Mis juhtub inimesega siis, kui asjad ei liigu enam? Oled küll iga päev rakkes, teed kogu aeg midagi, aga miskit nagu ei muutu, tulemused ei ole oodatud tasemel ning motivatsiooni hoidmine on keeruline.

Teine äärmus on pidev „tulekahjude kustutamine“ ehk pikaajalisi eesmärke silmas pidades ebaoluliste tegevuste tegemine. Igapäevaselt tegutsedes haaravad tähelepanu asjad, mis vajavad kohest sekkumist ning tulevikku vaatamine jääb tahaplaanile.

Töötajana või ettevõtjana vajame kõik õnnestumisi ja edasiliikumist, sest pidev areng ja kasv on väga oluline, et olla motiveeritud ning säilitada pühendumine. Kui aga tihtilugu on tunne, et „sein on ees“, siis mingil ajahetkel kaob siht silme eest, tahaks kõik nurka visata ning kuskile ära põgeneda.

Miks kaob motivatsioon ja tekivad ebaõnnestumised?

Forbesi uuringus toodi välja 10 peamist põhjust ettevõtjate ebaõnnestumise kohta, kus suuremate põhjustena oli nimetatud liiga suurte eesmärkide seadmine ning reaalsuse tajumise puudulikkus.

Lisaksin siia veel omalt poolt eesmärkide mitte seadmise. Olen kohtunud mitmete ettevõtjatega, kellel polegi eesmärke ning vaatavad, mida iga järgmine päev endaga kaasa toob.

Igal juhul on raske hoida end ja oma meeskonda motiveerituna ning pühendununa.

Suhtlemise ja eneseväljendamise oskus on üks probleemide algus

Üks väljatoodud probleemidest on ka nö „soft skills“ puudulikkus. Pehmeteks oskusteks nimetatakse näiteks suhtlemisoskust ja verbaalse väljendamise oskust.

Tihtipeale juhtub aga  nii, et juhina eeldame, et töötajad või meeskond teavad, mida nendelt oodatakse või juht ei oska piisavalt selgelt oma ootusi väljendada. Siit tulevad aga kommunikatsiooni probleemid, valesti mõistmised ning ebaeduga kaasnev pettumine.

Kontakti kadumine klientidega ja tegelemine ainult kiirete asjadega

Mike Kamo tõi oma artiklis „6 reasons your small business will fail (and how to avoid them)

välja ebaedu põhjustena kontakti kadumise klientidega ning nõrga juhtimisoskuse.

Esimese puhul on peamiseks probleemiks ebapiisav olukorra ja kliendi vajaduste kaardistamine ning analüüsimine. Samas on mõlema probleemi puhul kõige suuremaks takistuseks ajadefitsiit.

Kui juhina ei leita aega meeskonna ja tegevuste juhtimiseks, strateegia planeerimiseks, kliendivajaduste ning turusituatsiooni analüüsimiseks, siis kahjuks siit algab ka teekond languse poole.

Seepärast on ülioluline mitte keskenduda „tulekahjudele“, vaid pikaajalisele planeerimisele.

6 soovitust, kuidas taastada motivatsiooni ning leida uut jõudu liikumiseks oma eesmärkide suunas

Olgu öeldud, et alltoodud nõuannetest on kasu sulle vaid siis, kui hakkad neid kohe ja igapäevaselt praktiliselt kasutama.

1. Sea reaalseid ja mõõdetavaid eesmärke

Eesmärkide püstitamine ja seadmine

Kirjuta välja, mida tahad saavutada, millal see peab toimuma ja mis tegevusi on vaja teha

Selleks, et saada kiirelt oma pettumustest ja väsimusest üle, leida uuesti jõudu ning motivatsiooni iseendas ja oma meeskonnas, on vaja kindlaks määratud eesmärke ja tegevusi.

Keeruline on olla motiveeritud, kui ei tea, kuhu poole joosta ning mis ajaks peavad tulemused olema saavutatud.

Maratoni jooksjad seavad endale eesmärgi, mis aja jooksul tahavad distantsi läbida ja laeva kaptengi koostab marsruudi, kuidas ja millal järgmisesse sadamasse jõuda.

Seepärast sea ettevõtjana või töötajana kindel siht, et igapäevaselt olla motiveeritud. See annab hea baasi, millega mõõta, mis on juba saavutatud, korda saadetud või ära tehtud.

Siinkohal on oluline analüüsida, kas eesmärk on piisavalt motiveeriv, saavutatav ning mõõdetav.

Kui seada liiga kõrged sihid ja neid on keeruline saavutada, siis kaob motivatsioon kiirelt.

Eesmärk olgu piisavalt ambitsioonikas, aga käega katsutav ning viidud iga indiviidi tasandile. Kui teha „suur pilt“ pusletükkideks, jagada need iga meeskonna ja töötaja vahel ära, siis näeb igaüks oma eesmärki suure eesmärgi osana.

Nii on sul lihtsam tunnustada iseennast ja töötajaid ka väiksemate võitude puhul.

2. Oma ülevaadet oma igapäeva rollidest ja vastutustest

Multitasking

Sa ei pea kõigega ise tegelema. Sina ise otsustad, mis on tähtsam.

Olenemata oma ametist, võid sa tihti olla rakkes mitmes erinevas rollis: juht ja strateeg, transporttööline, müügimees, suhtekorraldaja, klienditeenindaja, koristaja, turundaja ja raamatupidaja.

Kas on ikka mõistlik ise kõike teha?

Delegeerimisoskuse ja usalduse puudumine on peamised põhjused, miks kõik ise tehakse. Kindlasti sa ütled, et ainult nii saab kindel olla, et asjad saavad õigeaegselt ja korrektselt tehtud.

Samas väikeettevõtjana ei olegi neid tegevusi kellelegi edasi suunata. Siit aga saabub kiirelt läbipõlemisoht, fookuste kadumine ning ebaolulistele tegevustele keskendumine.

Kaardista ning loo endale selge pilt, millistes rollides sa igapäevaselt oled ning milliseid tegevusi igas rollis teed.

Millised rollid on tähtsamad ning milline roll toob kõige paremini käegakatsutavaid tulemusi?

Näiteks: kui ikka endal võtab ühe sotsiaalmeedia postituse tegemine aega 2 päeva, siis ehk on mõistlikum nii ajaliselt ja ka rahaliselt leida koostööpartner, kes teeb selle palju professionaalsemalt ja kiiremini?

Kas sinu ajainvesteering on kasumlikum transporttöölisena või on mõistlikum oma aeg pühendada selle asemel oma partneritele, uutele klientidele või püsiklientidega suhtlemisele?

Ole teadlik, mis on olulised rollid ja vajalikud tegevused ning mis aga vähem tähtsamad ja suuremad ajaröövlid.

3. Mõttemuster „Ma PEAN“ vs „Ma TAHAN“

If I can't - then I must. If I must - then I will. - Tony Robbins
See nii väike ümberlülitamine muudab palju sinu enesetunnet. Kas sinu klaas on pooltäis või pooltühi?

Kui pidevalt sisendada endale, et sa pead hommikul jälle tegema neid uutele kontaktidele ebamugavaid kõnesid või nii tüütuna tunduva blogiartikli või müügikirja kirjutama, siis tekib negatiivne enesetunne ja suur sisemine vastupanu.

Kui aga endale öelda, et ma TAHAN seda teha, see on minu soov ja teadlik valik, siis on endal ka lihtsam teha asju, mis kaasnevad eesmärkide saavutamisega.

Kindlasti on tegevusi, mida peame tegema, aga need toetavad seda, mida sa päriselt TAHAD.

Lugemissoovitus

Siinkohal soovitan lugeda Carol S. Dweck raamatut „Mõtteviis“, mis annab häid mõtteid selleks, kuidas õppida end teostama lapsevanemana, tööl, koolis ja suhetes.

Sellest raamatust jäi mulle meelde mõttetera:

Kui erinev on meie elu siis, kui tõesti teame, mis on meie jaoks ülimalt tähtis ning omame vaimusilmas oma kauget ning olulist lõppeesmärki. Sest see alateadlik mõte suunab meid tegema iga päev tõepoolest kõige olulisemaid tegevusi ning oleme tõhusamad just seda silmas pidades.

4. Lisa puhkepausid oma tegevusplaani

Ettevõtja ja turundaja puhkus

Lülita puhkus ja aktiivne liikumine jõuga oma kalenderplaani ja päevaplaani

Ettevõtjana kiputakse end pidevalt piitsutama, üha uusi tegevusi lisama oma kalendrisse ning sisemine vastutustunne ei luba võtta aega iseendale ja oma mõtetele. Sest siis on tunne, ei ole ju piisavalt pühendunud!

Omast kogemust võin öelda, et kõige paremad ideed, mõtted ja lahendused on tulnud just „looderdamisena tunduvatel“ puhkehetkel. Siis alles hakkavadki head mõtted tulema, kui eemaldun oma töökohalt, lähen teise keskkonda või lihtsalt 15 minutiks  lülitan end välja.

Eriti hea oleks see siduda mõne sportlikuma tegevusega nagu näiteks jalutamine, jalgrattasõit või basseinis ujumine.

Kasvõi pool tundi igapäeva protsessidest väljalülitamist aitab tohutult palju oma aju ja mõtteid „ventileerida“ ja korrastada. Saab palju selgema pildi sellest, mis on tähtis, oluline ja mis toob tegelikult tulemust.

5. Kiida, täna ja tunnusta iga saavutuse eest

Hea turundaja

Pead ennast armastama ja end tunnustama ka väikse saavutuse eest

Liiga palju kipume oma tähelepanu suunama vaid halbadele asjadele, ebaõnnestumistele ning takistustele.

Kui midagi aga õnnestub, siis on see normaalsus ja iseenesest mõistetav. Eestlastena olema hästi rahulolematud teiste suhtes, aga veelgi kriitilisemad iseendaga.

Ole tänulik iseendale juba tehtu ja saavutatu üle. Kiida ennast! Nii nagu Neil Armstrong ütles kuul oma esimest sammu tehes „Väike samm inimese jaoks, suur hüpe inimkonna jaoks“.

Iga sinu väike saavutus on edasiminek suure eesmärgi suunas. Pane neid tähele ja tunnusta!

Ebaõnnestumisi võta kui õppetunde

Ebaõnnestumisi vaata aga kui õppetunde, kust saad õppida edaspidiseks ning mida teha järgmine kord teisiti. Kui suudad võtta ebaõnnestumisi mitte läbikukkumisena, vaid väljakutsena ning õppekohana, siis on ka sisemiselt lihtsam neid takistusi ületada.

6. Ja lõpetuseks, suhtle teistega ning jaga oma kogemusi

Head energiat saab ka oma kogemuste jagamisel teiste sarnaste inimestega. Sa ei ole üksi oma murede ja takistustega.

Sinusuguseid on väga palju veel, kes igapäevaselt annavad endast kõik, aga ikka ja jälle tekivad mõned takistused, mis motivatsiooni ära võtavad ning heidutavad teelt kõrvale hiilima.

Kui vähegi võimalik, siis osale erinevatel networking üritused, seminaridel või teemaõhtutel, mis taastavad hästi sinu enesetunnet ja jagavad suures koguses inspiratsiooni. Sealt saadav hea energia laeb sinu „akusid“.

Ehk on sinu linnas või elukoha lähedal mõni klubi või selts, mille fookused on samad (väikeettevõtjad, turundajaid). Või on internetiavarustes mõni blogi, kus keegi jagab sarnaseid mõtteid.

Tegelikult saadavad argipäeva mured ka kõiki teisi juhte, ettevõtjad ja erialaspetsialiste. Hea on jagada omavahel nõuandeid ja nippe, mida saab veel teisiti teha. Nii saad enesekindlust, et sina oled ka midagi hästi teinud ning saavutanud.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Jaanika Rannula

Jaanika on pikaajalise ettevõtluse ja juhtimiskogemusega koolitaja, meeskonna arendaja ja coach. Tema peamine eesmärk on toetada juhte, meeskondi ja ettevõtteid nende eesmärkide saavutamisel ning muudatuste elluviimise teekonnal. Selleks analüüsib ta juhi ja meeskonna spetsiifilisi vajadusi ning koostab rätsepalahendustena koolituste ja coachingu programme. Lisaks on tema suur hobi pildistamine ning neid hetki paneb ta oma loodavatesse coachingu ja arengukaartidesse.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

Personaalne kodulehe/e-poe tegemise koolitus

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.