Sina, kui ettevõtjast kodulehe omanik, peaksid täna küsima endalt: kuidas kodulehe optimeerimine müügile aitab minu äril kasvada? Järgnevad A/B testimise töövõtted avavad sinu firma veebilehe arenguruumi võimalused, millest sa varem ei teadnud midagi.

Veebilehe testimise kasu ja risk

Sul on 2 varianti, kuidas panna koduleht rohkem müüma

 1. Levinud viis on, et sa muudad oma kodulehel neid elemente, mida on sinu arvates kõige õigem testida – ja sa loodad, et müük kodulehel kasvab.
 1. Praktikas vähem kasutuses olev variant – sa hakkad välja selgitama neid sisulehti, mis on kõige problemaatilisemad ja kust mingil põhjusel liiklus ära kaob. Nüüd, kus sa oled mõistnud, kus probleem asub, alustad sa uuringuid saamaks teada, et mis selle probleemi põhjustab.

Teine variant nõuab süsteemset ja eesmärgistatud lähenemist, kuid mis tegelikult aitab sul mõista oma sihtgruppi ja nende vajadusi, probleeme, kahtlusi ning seda, mis nende peas toimub.

Ja mis peamine, see teine variant aitab teha muudatusi, mille aluseks on andmed, mitte omaniku või ülemuse arvamus.

3 karmi tõde kodulehe optimeerimisest müügile

Maailma üks selle valdkonna tipptegijaid Peep Laja ütleb, et selles äris:

 • Ei sina ega keegi teine ei tea täpselt mis töötab ja mis mitte – seni kuni pole probleemi statistiliste andmete põhjal tuvastatud ja hüpoteese testitud, ei saa keegi öelda, mis sinu puhul toimib kõige paremini. Selleks ongi meile vajalik A/B testimine.
 • Sinu arvamus ei loe midagi – arvamused ei tooda raha. Peebu sõber Graig Sullivan ütleb selle kohta tabavalt “opinions are like assholes – everybody’s got one”. Sina ei ole oma kodulehe külastaja ega enda klient.
 • Pole olemas ühtegi valmis kodulehe kujundust, mille conversion rate oleks kohe kõrge – pole olemas parimat avalehe disaini ega toote lehe disaini. Pole olemas ühtegi 100% parimat või töötavat praktikat.

Tõsi, parimad praktikad töötavad, kuid küsimus on, et mis osa sellest just sinu sihtgrupi puhul on see kõige õigem. Need, nii nimetatud praktikad tuleb sinu lehe ja sihtgruppi arvestades läbi katsetada.

Struktureeritud A/B testimise plaani ülesehitus

Süsteemne A/B testimine sisaldab 4 olulist etappi, millest igaühel on oma ülesanne ja eesmärk, ilma milleta ei saa minna edasi järgmise juurde.

Need 4 suuremat etappi A/B testimisel on:

 1. Mõõtmine – iga testimise eeltöö on mõõtmine ja seda teeme selleks, et saaksime teada, mis meie veebilehel toimub ja miks see toimub. See sisaldab veebistatistikat, kliendi profiili analüüsi, küsitlusi, kasutaja teste jpm.
 2. Prioriteetide seadmine – me peame andmete alusel leidma need sisulehed, mille testimine on kõige kriitilisem ehk mille mõju võib olla kõige suurem.
 3. Testimine – kui me oleme leidnud üles probleemsed sisulehed ja püstitanud neile hüpoteesid mida kontrollida, siis võime alustada A/B testimisega.
 4. Testi kordamine – ükskõik kui hästi või halvasti meil testimisega läks, tuleb seda korrata. Alati saab veebilehte paremaks teha.

Vaatame nüüd lähemalt, mida need 4 etappi täpsemalt sisaldavad ja milline on võimalik A/B testi läbiviimise tööde järjekord.

Tööde järjekord A/B testimisel

Öeldakse, et kui sa ei suuda täpselt kirjeldada protsessi ehk tööde järjekorda, siis tegelikult sa ei tea, mida sa teed. Alltoodud protsess ei ole minu välja mõeldud, vaid see on ConversionXL meeskonna poolt aastate jooksul kasutuses olnud üldine testimise protsess.

1. Seadista eesmärgid ja mõõdikudKodulehe eesmärgid ja mõõdikud

Siit algab kogu protsess ja see algab eesmärkide ning mõõdikute seadistamisest. Me tahame teada MIS toimub ja paremini mõista MIKS midagi toimub. Veenduge, et kogute Google Analyticsist ikka õigeid andmeid.

1) Defineeri oma ettevõtte strateegiline eesmärk

Vasta konkreetselt küsimusele: „Miks sul on veebilehte vaja ja mida see tegema peab?“ Hea eesmärk on SMART eesmärk, mis tähendab:

Spetsiifiline – teistest eristuv ja teemaks on kasu toov koduleht

Mõõdetav – ehk eesmärk on kontrollitav. Igal hetkel saame öelda kui palju on puudu eesmärgi täitmisest.

Ajaliselt piiritletud – määra täpne kuupäev, millal eesmärk peab olema saavutatud.

Realistlik – see peab olema saavutatav, aga mitte liiga kõrge.

Täpne – üldsõnalisust vältiv ehk konkreetne.

Hea eesmärk on see, mida saad kirjutada oma ettevõtte majandusaasta aruandesse, kus siis võtad kokku:

 1. mis see eesmärk oli ja
 2. kas ning kuidas eesmärk saavutati
 3. millised on järgmised eesmärgid ja vajalikud tegevused.

Kahjuks paljud ettevõtted väga sageli põruvad oma eesmärkide seadmisel, mis puudutab just veebilehte. Tihti kuulen küsimuse „Mis on sinu veebilehe eesmärk?“ vastuseks, et soovin tutvustada oma tooteid või teenuseid ning olla leitav huvilistele.

Näide: Ettevõtte eesmärk seoses elektroonika e-poega on „Suurendada 2020 aasta 1. detsembriks e-poe toodete müüki vähemalt 30%.

2) Defineeri oma veebilehe eesmärk ja kirjelda, kuidas seda saavutad

Veebilehe eesmärgid tulevad reeglina ettevõtte eesmärkidest ja need on sageli üldsõnalised ja strateegilised. Kui me nüüd jätkame oma eelkirjeldatud väga konkreetse ettevõtte eesmärgiga, siis tuleb meil lühidalt lahti kirjutada, mida me peame selle täitmiseks tegema.

Selleks, et meie elektroonika e-poe müüki suurendada, tuleb:

 1. teha X – lisame suuremad ja kvaliteetsemad toote pildid
 2. suurendada Y – suurendame läbi klikkimise suhet ehk CTR-i
 3. vähendada Z – vähendame tehingu pooleli jätnud külastajate arvu

3) Defineeri indikaatorid (Key Performance Indicators – KPI)

Need on indikaatorid, mis aitavad sul aru saada, kuidas sul eesmärkide saavutamine edeneb.

KPI-d on mõõdikud, mis on otseselt seotud sinu veebilehe eesmärkidega.

Näide: kui ettevõtte eesmärk on suurendada e-poe müüki, siis KPI võib olla e-poes müüdud toodete arv.

Kui sul pole ärieesmärgid selgelt püstitatud, siis pole sul võimalik määrata ka indikaatoreid. Kui sul on konkreetsed indikaatorid, mida jälgida ja sa teed seda regulaarselt, siis oled ka võimeline hoidma kätt pulsil oma edul või ebaedul.

4) Defineeri mõõdikud

Oletame, et meie elektroonika e-pood müüs eelmisel kuul 60 ühikut toodet. Kas see on hea tulemus? On see äärmiselt halb tulemus?

Selleks, et sinu määratud indikaatoritel oleks ka sisu, siis tuleb neile määrata ka eesmärgi pärased mõõdikud. Määra igale sinu jaoks olulistele indikaatorile konkreetsed mõõdikud, mida hakkad jälgima.

Näide: Meie elektroonika e-poe kuu eesmärk on müüa 100 ühikut toodet.

Nüüd on sul olemas raamistik, mis aitab sul olla kindel, et see töö, mida sa teed on selgelt seotud sinu äri eesmärkidega.

2. Kogu ja analüüsi andmeid. Tee järeldused.

ConversionXL eesotsas Peep Lajaga pakub välja järgmise andmete kogumise ja analüüsi raamistiku, mida nad ise nimetavad ResearchXL™ framework ja see on tõepoolest ka põhjalik ning süvitsi minev.

Tea, et tänu oma kodulehele kaotad sa iga päevaga üha rohkem ja rohkem raha. Põhimõtteliselt on su koduleht Raha voolab lehelt minemakui veepang, kus vesi (loe kliendid) katkistest kohtades välja voolab.

Sellised augud tuleb nii kiiresti kui võimalik kinni panna.

See analüüsi raamistik / tööde järjekord on suurepärane tööriist/juhis leidmaks üles veebilehe juures need õiged augud, kust raha piltlikult öeldes välja voolab.

Tõsi, see on siiski mõeldud neile, kes töötavad internetiturunduse ja veebi loome ja arenduse vallas.

Samm 1. Vii läbi veebilehe tehniline analüüs

 • Veebilehe töötavuse kontroll erinevate veebisirvijatega
 • Veebilehe töötavuse kontroll erinevate seadmetega
 • Enim soovitud tegevuste tegemise arv seadmete põhiselt/veebisirvijate põhiselt
 • Veebilehe avanemiskiiruse analüüs

Nimetatud tehniliste probleemide lahendamine on üks lihtsamaid ja odavaimaid  viise soovitud tegevuste arvu (conversion rate-i ) suurendamiseks. Sellepärast on see esimene samm.

Samm 2. Vii läbi veebilehe heuristiline analüüs

Mis on antud kontekstis heuristiline analüüs? See on kodulehe analüüs, mis põhineb praktiliste kogemuste hinnangul, mille lõpptulemus ei pruugi sugugi olla optimaalne või puhas tõde, kuid see võib olla piisav saamaks jälile esinevatele probleemidele.

Heuristilise analüüsi eesmärgiks on identifitseerida võimalikud probleemsed alad või kohad veebilehel.

See samm on alati üks osa analüüsist ja selle meetodi eeliseks on suur kiirus.

Kontrolli oluliste sisulehtede puhul järgmist:

 • Relevantsus: kas veebileht vastab sihtgrupi ootustele – sõnavara kasutamine ja disain. Kuidas väljendatakse seda, mida külastaja tahab kõige enam?
 • Selgus: kas veebilehe sisu/pakkumine on selge ja üheselt mõistetav? Kuidas saaks seda teha veelgi selgemaks ja lihtsamaks?
 • Väärtus külastajale: kas veebileht kommunikeerib külastajale saadavat kasu? Kas saaksime seda teha paremini? Kas saame külastaja motivatsiooni tõsta?
 • Hõõrdumine ehk vastuseis müügile: mis on lehel sellist, mis tekitab külastajal küsimusi, kõhklusi, arusaamatusi, ebakindlust ja vastuväiteid? Mis teeb tema jaoks ostmise keeruliseks? Kuidas seda vastuseisu saaksime vähendada?
 • Tähelepanu hajutajad: kas lehel on midagi, mis ei aita kaasa soovitud tegevuse sooritamisele? Kas on midagi ebaolulist, mis tõmbab tähelepanu kõrvale? Eemalda kõik tähelepanu hajutajad, mis takistavad keskendumast tegevusele.

Samm 3. Teosta veebistatistika analüüs

Veebistatistika näitab meile MIS, KUS ja KUI PALJU veebilehel toimub, kuid ta ei ütle MIKS need asjad toimuvad. Küsimusele miks, annab vastuse heuristiline analüüs.

 • Kontrolli kas Google Analyticsis on olulisemad eesmärgid (Goals) koos Funneliga seadistatud.
 • Kas mõõdikud (KPI-d) on paigas?
 • Uuri, mida külastajad veebilehel teevad.
 • Segmenteeri ja analüüsi veebiliiklust kanalite, käitumise ja tegevuste põhjal.
 • Mis on need sisulehed, kust külastajad mingil põhjusel sageli lahkuvad või jätavad olulise tegevuse pooleli? – Võib-olla on probleem kategooria lehel, sest paljud ei jõua tootelehele? Või siis paljud jõuavad toote lehele, kuid liiga väike osa sooritab ostu.

Võib ju olla ka nii, et osad toote lehed toovad tehinguid, kuid teised (millised neist?) ei too. Või näiteks lisatakse tooted ostukorvi, kuid kui aeg on krediitkaardi andmete sisestamise juures, jääb tehing mingil põhjusel (mis see on?) katki.

3 tähtsat segmenti, millele tähelepanu pöörata

Jaan-Matti Lillevälja toob oma suurepärases A/B testimise teemalises postituses välja 3 olulist segmenti, mida tasub kindlasti lähemalt uurida.

1. Segment veebiliikluse kanalite põhjal – eralda inimesed, kes saabusid sinu veebilehele e-posti kampaania kaudu, Google, Twitteri või näiteks Facebooki kaudu. Otsi vastuseid küsimustele nagu: kas ja milline on nende segmentide erinevus bounce rate’i ehk tagasipõrke määra osas? Kas on mingit vahet külastaja lojaalsuses kui ühed tulid Twitterist ja teised Facebookist? Millisest tootest või teenusest olid näiteks Facebookist tulnud külastajad rohkem huvitatud kui need, kes tulid Googlest?

2. Segment külastaja käitumise põhjal – erinevad inimeste grupid käituvad meie veebilehel erinevalt, sest nad omavad erinevaid eesmärke ja vajadusi. Näiteks e-poes võid eraldada külastajad, kes külastavad poodi 10 korda kuus ja need, kes teevad seda vaid 2 korda kuus. Uuri, milliste hindadega tooteid need erinevad segmendid rohkem vaatavad. Milline on nende kahe segmendi asukoha põhine erinevus?

3. Segment tegevusi teinud külastajate põhjal – too eraldi välja inimeste grupid, kes on midagi ostnud, ostusummade põhjal, inimeste põhjal, kes on näiteks sisse loginud jne. Suuna fookus nendele inimestele või segmentidele, kes on ostnud rohkem või kellel on sarnased kulutused.

Kui oled leidnud üles enda kõige väärtuslikuma segmendi, kes kõige rohkem sisse toob, siis võid seda kindlasti arvesta A/B testimise hüpoteeside koostamisel, sest sa tead oma sihtgrupist juba palju rohkem.

On igati kasulik ju kui tead, kes on sinu väärtuslikum sihtgrupp ja kust nad tulevad ja millised on nende käitumine sinu e-poes enne, kui alustad testimisega.

Cheklist, mida kindlasti kontrollida

Kodulehe analüütika annab sulle palju infot selle kohta, kust sinu veebilehel raha sõna otseses mõttes välja voolab.

Siin on kontrollnimekiri, mida tasub kindlasti veebistatistika osas lähemalt uurida:

 • Kontrolli kliendi teekonda (funnel) ja selle efektiivsust
 • Kontrolli soovitud tegevuste arvu veebisirvijate lõikes
 • Kontrolli soovitud tegevuste arvu ja tagasipõrke määra (bounce rate) seadmete lõikes
 • Selgita välja suure liiklusega ja kõrge tagasipõrke määraga / kõrge väljumisega lehed
 • Suur liiklus / kõrge tagasipõrke määr/ madal soovitud tegevuste arv
 • Millistel resolutsioonidel on kõrge bounce rate
 • Suur liiklus / aeglane veebilehe avanemiskiirus
 • Uuri, milliste kanalite kaudu toimub enim soovitud tegevusi
 • Uuri, milliste sisulehtede conversion rate on keskmisest kodulehe CR-st madalam
 • Analüüsi uute ja tagasipöörduvate külastajate tegevust

Samm 4. Vii läbi hiire kursori jälgimise analüüs

Sellised tarkvarad nagu EyeQuant, Inspectlet, CrazyEgg või ClickTale teevad meie analüüsi veidi lihtsamaks, visualiseerides pildi või video külastajate tegevusest.

 • Soojuse kaart ehk Heatmaps – näitab veebilehel, mis osad saavad kõige enim vaataja tähelepanu ja mis mitte. Tavaliselt nõuab see igalt üksikult vaatajalt spetsiaalse riistvara kasutamist, mis käib silmade ette ja seda tehakse spetsiaalsetes laborites. Aga nimetatud tarkvarad kutsuvad heatmapiks hiire liikumist veebilehel.
 • Kliki kaart ehk click maps – näitab, kuhu külastajad veebilehel klikivad. Annab aimu, mis tõmbab tähelepanu ja mis mitte. Kui on mingi koht, mis ei ole link, aga sinna klikitakse, siis tasub see koht teha klikitavaks.
 • Kerimise kaart ehk Scroll maps – näitab kui palju külastajad kerivad lehte alla. Mida pikem leht, seda vähem lõppu jõutakse. Seega, pane oluline info alati ülespoole. Ühesõnaga näed, kus külastaja tähelepanu lehel väsib ja kust nad lahkuvad.
 • Kasutaja sessioonipõhine video kordus ehk User session video replays – näed videona, kuidas ja kuhu külastaja kliki ja mida teeb. Eriti tõhus just vormi täitmise kontrolli teostamisel.

Uuri, mida näiteks Grazy Egg võimaldab ja kuidas võib see aidata sinu veebilehe conversion rate tõsta. All on näha neli peamist Grazy Egg tööriista.

Grazy_Egg

 

Samm 5. Kvalitatiivne uurimus / küsitlused

Paljud kodulehe külastajad ei osta sinu e-poest või kodulehelt midagi. Kuidas saada rohkem külastajatest ostjaid? Parim viis saada kvaliteetseid andmeid oma kodulehe külastajatelt on küsitlused.

Sinu eesmärk on välja selgitada, miks külastajad ostavad ja miks nad lahkuvad ostu sooritamata. Seda puslet aitavad sul kokku panna järgmised uuringud:

 • Kliendi küsitlused – selleks, et aru saada, mis toob rohkem kasu, palu klientidel anda tagasisidet ning uuri lähemalt trende klientide tagasisides. Ca 50 ja enam tagasisidet peaks hakkama neid trende ka näitama. Nii saad kindlasti rohkem nendest ja nende eesmärkidest teada.
 • Veebikülastajate küsitlemine – aktiveeri küsimuse esitamine kui külastaja lahkub veebilehelt ja küsi talt, miks ta ei teinud oodatud tegevust. Samuti aktiveeri küsimuse esitamine, kui külastaja on teinud soovitud tegevuse ning on jõudnud Tänan lehele ja küsi, mis motiveeris teda soovitud tegevust tegema.
 • Live Chat logi analüüs – millised küsimused korduvad ja mis erandid tulevad esile. A/B testimise analüüsis tasub nende puhul uurida asja lähemalt.
 • Intervjuud – tavaliselt tehakse telefoni teel seda peamiste sihtgruppide puhul. Uuri, millised vastused lähevad kokku sinu heuristilise analüüsiga.

Kui numbrid ütlevad, et midagi on halvasti, siis sellised kvalitatiivsed küsitlused aitavad välja selgitada, miks on asjad halvasti.

Samm 6. Kasutaja testid

Kasutaja testide eesmärk on selgitada välja probleemid veebilehe kasutatavusega, aga ka need kohad, mis jäävad ebaselgeks või tekitavad kõhklusi, küsimusi.Kasutaja testid

Seda laadi teste võib teha kas vahetult inimesega kohapeal või üle interneti. Viimane variant on muidugi odavam. Mõlemal juhul tuleb tegevused salvestada.

Testijad peaks olema soovitavalt sinu sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes pole mitte kunagi varem sinu lehega kokku puutunud. Kui testijad ei kuulu sinu sihtgruppi, siis on see parem kui mitte midagi.

Reeglina piisab 5-10 testijast, et tuua välja kuni 80% probleemidest.

Tavaliselt piisab kolmest ülesandest, et teada saada mis toimub. Oletame, et oled elektroonika e-pood, siis need 3 ülesannet oleks:

 1. Spetsiifiline ülesanne – leia üks videokaamera, mille hind on vähem kui 200€
 2. Lai või vabam ülesanne – leia endale teler, mis sulle meeldib
 3. Ostuteekonna põhine ülesanne – osta endale see teler

Kanna hoolt, et tegeled vaid jälgimise ja salvestamisega, et sa ei mõjutaks kuidagi testijat ja et ta saaks kõik tegevused lõpuni tehtud.

3. Tuleta teadmistest hüpoteesid tähtsuse järjekorras

Formuleeri selge ja üheselt mõistetav hüpotees. Hüpotees määratleb selle, miks sa usud, et probleem esineb. Hüpotees põhineb piiratud andmetel, mida me püüame tõestada või ümber lükata ja see on meie edasise uurimuse üks alguspunkte.

Peale seda, kui oled selgelt defineerinud probleemi ja artikuleeritult sõnastanud hüpoteesi, võid sa välja tuua A/B testimiseks enda poolse variandi. Selgelt sõnastatud hüpotees aitab luua hea eelduse tugeva testlehe loomiseks ja võib anda sisukaid tulemusi.

Näide heast hüpoteesist

Tuvastatud probleem: vähem kui 1% liitub meie e-poes uudiskirjaga.

Hüpotees on: külastajad ei näe mingit kasu ja põhjust miks peaks nad uudiskirjaga liituma. Kui lisame 3 punkti, mis kasu külastaja liitumisest saab, siis kasvab ka liitujate arv.

Antud näite korral isegi kui originaal võidab, siis oled sa õppinud midagi oma e-poe külastajate kohta. Lisaks oled sa väga selgelt defineerinud probleemi, püstitanud hüpoteesi ning viinud läbi testi, mille põhjal võid teha esimese kokkuvõtte ja järelduse edasiseks tegevuseks.

Hea hüpotees:

 • On testitav – sinu hüpotees on mõõdetav ja seda saab kasutada testimiseks
 • On eesmärgistatud soovitud tegevuste määra parandamisele – A/B testimine on tehtud selleks, et lahendada spetsiaalset probleemi, mis on seotud soovitud tegevusega veebilehel.
 • Annab aimu turu olukorrast – lisaks soovitud tegevuste arvu suurendamisele annab A/B testimine testijale hindamatud siseinfot veebilehe külastajate ja sihtgrupi kohta.

Võta hüpoteesi sõnastamist tõsiseselt, sest sellest sõltub palju.

Sea testid tähtsuse järjekorda väärtuse ja hinna alusel

Alusta nendest ideest, millel on kõrge väärtus ja madalaim hind. Tähtsuse järjekorra seadmisel tuleb appi Widerfunnel’ i nn PIE Framework ehk raamistik:

1. Potentsiaal – kui suur on selle idee testimise potentsiaal tõsta soovitud tegevuste arvu?

2. Tähtsus – kui tähtis on konkreetne sisuleht? Kui palju külastajaid saab sellest testist olema mõjutatud? Kui suur on liiklus? Kui palju maksab lehele toodud liiklus? Milline on lehele toodud liikluse kvaliteet? Kuidas see mõjutab meie ROI-d ehk investeeringu tasuvust?

3. Lihtsus – kui lihtne on antud sisulehte testida? Millised on nii sisulused kui tehnilised takistused testi läbiviimiseks?

Hinda igat võimalust eeltoodud kriteeriumite alusel ning 10 palli süteemis. Selline lähenemine aitab sul seda hüpoteese tähtsuse järjekorda.

Suuna olulised sisulehed testimisele eelisjärjekorras

Need sisulehed, millel on suur liiklus või millele tuleb kallis (makstud) liiklus, peaks olema esimesed, mida testida. Mida suurem on veebiliiklus lehele, seda kiiremini saad statistiliselt kvaliteetse tulemus ja seda kiiremini saad hüpoteesi testimisega valmis.

Sinu kodulehe avaleht ei pea olema alati esimeste seas mida testida.

Pööra tähelepanu:

 • Enimkülastatud sisulehed – uuri infot unikaalsete külastajate kohta.
 • Top maandumislehed – uuri enim külastatud sisulehti, millele külastaja saabub esimest korda.
 • Sisulehed, kuhu tuleb makstud liiklus – kui sul on valida sisulehed, millel on ühesugune liiklus ja sarnane conversion rate, siis vali see, mille liiklus läheb sulle kallimaks maksma.

4. Testi hüpoteesi

Eelmises punktis rääkisime hüpoteesi püstitamisest ja prioriteetide püstitamisest. Nüüd on aeg minna järgmise etapi juurde ja selleks on A/B testimine.

Testimist tuleb võtta tõsiselt, sest halb testimine on veelgi hullem kui mitte testimine. Põhjus on selles, et sa võid olla kindel, et sinu lahendused A või B töötavad hästi, kuid reaalsuses võib see mõjuda kahjulikult sinu ärile.

Tüüpiline probleem on see, et sa võid teha palju teste, kuid aasta pärast on conversion rate täpselt sama mis alguses. Miks? Põhjus on selles, et test on ette valmistatud valesti.

Kui palju vajad veebiliiklust usaldusväärse testi tulemuse saamiseks?

Selleks, et sinu testi tulemused saaksid olla usutavad ehk valideerivad, siis pead teadma kui palju vajad külastajaid oma testitavatele lehtedele.

Selles osas tuleb sulle appi näiteks Evans Sample Size Calculator.

Isegi kui sul on piisav hulk külastajaid testi läbiviimiseks, siis peab hoiatama, et sa ei lõpetaks oma testi liiga vara. Rusika reegel on 3-4 nädalat ja kui see algab esmaspäeval, siis peaks see lõppema ka esmaspäeval.

Samuti jälgi, et hooajalisus ei moonutaks testi tulemusi. Kui teed testi uuesti, siis tee seda soovitavalt täpsel samal perioodil, mil tegid eelmise testi.

Peep Laja soovitab, et saada usaldusväärseid tulemusi, peaks mõlemal variatsioonil olema sooritatud vähemalt 350 konversiooni ehk soovitud tegevust. Ja kui testid segmendi lõikes, siis isegi veel rohkem.

Enamus kodulehe optimeerijad müügile peavad testi tulemusi statistiliselt usaldusväärseks alates 95%  juures. See tähendab, et ühe variandi tulemus erineb teisest 95% ulatuses. Ainult nii saad olla kindel, et tulemus on valideeruv ja see ei ole juhuslik.

Millal on test valmis ehk küps?

Millal võib testi lõpetada:

 • Testi kestvus: minimaalselt 4 nädalat
 • Planeeritud veebiliikluse maht vastavalt nimetatud tööriistale. Mõõdetavate lehtede konversioonide arv vähemalt 250-400
 • Statistiline usaldusväärsus vähemalt 95%

 5. Analüüsi testi tulemusi ja tee järeldused

Nüüd oled sa välja selgitanud, millised sisulehed kaotavad iga päev sinu raha. Tänu tugevale uurimistööle oled sa testinud mitmeid hüpoteese.

Sa oled koostanud testlehed, mis hakkavad võistlema originaalidega või siis nn algupäraste vastu. Testi tulemused on negatiivsed ehk pole suurt vahet. Ja nii juhtub mitmeid kordi. Kuidas edasi?

Keegi ei tea, milline test võidab ja sageli on ka nii, et vaid 1 test 8–st võidab. Pole hullu, vaata oma analüüs uuesti üle ja pööra erilist rõhku hüpoteesi sõnastusele ning testi uuesti.

Ainult harjutades õpid ja sageli ka rohkem kui arvata oskad. Loomulikult on alguses kompetents madal, kuid kuidagi tuleb edasi liikuda. Sageli õpid nendest testidest mis ei võtnud rohkem, kui võidu saanud testidest.

6. Korda teste ja analüüsi andmeid

Õpi testi tulemustest ja alusta uuesti, sest sinu veebilehte on alati võimalik teha paremaks. Mitte kõik testid ei õnnestu või ei ole mingi tehtud vea tõttu usaldusväärsed, kuid jätka sellest hoolimata ja paranda end seal kus eksisid.

Testi tulemused võivad sissetulekutes avalduda võib-olla alles peale mitut testi

Tööriistad, mida kasutada andmete analüüsiks

Vaata seda 7 min pikkust videot ja saad teada milliseid häid tööriistu kasutada oma veebilehe optimeerimisel müügile.

Kokkuvõtteks

Peamine põhjus, miks tasub testida on see, et sa võid kasvatada oma veebilehe potentsiaali ning teenid kokkuvõttes tänu oma veebilehele rohkem.

Lisaks saad hindamatut siseinfot oma sihtgrupi ja turu kohta. Sul on valida kas jätkata vanaviisi ning kulutada rohkem karmis konkurentsis reklaamiraha või investeerida see oma veebilehe optimeerimiseks müügile.

A/B testimise protsessi võtmekohad

 • Veendu, et kogud õigeid andmeid – selleks, et teada, millised andmed on sulle vajalikud defineeri ja seadista Google Analyticsis eesmärgid ja mõõdikud.
 • Kasuta kvalitatiivseid küsimustike – kui Google Analytics näiteb sulle, mis toimub, siis kliendi küsimustikud ja uuringu annavad sulle teada miks asjad just nii toimuvad.
 • Segmenteeri – see on ainuke viis saada õiget infot, mis on sulle väärtuslik.
 • Sea selged prioriteedid –  suurema potentsiaaliga sisulehed lähevad testimisele eelisjärjekorras.
 • Formuleeri hüpotees – A/B testimine algab selgelt defineeritud hüpoteesist.
 • Statistiline usaldusväärsus – ära kunagi lõpeta testi enne kui statistiline usaldusväärsus pole vähemalt 95%.
 • Testimine ei lõpe kunagi – pole vahet kui hästi sinu kodulehel või maandumislehel läheb, alati saab seda teha paremaks.

A/B testimine on üks osa kodulehe optimeerimisest müügile. See, mida täna lugesid, on vaid väike osa suurest teadusest ja detailideni jõuad siis, kui hakkad testimisega pihta.

Kasuta seda raamistikku ja oled teel vähemalt õiges suunas, kuid tähtis on see, et sa alustad testimistega ja arened.

Kasutatud allikas: www.conversionxl.com

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.