Võida uusi kliente läbi põhjaliku sisuturunduse plaani ja copywritingu

Kas sinu kodulehe teenuse leht või e-poe toote lehed ei müü? Põhjus on selles, et see ei kõneta sinu sihtgruppi ja nad ei usalda sind. Sinu firma sisuturundus on puudulik ning müügitekstid lugejale igavad.

Copywriter annab sulle lubaduse, et

Hea koostöö tulemusena 6-12 kuu pärast on sinu firmal:

 • sihipärane sisuturundus ning teie tuntus turul teeb konkurendid kadedaks;
 • müügitekstid ja tootekirjeldused, mis toovad rohkem müüki;
 • postitused ja artiklid, mis toovad Googlest enam õigeid huvilisi lehele.

Miks tellida sisuloome teenus ja sisuturundus meilt?

Mitte iga sisuturundusagentuur ei lähtu andmetest ega mõõda tulemusi, meie aga:

 • küsitleme sinu kliente ja analüüsime kodulehe statistikat;
 • analüüsi alusel loome teiega sisustrateegia ja kirjutame ka tekstid;
 • seame eesmärgid ja mõõdame tulemusi.

Kuidas me seda sinu heaks täpsemalt siis teeme, loe edasi.

Tulemused garanteerib järjepidev ja hoolikalt sihitud sisuturundus ning väärt sisuloome

Me ei häbene tuua näiteks meie enda firma esimest 2 aastat, kus alustasime uue kodulehega ja äriblogi pidamisega.

Järgnev statistika ilmestab seda, kuipalju läbi regulaarse sisu kasvas meie kodulehe külastajate arv ja sissetulek ainult läbi Google orgaanilise liikluse (otsingumootorist).

Sisuturunduse mõju kodulehekoolitused.ee näitel:

2012 – külastajaid kokku 3562;  sissetulek Google otsingust 290 €

2013 – külastajaid kokku 9983;  sissetulek Google otsingust 7017 €

Mõõdikud sisuturunduses

Ainuüksi  Google kaudu tulev külastuste arv kasvab igal aastal kordades ja sama on seni olnud ka sissetulekuga. See protsess on korratav ka sinu firma puhul.

Nagu Google Analyticsi numbrid näitavad, oli nullist alustamisel esimesel kuul Google kaudu külastajaid ainult 19, kuid aasta möödudes täpselt samal ajal oli see 1139 külastajat.

Kuidas saame sind aidata? On see sisuturunduse strateegia koostamine või mõni konkreetne sisuloome teenus?

Hea koostöö eelduseks on esmalt see, et me tahame mõista teie ärimudelit, sihtgruppe, konkurente ning uurida teie veebilehe statistikat ja digimeedia kanaleid.

Loomulikult peab sul olema usku sisuturunduse jõusse, kuid sa pead olema valmis investeerima ka oma aega ja raha. Selleks, et saada, pead kõigepealt ise andma.

Sisuturunduse strateegia ja tegevusplaani koostamise teenus

Te võite olla oma alal parimad, aga kui teil puudub sisuturunduses selge eesmärk ja tegevusplaan, olete te just kui ilma meeskonnata laev ulgumerel, mis liigub sinna, kuhu tuul teid viib. Koostame teile selge ja tulemustele orienteeritud tegevusplaani.

Sisustrateegia koostamine

Töötame sisustrateegia välja vastavalt sinu vajadustele ja ressurssidele. Teenuse tulemusena valmib sisustrateegia dokument koos 3 kuulise tegevusplaaniga.

 1. Saame kokku: räägime teie ärist, sisuturunduse eesmärkidest, klientidest, konkurentidest, teie edusammudest ja ebaõnnestumistest sisuturunduses. Selgitame välja teile sobilikumad sisuturunduse taktikad ja panustamisvõimekuse.
 2. Teeme hinnapakkumise: kui jõuame hinnas kokkuleppele, siis pool tasust võtame ette ja teise poole maksate siis, kui oleme teie meeskonnale esitlenud strateegia põhipunkte ja tegevusplaani.
 3. Olukorra analüüs: analüüsime teie veebistatistikat ja sotsmeedia kanalite statistikat. Analüüsime teie loodud sisu. Analüüsime teie konkurentide tegevust sisuturunduse vallas. Selgitame välja, mida inimesed otsivad teie valdkonnas Googlest (nii kodus kui ka välismaal).
 4. Teine kokkusaamine: teeme ettekande meie analüüsi tulemustest ning koostame teie peamistele sihtgruppidele kliendiprofiili kaardid. Olemas olevate klientide küsitluseks ettevalmistumine.
 5. Kliendiuuringu läbiviimine: küsitleme teie praeguseid kliente eesmärgiga saada sisendit sisuturundusplaani loomiseks ja püüame saada ka selgema ülevaate nende peamistest probleemidest ja uutest väljakutsetest seoses teie toote või teenusega.
 6. Kolmas kokkusaamine: kliendiuuringu tulemuste esitlemine, kliendiprofiilide täiustamine, sobilikemate sisuturunduse taktikate (kanalite) valik, mõõdikute määramine ning sisuvormide ja teemade ajurünnak. Tegevusplaani koostamine.
 7. Sisusturunduse strateegiadokumendi vormistamine: selles dokumendis me kirjutame välja ja fikseerime kõik olulisemad punktid (olukord, konkurendid, sisuvormid, sisu levitamise kanalid, sisu tootjad, kaasnevad ülesanded, eesmärgid, mõõdikud, eelarve jne). Samuti sisaldab see konkreetset sisuturunduse plaani 3 kuuks, kus on kirjas täpsemad teemad, kuupäevad, kanalid, sisutootjad jne).
 8. Strateegia ja tegevusplaani tutvustamine: tutvustame teie firma inimestele (kes on kaasatud sisuturunduse eesmärkide saavutamisele) strateegia tähtsamaid lähtepunkte ning kordame üle eesmärgi ja iga ühe ülesanded järgmiseks 3 kuuks.

Selle teenuse tulemuseks on realistlik ja vastavalt teie võimalustele rakendatav sisuturunduse strateegia koos detailse tegevusplaaniga.

NB! Kogu planeerimise protsess ja uue sisuturunduse plaani loomine on edaspidi teie firma jaoks korratav ja iseseisvalt teostatav.

HIND ALATES: 2500 € + km

Lisaväärtusena pakume teenuse juurde tasuta 3 kuud nõustamist sh blogipostituste ja sotsiaalmeedia postituste ülevaatamist ja parandusettepanekute tegemist.

Teenusele või tootele müüva veebiteksti kirjutamise teenus

Sul võib olla kodulehel ükskõik kui hea toode või teenus müügiks, aga kui sa ei oska sellest tulenevaid emotsionaalseid kasusid kliendile kirjeldada, siis seda ka ei osteta. Mida kallim on sinu toode, seda olulisem on müügiteksti mõju ostuotsusele.

Müügitekst peab põhjendama ja tõestama sinu tootest tulenevat kasu

Copywriter peab selgitama välja, mis on need argumendid, mis teevad sinu toote või teenuse väärtuslikuks ning seda tuleb sihtgrupile õigete sõnadega ja õiges järjekorras selgitada. Copywriter peab uurima välja ja oskama põhjendada, kuidas sinu toode või teenus on kliendile kasulik ning kuidas sinu toode või teenus on oma hinda väärt.

Copywriter

Mis on sinu kliendi jaoks mõjuvad põhjused, mis kaaluvad üles kalli hinna ja keeruka toote? Selle välja selgitamine võib copywriteril võtta aega nädalaid või kuid. Sa küsid, et kuidas? Müügiteksti kirjutamise teenuse protsessist saad täpsemalt teada.

Teenuse üldine protsess:

 1. Saame kokku: räägime teie ärist, põhjalikumalt sinu tootest või teenusest, müügiteksti eesmärgist, klientidest ja konkurentidest.
 2. Teeme hinnapakkumise: analüüsime konkurentsitihedust turul ning toote või teenuse keerukust. Teeme hinnapakkumise, kus on kirjas tööde nimekiri koos ajagraafikuga. Kui jõuame hinnas kokkuleppele, siis pool tasust võtame ette ja teise poole maksate siis, kui oleme müügiteksti teile üle andnud.
 3. Olukorra analüüs: selleks, et müügitekstis kirjutada mõjuvalt, peame analüüsima teie veebistatistikat ja sotsmeedia kanalite statistikat, teie ja teie konkurentide loodud sisu ja müügitekste. Selgitame Google KeyWord Planneri abil välja, mida ja milliste märksõnadega inimesed otsivad teie valdkonnas Googlest (nii kodus kui välismaal).
 4. Teine kokkusaamine: teeme ettekande meie analüüsi tulemustest ning koostame ühiselt teie peamistele sihtgruppidele kliendiprofiili kaardid. Olemasolevate klientide küsitluseks ettevalmistumine.
 5. Kliendiuuringu läbiviimine: küsitleme teie praeguseid kliente eesmärgiga saada sisendit nende peamistest ootustest, probleemidest, hirmudest, vajadustest ja uutest väljakutsetest seoses teie toote või teenusega. Samal ajal võtame klientidelt tagasisidet, mida saame lisada teie toote või teenuse juurde.
 6. Kolmas kokkusaamine: kliendiuuringu tulemuste esitlemine, kliendiprofiilide täiustamine, sinu toote või teenuse sisu (sh kasutamine) või protsessi võtmepunktide sõnastamine, SWOT analüüs ja võrdlus 2-3 konkurendiga.
 7. Müügiteksti kirjutamine ja testimine: kirjutame vajadusel 2 müügiteksti ja palume kliendiküsitluses osalenutel hinnata, kumb tekst oli veenvam ning parima saate võtta kasutusele. Kasutame SEO copywritingu ja neuroturunduse põhimõtteid, mis teeb teie veebiteksti ka otsingumootoritele hästi leitavaks.
 8. Müügiteksti kooskõlastus ja üle andmine: saadame tekstid läbilugemiseks ning palume kommentaare, tagasisidet tehtud tööle ning koostööle tervikuna.

Kui kaua võtab aega?

Kogu protsess ühe kallima toote või teenuse kirjutamiseks koos eeltööga võtab aega ca 4-6 nädalat.

Mis on tulemus?

Peale tõsist koostööd on valminud põhjalik müügitekst (500-1500 sõna), mis põhineb analüütilistel andmetel, kliendiküsitlustel ja hetkel maailmas kasutusel olevatest neuroturunduse põhimõtetest.

Sinu müügitekst hakkab Googles kõrgematel positsioonidel välja tulema, tooma rohkem õigeid külastajaid ning sisulehe piisava leviku korral oled oma investeeringu tagasi teeninud 1-6 kuu jooksul.

See müügitekst on veebitekstina suurepärane lähtekoht, kust saab hiljem jätkata teksti osade testimisega ja parendamisega.

HIND ALATES: 1500 € + km

Lisaväärtusena pakume kuni kolm kuud tasuta nõu veebitekstide kirjutamisel ja 3 veebiteksti statistilist analüüsi (andmete olemasolul)

NB! Olgu kohe öeldud, et tegu on vaid copywriteri teenusega, kes koostab sinu toote või teenuse jaoks teksti. Teksti veebi sisestamine, kujundamine veebilehel või maandumislehel, koos piltidega ja muude oluliste elementidega on täiesti eraldiseisev teenus.

Toote kirjelduste ehk tutvustuste kirjutamise teenus e-poodidele

Kaks kriitilist põhjust, miks sinu e-poe toote müük ei suju on madala kvaliteediga väiksed tootepildid ja igavad tootekirjeldused. Mine oma e-poodi ja loe läbi 2-3 toote tutvustust ning küsi endalt, kas need toote kirjeldused tekitavad sinus soovi seda toodet osta?

Väga paljud e-poed võtavad oma tootekirjeldused otse tootjalt, kuid Google peab seda dubleeritud sisuks ja sinu tooted ei jõua kunagi otsingutulemustes kõrgetele kohtadele.

Samuti on probleemiks, et keegi ei näe vaeva emotsionaalse kasu kirjeldamisega, vaid heal juhul tuuakse välja toote omadused. Tegelikult me soovime küll näha omadusi, kuid ostame sageli siiski emotsioonide ajel.

E-poe toote tutvustus mõjutab otseselt käivet ja kohta otsimootorites

Ka e-poes kehtib reegel, et mida kallim on toode, seda rohkem infot toote kohta vajatakse.

Toote kirjelduse kirjutamine

Kogenud copywriter kirjutab sinu e-poe toote tutvustused nii, et see on SEO sõbralik ja seal on esitatud nii kliendi jaoks tähtsamad toote omadused kui ka emotsionaalne väärtus kasutajale.

Teenuse üldine protsess:

 1. Saame kokku: räägime sinu e-poe ärist, e-poe eesmärkidest ja põhjalikumalt sind huvitavatest toodetest, mille müügiteksti osas vajad muutust. Arutame sinu klientide eelistuste üle ja lahkame ka sinu konkurente.
 2. Teeme hinnapakkumise: hindame soovitud tööde mahtu, keerukust ning teeme hinnapakkumise, kus on kirjas tööde nimekiri koos ajagraafikuga. Kui jõuame hinnas kokkuleppele, siis pool tasust võtame ette ja teise poole maksate siis, kui oleme kõik tootekirjeldused teile edastanud.
 3. Olukorra analüüs: selleks, et tootetutvustused kirjutada mõjuvalt ja SEO sõbralikult, peame analüüsima teie veebistatistikat, teie ja teie konkurentide loodud sisu ja müügitekste (sh välismaal). Selgitame välja, milliste märksõnadega inimesed otsivad teie tooteid Googlest.
 4. Teine kokkusaamine: teeme ettekande meie analüüsi tulemustest ning teeme parandusettepanekuid kokkulepitud toodete sisulehtede kohta. Koostame ühiselt teie toote sihtgruppidele kliendiprofiili kaardid. Kogume infot toodete kohta.
 5. Toote tutvustuste kirjutamine:kirjutame vastavalt toote hinnale ja omadustele kirjeldused mahus 50-150 sõna. Ühtlasi optimeerime toote kirjeldused otsimootoritele, et need oleks kergemini näiteks Googles leitavad.
 6. Töö üle andmine: saadame tekstid läbilugemiseks ning palume kommentaare, tagasisidet tehtud tööle ning koostööle tervikuna. 

Minimaalne töö maht ja tulemus:

Vähim toodete hulk, millest alates oleme nõus tekste kirjutama, on 10 toodet.

Igale tootele:

 • kirjutame toote kirjelduse ehk tutvustuse 50-150 sõna;
 • lisame olulisemad toote omadused ja parameetrid;
 • lisame kohandatud täiendinfot, kui see on algallikates olemas;
 • kirjutame sobiliku SEO pealkirja;
 • kirjutame sobiliku toote pealkirja;
 • kirjutame SEO kirjelduse ehk meta descriptioni.

Kui teie toote pildid on suured, kvaliteetsed ja neid on rohkem kui 1, siis meie copywriteri poolt loodud toote tutvustused aitavad kindlasti tõsta teie toodete läbimüüki.

Kui kaua võtab aega?

Kogu protsess koos eeltööga ja kirjutamisega võtab 10 toote puhul aega ca 3 nädalat. Aega võtab just alguses eeltöö, sest ilma selleta ei ole võimalik toote omadusi kasusid ja klienti selgelt mõista.

Põhjalikud tootekirjeldused on suurepärane lähtekoht, kust saab jätkata teksti testimisega ja veelgi tõhusamaks muutmisega.

HIND ALATES 10 tootest: 1000 € + km

Võid ju ehk praegu mõelda, et hind ühe toote kohta on 100 eurot, kuid arvesta sisse eeltöö ja hiljem see, kui mitu toodet peab müüma, et investeering end ära tasuks.

Tähelepanu! E-poe toote kirjelduse kirjutamise teenus ei taga teile üksi käibe kasvu. Kui e-poe liiklus on madal, kasutatavus halb ja puudub usaldusväärne disain, siis esmalt tuleks need probleemid kõrvaldada.

Blogi või artikli kirjutamise teenus

kirjutaja teenus

Oled arvatavasti kuulnud palju kuidas räägitakse, et hakka blogima ja et täna töötab sisuturundus, mitte otsene reklaam ja müügitekstid. On see nii?

Jah, ilma sisuta kodulehel pole sul

 • lootust Google otsingutulemuste kaudu saada tasuta külastajaid;
 • lisada sotsiaalmeediasse fännidele midagi, mis neid huvitab;
 • piisavalt sisulehti, millel võiksid küsida kontakti võtmist;
 • võimalik luua usaldust ja näidata oma teadmisi ja oskusi.

Tõsi on ka see, et need veebilehed, kus ilmub regulaarselt lugejale huvitavat sisu, saavad tuhandeid kordi rohkem veebikülastusi kui need, kelle veebilehel on vaid 5-10 sisulehte.

Pole vist vaja rohkem midagi selgitada.

Sinu probleem on see, et sa ütled, et sa ei oska kirjutada või et sul pole selleks aega. Need on täiesti arusaadavad põhjused ja siin saamegi sind aidata.

Teenuse üldine protsess:

 1. Saame kokku: räägime sinu ärist lähemalt. Arutame sinu klientide omadusi ja eelistusi ja lahkame ka sinu konkurente. Paneme kirja teemad, millest võiksime kirjutada ning koostame ühiselt olulised kliendiprofiilid, kellele kirjatükid peavad mõjuma. Igale postitusele või artiklile seame konkreetsed eesmärgid, valmimise ajad ning lepime kokku peamised sõnumid.
 2. Teeme hinnapakkumise: hindame soovitud kirjatööde mahtu ning teeme hinnapakkumise, kus on kirjas tööde nimekiri koos ajagraafikuga. Kui jõuame hinnas kokkuleppele, siis pool tasust võtame ette ja teise poole maksate siis, kui oleme artikli või postituse teile edastanud.

Kui kaua võtab aega?

Kogu protsess koos eeltööga ja kirjutamisega võtab ühe artikli, mille pikkus on ca 300-500 sõna, aega ca 3-4 tööpäeva. Aega võtab just eeltöö ja teemasse süvenemine. Ilma eeltööta ei ole võimalik ühelgi copywriteril teemat ja lugejat selgelt mõista.

Artikli põhjalikkuse ja pikkuse lepime kokku kohtumisel.

HIND ALATES (300-500) sõna: 250 € + km

Iga artikli või postituse optimeerime ka otsingumootoritele ning kujundame teksti. Soovi korral kasutame ka meie kasutuses olevat fotopanka teema illustreerimiseks.

Alusta sisuloomega juba täna, sest see mõjub sinu äri usaldusväärsusele.

Me võtame ühes kuus töösse vaid 3-4 projekti, sest ka meie ressurss on piiratud. Me teeme oma tööd kirega ja me toodame sulle süsteemselt usaldust ja seeläbi kasvab ka sinu äri.

Vali välja, millise teenusega soovid alustada