Sisuloome e-koolitus

Sisuloome e-koolitus

Sisuturunduse ja sisuloome e-koolitus + 2 personaalset konsultatsiooni Zoomis

238,80 

Kas tahad osata kirjutada kodulehe sisu nii, et sinu sihtgrupp seda ka loeks? STOPP! Sa tahad, et nad ikka ostaks, telliks või võtaks sinuga ühendust? Seda sa soovid? Selleks on sul vaja sisuloome ja sisuturunduse oskusi.

I OSA sisuturunduse koolitus

 1. Milleks sulle kliendipersoona ja kuidas seda luua?
 2. Kuidas leida sisuteemasid, millest kirjutada?
 3. Sisuturunduse plaan, sisu levitamine ja veebiliikluse kasvatamine.

II OSA sisuloome koolitus

 1. 6 võtet neuroteadusest, mis kiirendavad inimese ostuotsuse langetamist.
 2. Kodulehe sisu kirjutamine teenuse lehele või e-poe tootekirjeldusele.
 3. Mida sisuloome juures saad ise SEO osas ära teha?
Kategooria:

Kirjeldus

Koolitusel on 2 kodutööd ja 2 kokkusaamist Zoomi keskkonnas.

Peale koolitusele registreerumist saad ligipääsu I osale ehk sisuturunduse koolitusele ja oma esimese kodutöö.

Pärast kodutöö esitamist lepime kokku esimese kokkusaamise Zoomis, mis kestab umbes 45 minutit. Esimesel kokkusaamisel vaatame koos sinu kodutöö üle ja lepime kokku teise kodutöö osas, mis on ühe sisulehe teksti kirjutamine.

Seejärel saad ligipääsu kogu e-koolitusele 21 päevaks, mille lõpus on vaja esitada teine kodutöö. Saame uuesti Zoomis kokku ja vaatame koos üle su loodud teksti, saad tagasisidet tehtule ja vastused tekkinud küsimustele.

Kui koolitus õigeaegselt läbitud, saad koolitusmaterjalidele ligipääsu üheks aastaks ja boonuseks veebipõhist abi 3 kuud oma kodulehe tekstide osas.

Vaata, kuidas see sisuturunduse ja sisuloome koolituse salvestus lühidalt välja näeb.

Töötukassa kliendile

Registreeru sisuturunduse ja sisuloome e-koolitusele

 • Töötukassa klient, kellel on olemas luba osaleda koolitusel, sisesta palun oma isikukood.

Õppekava

Sisuturunduse koolitus õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Sisuturunduse koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused sisustrateegia koostamisest, müügile ja otsimootoritele optimeeritud sisutekstide kirjutamisest ja reklaamtekstide koostamisest.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas planeerida ja koostada sisuturunduse strateegiat;
 • kuidas koostada kodulehe tekste sh müügikirju;

oskad:

 • kasutada peamisi võtteid sisutekstide kirjutamisel.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi

11. Õppe sisu

 • sisuturunduse strateegia koostamine;
 • blogipostituste ja veebilehtede sisutekstide koostamine;
 • toote ja teenuse müügitekstide sisutekstide koostamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Sisuturunduse e-koolitus on vaadatav KoduleheKoolitused keskkonnas, millele antakse ligipääs peale koolitusele registreerumist.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud õppevideod. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
13. juuli 2015

17. Õppekava muutmise aeg
20.07.2021

Title

Go to Top