2016 aastal kasutab sotsiaalmeediat rohkem kui 2,2 miljardit. Seega oleks siin sotsiaalmeedia spetsialistidel suur potentsiaal. Kuidas aga seda võimalust kasutada?

sots_meedia_tegevusedSotsiaalmeedial on võime mõjutada inimeste ostuotsuseid müügitunneli igas etapis. Kuna paljud turundajad ei mõista seda mõju, siis ei osata iga kord suunata oma ressursse sinna, kus see tooks kõige rohkem väärtust tagasi.

Seega pole vaja imestada, et 2016 aastal oodatakse sotsiaalmeedia võrgustike reklaamikäivet 32,91 miljardit dollarit, mis oleks 30,9% rohkem kui aastal 2015.

Kuigi turundus ja reklaam käivad käsikäes, siis tänane sotsiaalmeedia spetsialist peab mõistma, et reklaam ei asenda turundust.

Käesolev postitus on kokkuvõte Simple Measured raportist „The state of social marketing“.

Peamised võtmeküsimused

 • Missugused on sotsmeedia turundusmeeskondade peamised probleemid aastal 2016?
 • Missugused sotsiaalmeedia keskkonnad on kõige aktiivsemad – kus on inimesed kõige aktiivsemad ja kus ettevõtted suudavad siduda külastajaid oma brändiga kõige edukamalt?
 • Missugused on 2016 aasta sotsmeedia trendid?

Sotsiaalmeedia turundusmeeskonnal on kaks funktsiooni – turundada brändi ning suurendada nõudlust ja käivet.

Ligi 61% turundajatest ütlesid, et ROI mõõtmine on nende peamine väljakutse, aga ainult 9,4% ütles, et nad on võimelised mõõtma sotsiaalmeediast tulnud käivet.

Lisaks kurdeti, et neil puudub eelarve, mis võimaldaks osta sotsiaalmeedia analüüsi tarkvara.

Kui sotsiaalmeedia turundus alles saabus, siis puudusid standardid ja kogemused. Ettevõtted palkasid lihtsalt noori, et nad säutsuksid Twitteris ja postitaksid Facebookis. Aga samal ajal puudusid eesmärgid, tegevusplaan ja arusaamine sotsmeedia kanalist, mida kasutati.

Sotsiaalmeedia on viimase 10 aasta jooksul kasvanud hüppeliselt, ilmunud on uued võrgustikud, komponendid, tehnoloogiad. Järjest enam on töökuulutusi kus esineb fraas „sotsiaalmeedia“.

sotsmeedia_trendid

Paljudes ettevõtetes on sotsmeedia turundus üks turunduse osa, mis on tihedalt seotud sisuturunduse, e-postiturunduse, tasulise reklaami ja teiste digiturunduse kanalitega.

Kuhu kuulub sotsiaalmeedia turundus ettevõtte struktuuris?

 • 63% – turundus
 • 5% – avalikud suhted
 • 16% – kommunikatsioon
 • 1% – klienditeenindus
 • 15% – muu valdkond

Missugused on sotsiaalmeedia spetsialisti ametinimetused?

Uuringus osalejate ametinimetused olid järgmised: sotsiaalmeedia haldur, turundushaldur, turundusjuht, sotsiaalmeedia strateeg, sotsiaalmeedia koordinaator, sisulooja, sotsiaalmeedia juht, analüütik, kommunikatsiooni spetsialist, digitaalturunduse juht.

Kuigi sotsiaalmeedia on kasvanud, siis sotsiaalmeedia turunduse meeskonnad on endiselt väikesed – enamus meeskondi on siiski 1-2 liikmelised.

Missugused on eduka sotsiaalmeedia turunduse mõõdikud?

Küsitluses osalenud turundajate vastustest koorusid välja järgmised tulemused:

 • Seotuse mõõdikud (meeldimised, kommentaarid, märkimised, jagamised) – 56%
 • Konversiooni ja käibe mõõdikud (veebiliiklus, soovitud tegevuste tegijate protsent, käive) – 20,7%
 • Brändi tuntuse mõõdikud (veebiliiklus, soovitud tegevuste tegijate protsent, käive) – 15%
 • Midagi muud – 2,3%
 • Klienditeeninduse mõõdikud (vastamise aeg, vastamise protsent) – 2,3%
 • Ei mõõda sotsiaalmeedia edukat toimivust – 2%
 • Kliendirahulolu mõõdikud (tagasiside, viited) – 1,7%

Kliendi teekond ja tegevuste mõõdikud sotsiaalmeedias

1. Kliendi teekond algab teadlikkuse loomisega.

Turundaja eesmärgiks on tutvustada sihtrühmale oma brändi/ettevõtet läbi postituste sh ka esile tõstetud postitused ja reklaaam. Mõõdikuteks on sisu leviku ulatus ja näitamiste arv. Mõju ettevõttele saab mõõta SoV ja ToMa kaudu. Share of Voice (SoV) – kui palju sinu ettevõttest/brändist räägitakse ja Top of Mind Awareness (ToMA) näitab, kui tihti su ettevõte/bränd on inimestel esimesena peas, kui on juttu su valdkonna ettevõtetest.

2. Järgmine samm teekonnal on kaasamine.

Turundaja eesmärgiks on nõudluse loomine ja strateegiana kasutab sihtrühma kaasamist. Tegevusteks on postitused, reklaam ning sihtrühmale vastamine/kommenteerimine. Mõõdikuteks on kommenteerimised, meeldimised (like), jagamised, veebilehe liikluse kasv läbi sotsiaalmeedia kanali. Mõju ettevõttele – külastuste ja liikluse kasv nii onlines kui ka offlines.

3. Kolmas samm on otsustamine.

Eesmärgiks on soovitud tegevuste % suurenemine. Strateegiaks on sihtrühma suunamine soovitud tegevustele. Tegevusteks on postitused sh esile toodud postitused ja reklaam, maandumislehed. Mõõdikuteks on linkide/nuppude klikkimised. Ettevõttele avaldavad mõju konversioonid – soovitud tegevuste tegemine – tellimine, ostmine, alla laadimine, liitumine.

4. Neljas samm on kinnistamine.

Eemärgiks on õnnelikud kliendid, keda on vaja ettevõtte toodete/teenustega siduda. Kaasnevateks tegevusteks on kliendile vastamine – kiiresti, positiivselt, kvalitatiivselt ning klienditeenindus. Mõõta saab vastamise aega ja kvaliteeti, luua kliendi rahulolu küsimustikke ja neid analüüsida, koguda tagasisidet.

5. Viimane samm on propageerimine,

st sinu ettevõtet/brändi reklaamivad kliendid ehk ühe sõnaga öeldes – soovitusturundus. Turundaja ülesanne on siin lihtsalt postitustes osalemine ja edasi jagamine. Mõõdikuteks on kasutajate loodud sisu, viited sinu ettevõttele, suust-suhu reklaam.

Mis on sotsmeedia spetsialisti suurimad väljakutsed?

Probleemid on järgmised:

 • ROI mõõtmine – 61,1%
 • Eelarve ja vahendite puudus analüüsimiseks, sisu loomiseks – 38,2%
 • Sotsiaalmeedia sidumine ettevõtte eesmärkide saavutamiseks – 33,6%
 • Sotsiaalmeedia tulemuste koondamine ühele kesksele töölauale – 27,6%
 • Sotsmeedia turunduse tulemuslikkuse mõistmine ja analüüs – 25,2%
 • Sotsiaalmeedia turunduse strateegia arendamine – 25,2%
 • Sisu loomine – 17,6%
 • Sotsiaalmeedia tööriistade ühendamine sh ka veebileht, e-pood, Google Analytics – 13%
 • Konkurentide monitooring – 12,6%
 • Midagi muud – 8,6%

Mis on dark social?

Dark social on nö tume ala sotsiaalmeedia turunduses, mida turundajad ei saa kontrollida ja analüüsida. Kui külastajad viitavad ja soovitavad näiteks Slack tarkvara või Facebook Messengeri või sõnumite kaudu, siis sellest ei jää turundajatele jälgi.

Arvatakse, et 70% jagamistest ja 50% liikulusest toimub nö tumedal alal. See tähendab, et veebianalüütika näitab otseliikust, aga tegelikult peaks see olema sotsiaalmeedia kanalitest tulnud liiklus. Seega on ka keeruline mõõta sotsmeedia ROI’d ja määrata suuremat eelarvet sotsiaalmeedia turunduseks.

Kokkuvõtteks

Võib-olla sinu firma sotsiaalmeedia spetsialist ehk teab, mis on tema jaoks need peamised väljakutsed, kuid kas ta ka otsib selgeid vastuseid, kas ta katsetab ja analüüsib. Kas teie firmal on paika pandud kliendi teekond, strateegia ja tegevuste mõõdikud sotsiaalmeedias?

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Eve Keerus-Jusupov

Eve poole võib pöörduda järgmistel teemadel: kodulehe tegemine WordPressiga, sh WooCommerce; GIMP, MailChimp, Google Analytics ja FB's segmentide loomine.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.