Kuidas viia oma koduleht vastavusse andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR)?

25.05.2018 hakkas kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis tõi endaga kaasa mõned uued nõuded veebilehe omanikele. Mida siis teha, et koduleht vastaks uuendatud seadusele?