Veebispetsialist ja veebihaldur saavad täiendkoolitust

Mis vahe on veebihalduri ja veebispetsialisti ametil? Sageli pannakse need töökohad ühe nimetaja alla ning ametikoha täitjalt nõutakse teadmisi ja oskusi, mida kuskil paraku ei õpetata.

Loomulikult kirjutab iga ettevõte oma ametijuhendid ise, kuid sõna veebihaldur ütleb selgelt, et tegemist on isikuga, kes haldab ettevõtte ja/või asutuse veebilehte või e-poodi.

Veebispetsialist on isik, kes on tavalisest suurema teadmiste ja oskuste pagasiga ning suudab näha laiemat pilti ning teab, kuidas teha veebis asju õigesti.

Uuri lähemalt, mida peaks koolituse lõpus oskama üks veebihaldur ning millist täiendkoolitust pakub Collectiv Koolituskeskus veebispetsialistile.