Seekord toon sinuni mõningad SEO soovitused ja nipid, kuidas hinnata kiirelt, kas sinu valitud märksõnadega on kerge või raske saada Googles esimeseks või siis vähemalt Google esilehele.
Tähelepanu! See postitus on valitud väljavõte WordStream`i poolt läbiviidud küsitluse tulemustest.

Küsiti 35 SEO spetsialisti või eksperdi käest kiireid nõuandeid või soovitusi teemal:

Kuidas hinnata SEO märksõnade konkurentsi ehk mille põhjal hinnata, kas konkurents on madal või kõrge.

Postituse lõpus toon välja ka mõned SEO alased tähelepanekud enda kogemustest.

Konkurentide seo analüüs

Konkurentide SEO analüüs

Mis nippe siis erinevad SEO eksperdid märksõna konkurentsi hindamiseks kasutavad?

Mul ei tule siin küll 35 eksperdi arvamust, kuid need on peamised faktorid, mis vastustest sageli kõlama jäid.

Nii et head uudistamist ;).

Esmalt keskendu oma sisulehele, mida tahad optimeerida, mitte märksõna konkurentsi suurusele

Ainult kindlale märksõnale fookuse võtmine ei pruugi olla mõistlik. Veendu, et märksõna või fraas oleks sihtgrupi jaoks relevantne ja vastab külastaja kõigile põletavatele küsimustele.

Fraasi esinemine tiitlis ja linkide arv

Kas Google esilehe TOP 5 tulemuste pealkirjades esineb otsitud fraas ja kui mitu linki konkreetsetele sisulehtedele tuleb väljaspoolt kodulehte. Mida rohkem on linke, seda tugevam konkurents.

Otsingumaht kuus ja kliki hind

Kui kasutad Google KeyWord Plannerit, siis saad teada, mitu korda kuus inimesed sinu fraasi otsivad. Mida rohkem otsitakse, seda parem. Nüüd vaata, mis on soovitatud keskmine kliki hind märksõna kohta.

Mida kõrgem on kliki hind, siis reeglina on ka konkurents kõrgem, kuid see on hea märk.

Adwords näitab ka konkurentsitugevust märksõna kohta numbrina.

Kui palju tehakse reklaami?

Googelda oma fraasi ja vaata, kui paljud teevad selle peale reklaami. Kui näed alguses 3-4 reklaami ja peale kümnendat orgaanilist tulemust on veel 2-4 reklaami, siis on konkurents ilmselgelt tugev selle fraasi osas.

Kindlasti on konkurents tugevam, kui kõik reklaamid ja orgaanilised tulemused on üdini relevantsed ning kõnetavad hästi sihtgruppi.

Google Analytics ja SEO

Milline on TOP 5 sisulehele viitavate linkide kvaliteet?

Kas sellele sisulehele viitavad lingid tulevad usaldusväärsetelt lehtedelt või kahtlase väärtusega (mõttetutelt) lehtedelt? Kas seal on sisu, mis huvitab külastajaid, kas seal luuakse väärtust oma sihtgrupile?

Milline on lehe autoriteetsus?

Mis hinde annab 100 palli skaalal näiteks Moz selle lehe domeenile ehk Domain Authorothy?

Mis hinde annab Moz konkreetsele sisulehele ehk Page Authorothy?

Mida kõrgemad need on, seda raskem on neid otsingutulemustes edestada. Eestis on 50p sajast väga tugeva autoriteediga leht.

Kui hästi on TOP 5-10 tulemusel asuvad sisulehed optimeeritud?

Kui kõigil sisulehtedel esineb fraas tiitlites, H1 pealkirjades, sissejuhatuses, meta kirjelduses ning on kasutatud sünonüüme, siis võib arvata, et tegu on konkurentsitiheda fraasiga.

Ja kui enamus tiitlid ja kirjeldused on sõnastatud kliendi kasu silmas pidades, siis tehakse selles valdkonnas eriti hästi SEO tööd.

Milline on Google esimese lehe tulemuste sisu kvaliteet?

Kas nendel lehtedel saavad otsinguteostajad ka sisulisi ning põhjalikke vastuseid nende peas tekkivatele küsimustele?

Mida nad teevad nii hästi, et Google on nad paigutanud nii kõrgele kohale?

Kas nad on panustanud ka mugavale sisu tarbimisele ja mitmekülgsele esitlusvõimalustele?

Kui palju leiab Google otsitud fraasile vasteid?

Mõnes valdkonnas otsivad inimesed aktiivselt ja palju oma küsimustele vastuseid. Sellisel juhul võib näha, et ka Google leiab otsitud fraasile miljoneid tulemusi.

Sisesta fraas jutumärkides otsingulahtrisse ja näed, kui palju tuleb lehti välja just selle fraasiga.

Otsingu tulemused märksõnale kodulehe tegemine.

Mitu lehte leiab Google, mis on konkreetsele fraasile optimeeritud

Samas kui näed, et Google väljastab vaid kümneid- või sadu tuhandeid tulemusi, siis võib üsna sageli eeldada, et selle fraasi osas on ka konkurents väiksem. Antud näite juhul on tegu Eestiga ja siin tuleb tõdeda, et sajad tuhanded tulemused tähendavad kõrgemat konkurentsi.

Mõni näide võrdluseks:

kodulehe tegemine – umbes 244 000 tulemust (0,37 sekundit)

kodulehekoolitused – umbes 4 990 tulemust (0,38 sekundit)

Kui vana on domeen ja konkreetne sisuleht?

Osad SEO spetsialistid arvavad, et mida vanem on domeen, seda autoriteetsem on see Google silmis.

Kui Google on asetanud TOP 5 tulemuste sisse vanemad kui 5 aastat vanade domeenide sisulehed, siis on neid tulemusi raskem edestada.

Domeeni vanuse kontrollimiseks võid kasutada whois.net veebilehte.

Mis puudutab konkreetset sisulehe vanust, siis reeglina pannakse tugevama konkurentsi korral ettepoole vanemad ja kvaliteetsema sisuga lehed.

Mitu avalehte või kommuuni lehte esineb tulemustes?

Sageli jäetakse need kaks nüanssi kahe silma vahele. Mida rohkem tuleb otsingu peale välja avalehti või teemafoorumeid, seda keerulisem on neid lüüa oma kohalt.

Kas tulemustes esineb tugevaid brände?

Kui tiitli lõpus on sageli näha ühe brändi nime ja selle valdkonna otsingute puhul tuleb see sageli esile, siis võib järeldada, et tegu on tugeva brändiga.

Muide Google jaoks on indikaatoriks ka kui sinu brändi nimi on esindatud väljaspool sinu lehte ja teistes kanalites.

Kui palju sisulehti omavad Google TOP 5 kohal olevat domeeni?

Mida rohkem on konkurendi kodulehel erinevaid sisulehti, seda suurem on tõenäosus, et nad on olnud kauem turul ja kogunud populaarsust. Siinjuures on tähtis see, mida rohkem on kvaliteetseimaid sisulehti.

Kui sina oled alustav veebileht, kellel on 10-20 sislehte, siis on sul keeruline minna kõigutama veebilehte, kellel on sadu või tuhandeid sisulehti.

Märksõnade esinemine domeeni nimedes

Kui otsingutulemustes esineb antud märksõna paljude konkurentide domeeninimedes, siis on alus arvata, et konkurents on kõrge.

Milline on märksõna või fraasi CTR otsingutulemustes?

Mitte kõigi märksõnade puhul ei kliki inimesed aktiivselt otsingutulmustel. Osade märksõnade puhul on läbiklikkimise suhe (CTR) tunduvalt kõrgem kui teistel.

Seda CTR-i annavad teada nii Ahrefs kui ka tegelikult Google Keyword Planner

Näiteks otsingutulemustes on läbiklikkimise suhe järgmiste fraaside korral väga erinevad

kõrge CTR märksõnad

kodulehe hind – 9,6 %

kodulehe tellimine – 7,3 %

kodulehe valmistamine – 3,5 %

Mida kõrgem on läbiklikkimise suhe, seda suurem on sageli (mitte alati) ka konkurents.

Samas olen kogenud olukordi, kus reklaami tegijad keskenduvad rohkem suure otsingumahuga sõnadele, kuid väiksema mahu, aga suurema CTR-ga märksõnad jäävad tahaplaanile.

Igatahes on suurema CTR-ga sõnad potentsiaalsed märksõnad, mille konkurents võib olla suur.

Kõhutunne ja oma konkurentide tundmine

Kui oled oma peamiste konkurentidega (nende veebidega) saanud põhjalikumalt tuttvaks, jälginud neid kohalikus Google otsingumootoris, siis võid ka kõhutunde pealt otsustada, kas saad neile otsingutulemustes vastu kergema vaevaga või mitte.

See kõhutunde pealt hindamine tuleb kogemustega ja väga paljud just seda meetodit hiljem kõige rohkem viljelevadki.

Võrdle oma lehte Google TOP 5 lehega

Tee omale checklist, mille abil võrdled konkreetseid fakte konkureerivate lehtedega. Vihjeks võin öelda, et see peab sisaldama:

  • lehe tehnilisi punkte;
  • lehe sisese SEO punkte;
  • lehe välise SEO punkte.

Ja kindlasti ei tohi unustada sisu väärtuse vastavuse hindamist konkreetsele märksõnale või teemale.

Kui palju on konkurendid antud valdkonnas sisu tootnud ja kuidas nende sisu tuleb Googles esile

Küsimus ei ole alati ühes konkreetses võtmesõna või fraasi konkurentsis, vaid strateegias, kuidas konkreetse teemaga oma sihtgrupile silma jääda.

Mida rohkem ja järjepidevalt sa ühes kitsas valdkonnas väärt sisu toodad, seda raskem on konkurentidel sinu positsioone lüüa.

Minu SEO soovitused sulle on järgmised

Mul on sulle ainult 2 nõuannet.

Uuri Google Analyticsit, mis märksõnad toovad sulle kõige paremini liiklust

Tee endale selgeks, milliseid seotud teemasid inimesed veel otsivad ning kirjuta rohkem spetsiifilistematel teemadel. Grupeeri oma teemakohased ja olulisemad märksõnad ning pikemad fraasid.

Alusta kohe nendel teemadel väärt sisu tootmise ja levitamisega.

Näiteks meile toob palju liiklust selline postitus nagu “Kodulehe optimeerimine ehk SEO. Kuidas teha?” ja sellest lähtuvalt olen kirjutanud teemadel nagu:

  • Mis tööd teeb SEO spetsialist?
  • Millised on Eesti SEO firmade teenuste hinnad?
  • SEO ja SEM ehk kuidas saada Googles paremini nähtavaks?
  • jne

Olen seda sorti sisu tootnud järjepidevalt ning rohkem kui konkurendid.

Ära aja taga meeletult taga ühte fraasi või märksõna

Kirjuta nö varrukast oma kogemuste põhjal üks asjalik postitus ja vaata, kuhu Google sind paigutab.

Kui saad kohe Google esilehele või TOP 5 tulemuse sisse, siis palju õnne. Kui tulemused ei ole head, siis optimeeri ja tee postitus või sisuleht veelgi paremaks ja vaata, kuidas mõjus.

Kui tulemused on endiselt kehvad, siis hakka kirjutama spetsiifilisemaid positusi ümber põhiteema ning jälgi, kuidas sul hakkab minema. See nõuab sinult 6-12 kuud aega, kuid tulemused on magusad.

SEO konkurentsi hindamine on kunst

Igal ühel on oma kogemus ja omad tehnikad, kuidas SEO konkurentsi hinnata. Siin on vaja lisaks kogemusele ka andmeid ja süsteemset lähenemist.

Minu arvates on SEO-ga tegelemise juures tähtis see, et sa ise katsetaksid ja saaksid ise kogeda oma hüpoteeside tulemusi, saaksid ise kogeda, mis sinu valdkonnas töötab ja mis mitte.

Head katsetamist.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Merlis Jusupov

Merlis on turundusspetsialist, kes on veebiturundusega sina peal alates 2008 ning tema kireks on kodulehe SEO, kodulehe testimine ja müügile optimeerimine. Merlis koolitab ja aitab ettevõtjaid veebilehe turundamise teemadel.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.