Sul on plaanis osta sisse SEO teenus ja sa tahad täpsemalt teada, et mida SEO spetsialist või teenusepakkuja tegema hakkavad. Millest see SEO hind siis koosneb? Järgnev ülevaade aitab sul paremini mõista SEO teenuse protsessi ja tööde mahtu.

SEO firma teenuste protsess

Hea SEO teenuspakkuja on justkui arst

Kui sa lähed näiteks oma tervisemurega arsti juurde, siis iga tark doktor hindab sinu olukorda, võtab esmalt sult vereproovid, teeb vajadusel lisaanalüüsid ja alles siis koostab sulle spetsiaalse raviplaani. Täpselt samamoodi töötavad ka SEO spetsialistid.

SEO spetsialist peab iga veebilehega alustama ühest ja samast punktist ehk algusest. Pole ju kuidagi mõistlik hakata kohe tooma viidetega liiklust sinu teenuste lehele, kui see ei müü.

Mida teeb SEO spetsialist esimeses etapis:

1. Kuulab sinu mure ära – SEO spetsialist kuulab sinu SEO doktorkaebuse ära ja hindab sinu olukorda veebis.

Ta selgitab sulle, kuidas ta sinu mure kavatseb lahendada ja kui palju tuleks osapooltel tööd teha. Ta püüab sinus selgusele jõuda, et kui palju on sul endal võimalik asjasse pühenduda.

Selle kohtumise põhjal peaks sul olema selge ka võimalik hinnavahemik.

2. Selgitab välja sinu eesmärgid veebilehega – kui SEO spetsialist on veendunud, et sa oled nõus investeerima ja panustama, siis arutab ta sinuga, mis võiks olla SEO eesmärk ehk tulemus ja millised on võimalikud mõõdikud, mida hakatakse jälgima.

SEO eesmärk võib olla:

 • veebiliikluse kasvatamine;
 • müügi suurendamine;
 • bränditeadlikkuse tõstmine;
 • kontaktivõtmiste ehk hinnapäringute kasvatamine.

Eesmärk sõnastatakse üheselt mõistetavalt ning kirjutatakse välja ühikuliselt ja ajaga määratletult. Peale seda algab pihta SEO spetsialisti teenus.

3. Uurib ja analüüsib veebilehe olukorda – öeldakse, et kala hakkab mädanema peast. Esimese asjana võetakse ette sinu veebilehe tervislik seisund. Kui sul ei ole veebilehele lisatud veel Google Analytics, siis tee seda kohe, sest selle abil saab iga SEO spetsialist päris hea pildi lehe olukorrast.

Sinu veebilehe juures fikseeritakse:

 • veebilehe allalaadimiskiirus ehk avanemiskiirus;
 • suuremad vead veebilehe koodis;
 • suuremad vead disainis;
 • probleemid kodulehe struktuuris;
 • katkised lingid ehk aadressid, mis ei tööta;
 • probleemid veebibrauseritega (Chrome, Mozilla jne);
 • probleemid sisuga;
 • veebilehe soovitud tegevust määr ehk Conversion Rate;
 • XML SiteMap olemasolu;
 • jne.

Kõik sinu suuremad veebilehe probleemid fikseeritakse vastavas dokumendis ja siin etapis ei ole eesmärk hakata neid probleeme lahendama.

Tähelepanu! SEO spetsialist tuleb kaasata alati uue veebilehe planeerimisetappi. MIKS?  Selleks, et vältida ülaltoodud probleeme ja vigu. Kui SEO probleemid veebilehega hakkavad hiljem välja tulema, siis oled sa nõutu, et miks SEO hind nii kalliks (vahel ka kallimaks kui koduleht) maksma läheb.

4. Teeb võtmesõnade uuringut – esimene eesmärk on fikseerida, milliste võtmesõnade ja fraasidega tulevad sinu sisulehed otsingutulemustes välja ning millistel positsioonidel.

Teine eesmärk on selgitada välja, milliste uute märksõnadega oleks teil võimalik saada veebilehele uusi huvilisi.

Selleks tuleb sul koos SEO spetsialistiga koostada peamised kliendiprofiilid, kus muuhulgas on kirja pandud lõviosa fraasidest, kuidas kliendid võiksid oma probleemidele otsingumootoritest vastuseid otsida.

Võtmesõnade analüüsi protsess sisaldab:

 1. Sinu äri ja sinu klientide mõistmist (kliendipersoonade loomine).
 2. Ajurünnak märksõnade listi koostamiseks (koostöös sinu ja sinu töötajatega).
 3. Võtmesõnade listi analüüs Google Keyword Planneriga.
 4. Täpsete ehk relevantsete märksõnade fikseerimine ehk välja kirjutamine.
 5. Spetsiifiliste märksõnade ja fraaside otsimine.
 6. Märksõnade otsingumahtude analüüs tarbija nõudluse selgitamiseks.
 7. Analüüs, kas sina ja märksõna otsija mõtlevad ühte ja sama asja ning millised võimalused on meil konkurente antud sõnadega edestada.
 8. Märksõnade tähtsuse järjekorda seadmine ja sinuga kooskõlastamine.

NB! Märksõnade arv, millega soovid esile tulla ja iga konkreetse märksõna konkurentsi suurus hakkavad SEO teenuse II etapis mõjutama SEO hinda.

5. Analüüsib sinu konkurente – kes on sinu konkurendid ja milliste märksõnadega ning millistel positsioonidel tulevad nad otsingutulemustes välja. Millele nad panustavad? Miks tulevad nende sisulehed otsingutulemustes paremini esile kui sinu omad?

Millistelt veebilehtedelt tulevad nendele viited ja kuipalju ning milliste märksõnadega tulevad neile välised lingid.

Analüüsib muuhulgas, kuidas peamised konkurendid turundavad internetis ja sh sotsiaalses meedias ning millega nad eristuvad sinust turunduses.

6. Uurib ja analüüsib teie senist turundust internetis – seda võib nimetada ka lehe väliseks optimeerimiseks (otsimootoriturundus: SEM – Search Engine Marketing) ehk veebilehe väliste mõjutajate analüüs.

SEO spetsialist fikseerib:

 • kui palju tuleb teie lehele linke teistelt lehtedelt;
 • millistelt lehtedelt tulevad lingid teie lehele;
 • milliste märksõnade või fraasidega tulevad viited;
 • kui palju tuleb sotsiaalmeediast signaale ja kellelt;
 • kui sagedasti tuleb teie veebilehel uut sisu ja milline on selle väärtus lugejale;
 • milliseid internetiturunduse taktikaid kasutate veebiliikluse kasvatamiseks.

7. Koostab teile põhjaliku raporti olukorrast ja võimalustest – esimese etapi tulemuseks on sulle koostatud raport, kus on fikseeritud suurimad probleemid (faktid) veebilehega ja olukord väljaspool veebilehte.

Iga punkti juures saate ka konkreetsed nõuanded, mida tuleks parandada.

Selle dokumendi mõte on see, et see annab teile täpselt teada, kus on vajakajäämised ja mida peaksite edaspidi ette võtma.

Pakun välja, et esimese etapi (SEO analüüsi) hind võib jääda vahemikku 1000 € kuni 2000€.

Siit edasi oskab SEO teenusepakkuja sulle suhteliselt täpselt öelda, kui palju läheb maksma veebilehe korda tegemine.

Mida teeb SEO spetsialist teises etapis?

Mitte ükski enda tööd armastav SEO teenusepakkuja ei hakka sinu SEO probleemidega tegelema enne, kui on mõistnud sinu äri sinu sihtgruppi ja kaardistanud sinu probleemid veebilehega ja veebiturunduses.

1. Teeb kõik vajalikud parandustööd veebilehe siseselt – nüüd, kus veebilehe probleemid on teada, siis tuleb need paranda. Tõsi, mis puudutab SEO copywritingut, siis selles küsimuses lepitakse sinuga hinnas eraldi kokku.

Põhjus seisneb selles, et müügitekstide (SEO copy) kirjutamine on täiesti eraldiseisev spetsiifika ja seda käsitletakse eraldi teenusena.

Põhimõtteliselt on sinu veebileht valmis nüüd otsimootoriturunduseks ja sealhulgas reklaami vastuvõtmiseks. Siit saab alustada nii algse olukorraga tekkinud muutuste jälgimiseks ja analüüsiks kui ka internetiturundusplaani koostamisega.

Samuti on see etapp sobiv koht kas ise jätkamiseks või näiteks ka teenuspakkuja vahetamiseks.

2. Aitab kaasa veebilehe välise turunduse osas – kui te tahate tegeleda oma põhitööga, siis võib jätkuda ka koostöö SEO spetsialistiga, kes koostab teile konkreetse tegevuskava veebiturunduseks.

Tegevuskava veebilehe väliseks optimeerimiseks võib sisaldada:

 • sisuturundusplaani koostamist sh sotsiaalmeedia;
 • kannab hoolt vajalike postituste ja artiklite koostamise ja levitamise eest;
 • esindab teid kanalites, kus teie sihtgrupp meelsasti aega veedab;
 • lisab linke teemakohastesse kanalitesse, mis suunavad teie lehtedele;
 • organiseerib (kirjutab ise) külalispostitusi teistes blogides või teemakohastes portaalides;
 • kajastab meedias teie sündmusi või artikleid;
 • teeb vajadusel reklaami Googles ja sotsiaalmeedias.

Kõik need tegevused pannakse koostöölepingusse täpselt kirja ning lepitakse kokku hinnas. Siin juures peab SEO spetsialist andma enda poolse ettepaneku, kuidas saavutada minimaalsete tegevustega püstitatud eesmärgid.

3. Jälgib ja analüüsib veebilehe statistikat ja muutusi positsioonides – ükski muutus ei toimu üle öö ja tulemused hakkavad sõltuvalt veebilehe vanusest, märksõnade konkurentsist ja veebilehel olevast väärtuspõhisest infost ilmnema 2 kuu või 6 kuu või isegi 12 kuu möödudes.

Iga märksõna positsioone jälgitakse pidevalt ning seda tehakse ka paralleelselt konkurentide jälgimisega.

4. Teeb sulle regulaarselt raporteid olukorrast – kui esimene analüüs on tehtud ja olukord otsingutulemustes ja veebilehe liikluses ja käibes on fikseeritud ning parandused veebilehel sisse viidud, siis esimene raport peaks tulema juba 30 päeva pärast.

Iga tegevus, mida on tehtud, tuleb fikseerida ning analüüsida kord kuus selle mõju.

Ülevaade SEO protsessidest

SEO tegevuste protsess

SEO teenuse tegevustes on mõistlik edasi liikuda vaid siis, kui veebilehe probleemid on kõrvaldatud.

Kokkuvõtteks hindadest

SEO hind moodustub mitmest etapist ja need võivad olla:

 • SEO analüüs (lehe sisene ja lehe väline) – hind 1000 € kuni 2000 €;
 • müügitekstide, sisu ja postituste kirjutamine 250 € kuni 1000 €;
 • veebilehe sisesed parandustööd – hind alates 1000 €;
 • sisuturundusplaani koostamine 3 kuuks – hind alates 800 €;
 • sisuturundusplaani ellu viimine (vastavalt sisukirjutamise hinnakirjale);
 • SEO mõõdikute ja eesmägi täitmise analüüs koos igakuise raportiga 250 €.

Sellised summad võivad sind ehk kohutada, aga kui sa mõtled sellele, et veebileht hakkab sulle tooma sissetulekut, siis tegelikult pole investeering eriti võrreldav saadava tuluga.

Usun, et sul tekkis ka arusaam, et uus veebileht tuleks teha kohe algusest peale kliendi ja SEO sõbralik. Sellega hoiad raha kõvasti kokku ja võid hakata kohe tegelema reklaami ja turundusega ilma, et liikluse toomine oleks raha põletamine.

Tekkis küsimus? Võta ühendust!

 • Vastan esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.