Veebilehe ja e-poe käivet või tellimuste arvu on võimalik suurendada ka Call-to-action (CTA) nupu abil. Mida tuleks silmas pidada ühe tegevusele suunava nupu loomisel ja testimisel? Kuidas on võimalik tõsta soovitud tegevuste määra kõigest nupu muutmisega?

Michael Lykke Aagaard toob oma näites välja, kuidas ta tõstis ühe fitness klubi maandumislehe läbiklikkimise suhet (CTR-i) rohkem kui 200% võrra.
Nupu_teksti_erinevus

See on suurepärane tulemus ja seda kõigest nupu teksti muutmise abil. Siinkohal olgu lisatud, et see tulemus tuli läbi süsteemse ja planeeritud testimise tulemusena. Samuti tuleb alati arvestada konkreetse lehe eesmärki ning töö peab käima ainult selle nimel.

Suuna tähelepanu sinna, mis mõjutavad otseselt raha tekkimise või lekkimise kohti veebilehel

Kuidas ja kui palju see super tulemus eeltoodud näites mõjutab omakorda ka registreerijate ja maksjate arvu on omaette küsimus. Mida sügavamale veebilehe või e-poe kliendi ostuteekonnas jõuame, seda kannatlikumad ja kriitilisemad peame oma testimise tulemustes olema.

Call-to-action nupp võib müügi kasvu pärssida või tõsta

Sa ei kujuta ette kui palju kahju või kasu võib tekitada üks tegevusele suunav nupp. Näiteks nupu stiil ja disain võivad mõjutada külastajate usaldust teie ettevõttesse. Nuppude disainimisel tuleks kindlasti kinni pidada ühtsest stiilist.

Call-to-action nupu edukuse 3 võtit

1. Disain ja suurus

Kui nupp tuleb näiteks ümarate nurkadega, siis olgu kõik nupud veebilehel sellised. Kui nupp on varjude või üleminekutega, siis olgu kõik nupud igal lehel samasugused.

Nupu värvide osas on soovitav kasutada maksimaalselt kuni kolme erinevat värvi. Nupu värvi juures pead arvestama, milline on lehe taust ja üldine disain, sest nupp peab olema staar, millest ei ole võimalik mööda vaadata või mitte märgata.

Juhul kui nupud on väga suure pinnaga, siis on soovitav ühel sisulehel kasutada vaid ühte nuppu, sest kaks suurt nuppu on sõnaotseses mõttes liiga palju.

Nuppude jaotus veebilehel tähtsuse järgi

Esimese astme tegevus ehk kõige olulisem tegevus sisulehel eeldab, et tegu on kõige väljapaistvama ja jõulisema nupuga, mida ei saa varjutada ükski teine disaini element.

Teise astme tegevus ehk näiteks uudiskirjaga liitumise nupp või muu selline on küll tähtis, kuid ei tohiks konkureerida kõige olulisema nupuga.

Muud tegevused ehk näiteks sellised nupud nagu „katkesta“, navigatsiooni nupud või muud funktsionaalsed nupud. Nende nuppude värv peaks olema kõige tagasihoidlikum.

2. Asukoht

Nupu asukoht e-poes

Kui me räägime e-poest, siis seal kehtib nii nimetatud 3 P reegel, millest üks, tõsi küll nõrgem, on nupp. E-poes peab nupp asuma toote läheduses ehk olema nii-öelda korraga nähtav koos hinna ja tootega.
3p

Nupu asukoht müügitekstis või maandumislehel

Kui me räägime pikemast toote või teenuse müügikirjast või maandumislehest, siis sõltuvalt lehe mahust ja sisust võib see sisalda isegi kuni kolme nuppu. Tavaliselt asub üleskutsega tegevusele nupp müügikirja lõpus, kuid miks mitte lisada ka see lehe algusesse.

Pikema sisuteksti korral tasub katsetada ka nupu lisamist koos üleskutsega teksti keskele. Loomulikult tuleb seda igal konkreetsel veebilehel eraldi testida. See, mis töötab ühel, ei pruugi jälle teisel üldse töötada. Sõltub sihtgrupist, kes lehel käivad.

Kindlasti ei maksaks nuppu lisada lehel kohta, kus on koos korraga palju pilte ja teksti, sest need konkureerivad nupuga. Nupu ümber peaks olema piisavalt nn õhku ehk vaba ruumi.

Rolli mängib külastaja valmisolek nupule vajutamiseks ning lehe ülesehitus

CTA nupu asukoht võib olla nii alguses kui lõpus, kuid me peame arvestama, kes on need inimesed, kes sellele lehele jõuavad ja millist infot on nad enne lehele jõudmist eelnevalt tarbinud.

AIDA mudeli järgi loodud maandumislehel võib CTA olla vabalt lõpus

aida-steps

Mida AIDA mudel tähendab?

ATTENTION ehk tähelepanu. Sinu eesmärk on lehe alguses saada külastajale relevantse ja huvi tekitava pealkirjaga tähelepanu.

INTEREST ehk huvi tõstmine. Antud näites tõstetakse külastajate huvi läbi video kasutamise.

DESIRE ehk tõsise soovi või iha tekitamine. Toote või teenuse vastu isu tõstmine läbi kasude ja võimaluste näitamise. Milliseid külastaja vajadusi teie pakutav rahuldab ja kuidas.

ACTION ehk soovitud tegevus. Lehe lõpus on jõuline ja kliendi kasu rõhutav üleskutse tegevusele, mis annab viimase loogilise tõuke soovitud tegevuse sooritamiseks.

Kui sinu maandumisleht on huvitavalt ning võiks isegi öelda lugu jutustavalt ülesehitatud, siis AIDA mudeli puhul sobib ka nupu asukoht hästi lehe lõppu.

Rohkem nuppude asukohast võid lugeda internetiturunduse firma Unbounce artiklist „Mis on parim koht kuhu paigutada CTA nupp?“, kuid asukoha kõrval mängib olulist rolli ka see, mida sellele nupule on peale kirjutatud.

3. Põhjendus

Nagu artikli alguses nägime, et CTA nupu tekst võib drastiliselt mõjutada soovitud tegevuste määra, siis võiksime enne teksti koostamist anda vastused järgmistele küsimustele.

  1. Milline on lehel viibiva külastaja (sihtgrupi) motivatsioon, et klikkida nupul?
  2. Mida ta saab kui ta vajutab Call-to-action nuppu?

Nendele küsimustele vastates hakkab kooruma välja tekst, mida lisada nupule. Tekst võiks olla kliendi kasu rõhutav ja kohest väärtust kommunikeeriv.

Nupu läheduses või kohal on soovitatav samuti teha üleskutse koos põhjendusega, miks peaks külastaja nupule vajutama. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et kas see, mida ta nupule klikkides saab, on tasuta või mitte. Reeglina on tasuta tegevuste puhul soovitud tegevuste määr ka kõrgem, kuid ka selle arvu suurendamine on meile tähtis.
Seega vaata oma veebilehe nupud kriitilise pilguga üle ja võimalusel testi.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.