Videoturundus – kas võimas suhtearendus ja PR viis?

Videoturundus on täna veel meie ettevõtjate seas vähe kasutuses, kuid need, kes seda juba kasutavad omavad suurt konkurentsieelist.