Uurisin ühel päeval, millised koolitusfirmad kuuluvad Äripäeva TOP 10 sekka ning kuidas nad läbi veebilehe uusi kliente püüavad. Tulemus oli jahmatav, sest enam kui 80% firmade koolituste tutvustustest lihtsalt ei müü.

Koolitusfirma käibe kasvatamineKui palju jätavad koolitusfirmad raha vedelema tänu veebilehele?

Olen nõus, et edukamad koolitusfirmad teenivad oma raha tänu riigihangetele, projektidele ja loomulikult headele suhetele, kuid mis takistab teid tegemast korda oma veebilehti ja koolituste tutvustusi?

Te võite olla oma ala tegijad, kuid kui teie veebileht ei ole usaldusväärne ja ei vasta potentsiaalse kliendi ootustele, siis kaotad sa iga päev raha.  Sa ei kujuta seda ette, kui palju sinu koolitusfirma võiks rohkem teenida.

Kas alltoodud koolitusfirma veebileht tekitab sinus usaldust?

Koolitusfirma veebilehtSarnaseid lehti on kahjuks väga palju ja mind paneb imestama, et nende omanikud ei hooli, mis mulje nad endast internetis potentsiaalsele kliendile jätavad. Olgugi, et te olete omas valdkonnas tunnustatud ja austatud tegija.

Tublimad koolitusfirmad mõistavad aga hästi veebi olulisust

Õnneks on mitmed koolitusfirmad enda suhtes hoolivamad ja näinud oma veebilehega ka pisut vaeva. Siit ka mõned positiivsed näited.

Koolitusfirma e-katedraal

Sellel lehel läheb pilt ja tekst omavahel hästi kokku. Lisada võiks ka üleskutse tegevusele ja Call-to-action nupu, mis annab külastajale teada, mida tuleks järgmiseks teha.

Koolitusfirma MI

Disaini osalt hea ning pealkiri tuleb hästi välja. Samuti on selgelt toodud välja sihtgruppide jaotus. Parandada võiks ehk alapealkirja loetavust, mis ei tule tänu taustapildile selgelt välja.

Koolitusfirma Addenda

Usalduse tekitamise mõttes on väga hea näidata oma tiimi. Külastaja jaoks on olulised infoplokid toodud prominentselt välja. Miinuseks on ehk liigne oranži värvi kasutamine ja selge pealkirja puudumine.

Aga mis siis aitab internetis tõsta koolitusfirma müüki?

Isegi kui sinu veebileht ei näe disaini osas kaasaegne välja, siis on iga koolitusfirma võimuses anda potentsiaalsele koolitusest huvitatule just seda infot, mida külastaja tegelikult otsib. Heaks näiteks võin tuua Ekke Lainsalu 3 müügikoolitust: Eristuv müük, Hinnasõda ja Closing.

Tehke koolitust tutvustav sisuleht korda ja saate rohkem registreerujaid

Järgnevad soovitused põhinevad meie enda kogemustel ja maailmas levinud praktikatel. Olen 100% kindel, et kui järgid neid nõuandeid, siis kasvab ka sinu koolitusfirma müük internetis.

1. Koolituse tutvustus peab algama kliendi probleemi kirjeldusega

Koolituse pealkiri: koolitust tutvustav sisuleht algab pealkirjast. Pealkirja eesmärk on sihtgrupis huvi äratamine ning see peab selgelt väljendama kliendi kasu või andma mingi lubaduse. Kui pealkiri ei kõneta, siis 80% külastajaid ei hakka seda üldse lugemagi.

Sissejuhatus: sissejuhatav tekst peaks kirjeldama sihtgrupi probleemi. Ideaalis võiksid peamise kliendi suust öeldud sõnadega väljendada sihtgrupi muret. GREGORY CIOTTI artikli 7 Scientifically-Backed Copywriting Tips kohaselt peab lugeja mõistma ja tunnetama, et siin räägitakse temast ja tema murest.

Kasuta teemakohast pilti või videot: pealkirja ja sissejuhatust peaks toetama kvaliteetne pilt, mis annab selgelt mõista, mis koolitusega on tegu. Põhjus on selles, et inimene saab pildist 60 000 korda kiiremini aru kui tekstist. Pilt ja pealkiri moodustavad terviku.

Eeldus: kõik maailma parimad copywriterid õpivad enne müügiteksti kirjutamist põhjalikult tundma sihtgruppi, kellele sisu luuakse. Kulugu selleks kas või mitmeid kuid, sest vastasel korral ei saa lugeja sinust aru või sa ei suuda neid õigete sõnadega kõnetada.

2. Mis on koolituse tulemus ja kuidas just teie koolitus klienti aitab?

Tulemused ette:ütle konkreetselt, mis on võimalik koolituse tulemus. Kui sa müüd tantsutunde, siis ütle emotsionaalselt, mida klient oskab kursuse lõpuks. Valetamine ja ülepaisutatud tulemus on läbinähtav.

Miks on teie koolitus erilisem kui teised: mina küsin alati endalt, et miks ma peaksin sinult ostma, kui on ju ka palju teisi pakkujaid. Täpselt sama väidavad ka Robin Nobles ja Stephen Mahaney oma artiklis Tips for Writing Effective Sales Copy. Too alapealkirjas selgelt välja, mida sina teed teisiti või mille poolest eristud oma konkurentidest.

Klient otsib emotsionaalset väärtust: ideaalis tuleks kliendile piltlikult sõnadega maalida ette võimalik lõpptulemus, mis paneb ta tundma koolitusest saadavat rahulolu. Teda ei huvita niivõrd see, kui kaua see kestab või mida sisaldab, vaid see mis hakkab muutuma peale koolituse läbimist.

3. Milliste tööülesannetega inimestele on see koolitus vajalik?

Kellele koolitus on suunatud: selguse huvides tuleb kasuks, kui ütlete keda ootate koolitusele. Kui näiteks on tegu internetiturunduse koolitusega, siis sellest on kasu kõige rohkem turundajatele, väikeettevõtte juhtidele või omanikele, mitte niivõrd sekretärile või firma pressiesindajale.

4. Mis on koolitusel käsitletavad teemad?

Teoreetilised teemad: alles peale emotsionaalse väärtuse mõistmist soovib koolituse huviline näha, et mis teemasid käsitletakse. Mida elulisemad ja reaalset kasu rõhutavad pealkirjad on, seda parem.

Mida oskab peale koolitust: kui tegu on praktilise koolitusega, siis ma soovin täpselt teada, mis on need praktilised oskused, mida omandan. Esita loeteluna, sest seda on silmal lihtsam haarata.

NB! Olgu lisatud, et koolituse sisu esile toomisega ei ole enamus koolitusfirmad kimpus, kuid raskusi valmistab paljudele just kliendi kõnetamine ja emotsionaalse väärtuse välja toomine.

5. Kes on koolitajad ja mis on nende taust?

Too välja koolitajate nimed ja pildid ning ütle lühidalt, milline on nende kogemus antud teemal. Kellega on koolitaja teinud koostööd ja kui palju aastaid on tal kogemusi. Mis on koolitaja suurimad saavutused või sündmused, mis tõestab tema väärtust.

6. Kes on koolituse korraldaja?

Huviline tahab teada, mis firma koolitust korraldab. See tähendab, et kindlasti soovib ta näha logo ning firma nime. Isegi kui sul on iga koolituse jaoks eraldi maandumisleht loodud, peavad need olema selgelt nähtavad. Need on nö ühed usaldusmärgid, mida klient otsib.

7. Koolituse aeg, koht, maht ja hind

KoduleheKoolitused.ee koolitusi tutvustavatel sisulehtedel on see punkt koos üleskutsega tegevusele toodud esile lausa kahes kohas korraga, kuid ikka küsivad inimesed, et millal koolitus toimub. Näidake suurelt ja eristage muust sisust see info silmnähtavalt.

Koolituse aeg: märgi ära kuupäev või kuupäevad, koos kuu ja aastaga. Kui on mitu koolituspäeva, siis too välja just kõik toimumise kuupäevad eraldi. Kui sa ütled, et sellest kuupäevast kuni selleni, siis see on külastaja jaoks segane.

Koolituse maht: too ühepäevase koolituse puhul välja kogu päevakava koos kellaaegadega. Mitmepäevase puhul võib tuua välja üldise ajakava, kuid iga päeva teemad võiks eraldi esitada. Ütle mitu tundi ühel koolituspäeval on ja kui palju on mitmepäevase osas tunde kokku.

Koolituse koht: koolituse huviline tahab teada täpset koolituse toimumise aadressi. Kui see on mõni tuntud koht, siis tasub ka see eraldi nimetada, sest nii saab ta asukohast kiiremini aru. Võimalusel näita asukohta kaardil (näiteks Google mapis). Näita pilti majast, kus koolitus toimub.

Anna soovitusi, kuidas ja millega oleks kõige kiirem kohale jõuda ja kus saab parkida.

Koolituse hind: näita alati hinda koos käibemaksuga. Need koolitusfirmad, kellel on kodulehel hinnad väljas, omavad juba konkurentsi eelist.

Tekita defitsiitsust: näiteks soodushind kehtib konkreetse kuupäevani. Meie jälle tekitame defitsiitsust sellega, et koolitusele võtame vaid 8 osalejat ning põhjendame seda sellega, et siis jõuame iga ühe probleemidega individuaalselt tegeleda.

8. Millist lisaväärtust pakute koolitusel osalejale?

Lisaväärtus võib mõjutada kliendi ostuotsust. Inimesele meeldib alati saada midagi peale kauba. Mis on need lisaväärtused, mida suudad veel pakkuda. Meie klientidele on äärmiselt tähtis koolitusjärgne abi. Seda me esitleme ka prominentselt.

Soovitus: kui annate midagi tasuta, siis soovitan sulgudes ära märkida, mis on lisaväärtuse tegelik hind.

9. Näita olulisi koostööpartnereid

Usalduse kasvatamiseks on hea viis näidata oma paremaid koostööpartnereid ja suuremaid kliente. Kui olete Töötukassa koolituspartner, siis näidake seda vastavalt nõuetele. Või kuulute Eesti koolitusfirmade Liitu, siis näidake seda.

10. Anna vastused korduma kippuvatele küsimustele

Kui oled piisavalt koolitusmaastikul tegutsenud, siis tead, et teatud küsimused kipuvad huvilistel korduma. Vasta küsimustele oma koolituse sisulehel. Kui konkurendil on tema küsimustele kõik puuduvad vastused välja toodud, siis võib see sulle tähendada kliendi kaotust.

11. Näita koolitusel käinute tagasisidet (pilt ja video)

Tõesta külastajale, et ta ei ole ainuke, kes seda koolitust vajab. Näita koolitusel käinute tagasisidet ning näita osalejatest pilte. Soovitav on välja tuua osaleja täisnimi, amet ja koduleht.

Veelgi tõhusam on pakkuda huvilistele endiste osalejate tagasisidet video formaadis. Video annab palju rohkem erinevat infot ja taustsüsteemi edasi, kui lihtsalt tekst või pilt.

12. Tee selge ja kasu rõhutav üleskutse registreerumiseks

Kui sul on kallis koolitus, siis müügitekst on samuti pikem, mis tähendab, et on soovitav lisada vähemalt kahte kohta Call-to-action nupp, mis ütleb, mida ta peab järgmiseks tegema. Nupu juures peab olema kliendi kasu rõhutav üleskutse tegevusele.

Call-to-action nupp peab tulema muust disainist ja mürast selgelt esile. Mine loe lähemalt, kuidas näiteks Apple Copywriterid müügiteksti kirjutavad ja mida arvestavad üleskutse tegemisel.

13. Registreerimise vorm olgu lihtne

Rusikareegel ütleb, et mida vähem on kasutajal vaja väljasid täita, seda rohkem vorme täidetakse. Küsi vaid hädavajalike andmeid, sest esimene ülesanne on saada huviline kontakti võtma. Hiljem võid andmeid juurde küsida.

Tuntud eksperdid Unbounce meeskonnast räägivad, et on suur vahe kuipalju sa infot küsid ja mis järjekorras seda teha. Näiteks ühe konkreetse juhtumi puhul langes Conversion rate (soovitud tegevuste arv) telefoni numbri küsimise tulemusel lausa 52%.

Vormi uuring

Allikas: How Reducing Options Can Increase Your Conversions

14. Kasuta tänan lehte

Kas sinu koolitusele registreerujad suunatakse spetsiaalsele tänan lehele? Kui ei, siis tee seda esimesel võimalusel. Sa küsid, et miks peaks?

Tänan leht annab peale registreeru nupu vajutamist eraldi sisulehel kliendile teada, kuidas registreerumine õnnestus ning mida peaks külastaja järgmiseks tegema.

Samuti on meil tänan lehe abil võimalik mõõta, kui palju on soovitud tegevuse tegijaid ja millise summa raha on konkreetne koolitus meile sisse toonud. Tänu Google Analyticsile võib seda infot saada teada iga ajal.

15. Optimeeri koolitust tutvustav sisuleht otsingumootoritele

Kui sa tahad, et sinu koolitus tuleks ka otsingumootorites hästi esile, siis on hädavajalik teha ka elementaarne veebilehe optimeerimine.

Peamised punktid, mida võiksid sisulehe optimeerimisel rakendada on:

  • Koolituse tutvustuse sisulehel peaks olema unikaalne Title (sisaldab olulist märksõna)
  • Kirjuta sisulehele ca 140 tähemärki pikk kirjeldus ehk Meta Description (sisaldab olulist märksõna)
  • Kindlasti peavad URL-id olema loetavad ja sisaldama võtmesõna

Nimetatud kolm punkti avalduvad Google otsingumootoris sellise pildina.

SEO teenus
NB! Kasuta sisus mõned korrad olulist märksõna või fraasi ning sünonüüme.

16. Tee kontakti võtmine lihtsaks

Külastajal tekivad küsimused ja ta soovib sulle helistada või kirjutada. Kas sinu kontaktandmed on lihtsalt leitavad? Meie oleme näiteks lisanud konkreetse koolitaja telefoninumbri ja e-maili aadressi nii päisesse kui jalusesse.

17. Mõõda tulemusi ja testi

Kas sa oskad öelda, milline koolitus on interneti kaudu hästi müünud ja kui palju on konkreetne sisuleht toonud registreerujaid? Kas sa tead, kui palju uusi unikaalseid külastajaid sa vajad, et teenida soovitud summa raha? Kas sa tead, kui mitu inimest sajast registreerub konkreetsel sisulehel koolitusele?

Kui sa oskad sellele täpselt vastata, siis on kõik hästi. Kui sa soovid teada, milline koolituspakkumine, lisaväärtus, pealkirja sõnastus müüb rohkem, siis peaksid ka oma sisulehti testima. Ainult nii saad teada, kui palju sa võiksid tegelikul rohkem teenida. Praegu kobad sa selles osas vaid pimeduses.

Sul tekib kindlasti küsimus, et kas seda infot ei ole liiga palju?

Vastus on, et ei ole, kui tegu on õige sihtgrupiga. Jäta meelde, et mida kallim on koolitus, seda rohkem tekib potentsiaalsel kliendil küsimusi. Infot tuleb hästi liigendada ehk teha lugejale hästi haaratavaks. Alguses eelistavad inimesed lühemat teksti ja lühemaid ridu, kuid huvi kasvades pikemat teksti.

Siin on sulle veel 5 uuringutega tõestatud nõuannet, mis aitavad sinu koolituse müügikirja muuta paremaks.

Kokkuvõtteks võiks koolitusfirmad teenida ju palju rohkem

Tee palun oma veebileht korda või kui pole finantsi, siis vähemalt olgu iga koolitust tutvustav sisuleht põhjalik ja kliendi emotsionaalset väärtust esile toov. Kui sa näed selles potentsiaali, aga vajad koolituse müügiteksti koostamisel abi, siis kirjuta mulle merlis@kodulehekoolitused.ee

Kui sulle see postitus meeldis, siis palun jaga seda.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.