„Osalesin 2012 aasta lõpus Haridus- ja Teadusministeeriumi konverentsil „Kvaliteeditagamise teekond täienduskoolituses“, lootes saada teadmisi, mis muudaks meid ja meie koolitusi veelgi paremaks.

Mis mulle sellest konverentsist siis meelde jäi ja kuidas mina saadut enda jaoks tõlgendasin?“

Koolituste tase ja kvaliteet algab ikka inimestest ja siin tulevad mängu väärtushinnangud, põhimõtted, distsipliin ja süsteemsus.

Kui koolitusfirma juhid ja koolitajad ei rakenda piltlikult öeldes kvaliteedi hindamise ja juhtimise printsiipe, siis on pakutav koolitus tulemuste osas ebaühtlane ja sageli mitte mõõdetav.

Kas avaliku sektori ja erasektori täiskasvanute koolituses on erinevusi?

Seminaril tekitas saalis viibijates emotsioone Invicta tegevjuhi ettekanne, mille tulemusena saalis viibijad tundsid esineja poolset liigset negatiivsust ja üleolekut teemadel avaliku sektori ja erasektori koolitajate tase.

Kõlama jäi mõte, et erasektoris koolitavad treenerid ja koolitajad, kes tegutsevad eesmärgipärasemalt, pöörates tähelepanu mõõdetavusele ja tulemustele ning avalikus sektoris koolitavad lektorid kui loengupidajad.

Avaliku sektori inimeste poolt küsiti: „Kas erakoolitusfirmade jaoks pole tähtis koolitaja kvalifikatsiooni tase ja tunnustavad dokumendid, mis peaksid ühel koolitajal ja koolitusfirmal olema?“
Vastus toodi lihtsa näitena, kuidas maailma praktikas valitakse koolitusfirmasid ja koolitajaid koolitusülesande täitmiseks. Nimelt ei seata kvalifikatsiooni tõendavaid pabereid esikohale, vaid loeb see kui palju, kellele ja kui tulemuslikult on koolitusi läbi viidud ja mis muutus konkreetselt peale koolitust.

Need on ka argumendid, mille põhjal tulevad inimesed koolitustele ja otsivad üles oma ala profid, kusjuures hind ei ole alati nende klientide jaoks kõige määravam tegur, vaid just pigem tulemused.

Järgmisena küsiti, et miks näiteks ei tule Invicta kliendile vastu ja ei tee talle ühepäevast koolitust väiksema hinnaga, kui näiteks ta on nõus ka poole päevaga või mõne tunnise koolitusega?
Vastati, et kui koolitusfirma on oma valdkonnas töötanud välja kogemuste põhjal õppekava ja läbitavad teemad, mille tulemuste saavutamiseks kulub kindel minimaalne aeg, siis pole ju mõtet teha poolikut koolitust, kus eesmärgid jäävad saavutamata.

Sama lugu on meie kodulehe koolitustega: ühe päevaga saavad hakkama ainult need, kellel on tarkvaraga varasem kokkupuude olemas ja selged soovid ja vajadused koolitusele tulles teada. Kelle jaoks on teema uus, see peaks valima mitmepäevased koolitused.

Kvaliteedi tõstmine ja tagamine koolitusasutustes

Eraldi teema on koolitustulemuse mõõtmine, mida minu arvates avalikus sektoris ei võeta piisava tõsidusega. Seda mitte mõõtmist leiame me ka erakoolitusfirmades, kuid neil hakkavad omad vitsad peagi tundma andma.
Isegi kui mõõdetakse või kogutakse tagasisidet, siis jääb analüüs ja sellele järgnevad teod puudulikuks. Kui sa ei mõõda tulemusi või ei tee järeldusi koolituse lõpus, siis jääd paigale ning konkurendid sõidavad peagi sinust lihtsalt nagu rongiga üle ja mööda.

Kas on vaja kuidagi reguleerida erakoolitusfirmade koolituse kvaliteeti?

Olen täielikult nõus Invicta esindajaga, et see regulatsioon on puudulik ja selles osas tuleb kehtestada ühtsed alused täiskasvanute koolituse valdkonnas, kuid ei tohiks piirata koolitajate tegevusvabadust ning minna liiga detailidesse.

Tegelikult reguleerib ja sõelub parimad välja just turg ja loodusseadused. Kui koolitaja ei arenda ennast ega hoia enda oskusi ja tehnikaid värskena, siis oled paari aasta pärast nentimas fakti, et sul pole enam kedagi lihtsalt koolitada.

Kindel võid olla ka selles, et halb ja negatiivne tagasiside levib 8 korda kiiremini ja kaugemale kui positiivne tagasiside. Kvaliteeti on üles ehitada raske, kuid kaotamine sihtgrupi silmis kiire.

Konverentsi kokkuvõtteks

Igaüks võib täna öelda, et ta on mingi valdkonna koolitaja ja miski ei keela tal ka koolitusi läbi viia, kui vaid kliente oleks. Täna tuleb koolitusfirmadel kindlasti kasuks ISO standardile vastavus ja miks ka mitte Euroopa Kvaliteedi Märk ehk EQM.

Seni kui kliendid pole tunda saanud koolituse kõrget kvaliteeti, seni ei oska nad midagi enamat ka soovida ja kõik liigub vanamoodi edasi.

Koolituste otsijatele soovitan, et tee enne koolituse valikut põhjalikku uurimistööd nii koolitaja ja firma osas kui ka teemade ja tulemuste osas.

Kokkuvõttes oli see konverents Collectiv Koolituskeskusele igati värskendav. Uusi mõtteid ja ideid kvaliteedi tõstmise osas meil juurde ka tekkis. Ma usun, et see konverents tõstis osalenud koolitusfirmade teadlikkust kvaliteedi juhtimisest ja tagamisest, kuid kasuks tuleb see vaid siis, kui seda ka rakendadakse.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.