Mitu % teeb soovitud tegevusi külastajatest? Funnel Visualization näitab ka visuaalselt, kuidas külastajad liiguvad sinu poolt määratud teekonnal.

Google Analytics - eesmärkide seadistamine

Google Analyticsi sisekoolitus toob olukorrale selgust

Koolitus keskendub konkreetse ettevõtte veebilehe analüüsile ning aitab mõista külastajate käitumist. Kui tead, kuidas sinu veebilehel sihtgrupp käitub, siis oskad kodulehel teha õigeid muudatusi ja arendustöid.

Valik sisekoolituse teemasid:

 • Ülevaade analüütika alustest
 • Baasteadmised – milliste numbrite jälgimine ja analüüs ärikasumi juures kõige rohkem rolli mängivad
 • Oma töölaua loomine
 • URL’ide märgistamine ja märgistatud aadressidelt saabunud liikluse analüüs
 • Segmenteerimine – oma segmentide loomine
 • Aruanded – oma aruannete loomine
 • Eesmärkide ja kliendi tunneli seadistamine – oma eesmärkide loomine
 • Testimise võimaluste tutvustamine (hilisem abi testimise käivitamiseks ja analüüsiks)

Koolituse tulemuseks on arusaamine, mida jälgida, analüüsida, parendada veebilehel ja turundustegevustes, et saavutada paremaid müügitulemusi. Uuri lähemalt Google Analyticsi sisekoolitust.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Eve Keerus-Jusupov

Eve poole võib pöörduda järgmistel teemadel: kodulehe tegemine WordPressiga, sh WooCommerce; GIMP, MailChimp, Google Analytics ja FB's segmentide loomine.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.