Kui sinu veebilehe sisu aitab külastajal keskenduda just teda huvitavale informatsioonile, siis ta lõpetab skaneerimise ja hakkab lugema.

Täpselt nii, enamus sinu kodulehe külastajad ei loe sinu kirjutatud tekste 100% otsast lõpuni läbi. Veebis liiklejal on kiire ja sattudes veebilehele laseb ta kiirelt silmadega pilgu üle sisulehe. Ometigi ta ju otsib sealt midagi.

Mida kodulehe kasutatavuse uuringud tõestavad?

Üks maailma veebilehe kasutatavuse gurusid Jakob Nielsen, Ph.D on oma meeskonnaga samuti seda teemat palju uurinud ning paradoksaalne tõde on see, et:

  • külastajad lähevad veebilehele otsima informatsiooni, kuid
  • lehel keskmiselt viibitud aja jooksul külastajad ei loe peaaegu midagi.

Maailma esimene uurimustöö sellest, kuidas kodulehe külastajad veebilehe sisu loevad, ütleb kokkuvõtteks, et külastajad ei loe teksti, vaid nad skaneerivad seda.

Üks 2006 aastal läbiviidud uuring avastas, et sageli külastajad skaneerivad veebilehte F-tähe kujuliselt, pöörates tähelepanu märksõnadele, mis asuvad lehe üleval ja vasakul (vt ülal toodud keskmist pilti).

Viimati läbiviidud uurimus näitas, et ühel sisulehel keskmiselt viibitud aja jooksul jõuab külastaja lugeda vaid 28% kogu lehel olevatest sõnadest.

Sellised tulemused esitavad veebilehe omanikele ja sisu loojatele karmi väljakutse. Küsimus on selles, et kuidas kirjutada vähem, samas öeldes palju.

Millal külastaja hakkab sisulehte lugema?

Me saame täna igasugust informatsiooni nii palju, et see tegelikult segab meid. Samas on fakt, et veebilehe külastaja otsib sinu kodulehel just talle huvi pakkuvat infot.

See tähendab, et ta otsib lehelt üles kõige huvitavamad infoblokid ja loeb need läbi, jättes lugemata vähem huvitavad lõigud.

Millest algab külastaja huvi veebilehe sisu vastu?

See võib olla mõni link või artikkel või siis otsitulemustes esile tulev vaste. Mida huvipakkuvam ja relevantsem on viitav algallikas, seda parem.

Kui ma satun sinu veebilehele, siis esimese asjana vaatan ma kiirelt üle pealkirja, pildid, alapealkirjad. Kui need on hästi kirjutatud, huvitavad ja mulle relevantsed ehk see huvitab mind, siis hakkan suure tõenäosusega sisulehte põhjalikumalt lugema.

Kõik saab alguse pealkirjast

Enam kui 80% külastajatest otsustab pealkirja põhjal, kas hakata sinu veebilehele üldse tähelepanu kulutama või mitte. Hea pealkiri nõuab natuke keskendumist ja mõtlemist. Sinu pealkirjad on head kui see:

  • tekitab sihtgrupis huvi;
  • annab mingi lubaduse;
  • on intrigeeriv;
  • esitab küsimuse, mille vastust sooviksid teada saada;
  • annab aimu, mis väärtust lugejale pakutakse.

Vaata, kuidas pealkirjadega pingutavad ajalehed. Vahest üle vindi isegi.

Kasuta julgelt alapealkirjasid

Nende kasutamise mõte on anda kiire ülevaade, millistest punktidest konkreetselt juttu tehakse. Alapealkirjad peaksid võtma kokku sinu suuremad sisulõigud. Kui ma loen läbi esimesed kolm kuni neli alapealkirja, siis peaks mul sisulehest olema selge pilt.

Liigenda teksti ja kasuta relevantseid pilte

Külastajale meeldib lugeda teksti, mis on hästi liigendatud. Lõigud võiks olla maksimaalselt kuni viis rida, kuid mina kasutan sageli ka kahe realisi lõike. Võimalusel lisa olulisemate lõikude juurde pilte, mis aitavad lõigu mõtet hästi edasi kanda.

Font ja reavahe

Ausalt öeldes soovitan veebilehel kasutada fonte, mida on külastajal kerge haarata, mis tähendab, et tähed ei tohiks olla liiga koos ega liiga kaugel üksteisest. See peab olema piisavalt suur, ilma et mul tekiks tunne, et oleksin silmaarsti kontrollil.

Kindlasti peaks pöörama tähelepanu ka reavahele. Ridade vahel peab olema piisavalt õhku.

Need punktid on kõik detailid, kuid mõjutavad olulisel määral meie külastaja kasutajakogemust ja see kannab endas edasi ka alateadlikku sõnumit, mille võime piltlikult jagada positiivseks või negatiivseks kogemuseks.

Heal veebilehel on täidetud kaks kasutatavuse tingimust

Külastajad jäävad sinu veebilehele, kui:

  • Kodulehel on selge ülesehitus ehk struktuur koos intuitiivse navigatsiooniga, mis võimaldab külastajal kiirelt pääseda nende sisulehtedeni, mis pakuvad talle huvi. Kui ma ei leia kiirelt soovitud infot või satun tupikusse või eksin sootuks lehel, siis minu huvi lahtub ning ma lähen lehelt minema.
  • Sisulehel on hea info paigutus, mis võimaldab mul kiirelt silmadega leida üles just mind huvitava osas lehest. Ehk siis pealkiri, pildid, alapealkirjad hästi liigendatud lühikesed tekstilõigud jne.

Heal kodulehel infot tarbides oled ehk pannud tähele, et sa justkui kaevaksid klikkides ennast järjest sügavamale ja sügavamale. Iga sisulehe info on nii huvitav, et ei jätku aega kõige lugemiseks. Sellise taseme saavutamiseni peame püüdlema, sest siis oleme õigel teel.

Oluline info paiguta lehe algusesse

Külastajad pööravad üldiselt rohkem tähelepanu sellele infole, mis asub lehe alguses ehk ülaosas. See tähendab, et sa pead oma sisulehe ülemises osas hoolikalt läbi mõtlema:

a. Pealkirja
b. Sissejuhatava lõigu
c. Pildi ja kuni kolm esimest alapealkirja plokki

Kui eeltoodud punktid on lugejale relevantsed ja huvitavad, siis kasvab tõenäosus, et ta loeb kogu teksti läbi.

Sama põhimõte kehtib ka otsingutulemustes

Eeltoodud tabel kehtib ka otsingutulemuste osas samamoodi. Nimelt saavad otsingumootoris esitatud 3 esimest otsitulemust enamuse kogu klikkide arvust, millest esimene omakorda teisest ja kolmandast positsioonist kõige enam.

Esimese 3 otsitulemuse suuremat tähelepanu saamist kinnitab selle artikli ülemine parempoolsem eyetrackingu pilt.

Märkimisväärne on ka see, et suur hulk otsingumootori kasutajatest piirduvadki vaid otsitulemuste esimese lehega. Nii et sinu brandi nähtavuse seisukohast on oluline olla nähtav vähemalt otsimootorite esimesel lehel.

Kokkuvõtteks loeb kodulehe ülesehitus, info paigutus ja väärt sisu

Nagu juba eelpool öeldud, hoiad oma külastajat kauem lehel, kui sul on sihtgrupist lähtuv ja kasutajasõbralik lehe ülesehitus, navigatsioon ning hästi paigutatud info sisulehel, mis aitab külastajal kiiresti leida seda infot, mida ta otsima tuli.

Olgu lisatud, et seda sama kinnitab näiteks ka HubSpot poolt läbi viidud uuring, et 76% veebilehe külastajatest soovib, et sinu kodulehelt oleks võimalik kiirelt leida seda infot, mida külastaja tuli otsima.

Samuti saavad sinu veebilehe skaneerijatest lugejad, kui pakud neile sisu, mis teeb nende elu lihtsamaks, paremaks või aitab neil hoida kokku raha või seda toota efektiivsemalt. Pole mingi uudis, et sisu on kunn.

Kokkuvõtteks võib siis öelda, et sulle ei piisa ainult heast sisust ning suurepärasest kodulehe struktuurist, vaid võtmeteguriks saab see, kuidas suudad sa esitada ja paigutada oma sisu (selge pealkiri jt elemendid) nii, et külastaja leiaks kiirelt just teda huvitava info, hoides sealjuures kokku aega.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.