Paljud veebilehe omanikud soovivad, et nende lehele jookseks kokku värsked valdkonna uudised. Need, kellel platvormiks Joomla 2.5 või uuem versioon, saavad lihtsalt oma uudisvoogu koondada mitmeid kanaleid.

Joomla - RSS-voodNäiteks Eesti spordiklubide veebilehed soovivad, et nende veebilehtedele koonduksid Eesti spordiuudiste uudisvood. Kuidas koondada erinevad RSS-vood ühte kanalisse?

Joomla sisuhaldustarkvarale on sisse ehitatud ühe RSS-voo kuvamine. Tänu ühe spordiklubi RSS voo soovile leidsin ühe hea mooduli, mis võimaldab koondada näiteks ühele veebilehele mitu uudisvoo kanalit.

Moodul sobib nii Joomla 2.5 kui Joomla 3 versioonile. Siit saad alla laadida Joomla 3 (2.5) mooduli mitme RSS kanali kuvamiseks.

Peale installeerimist saad lisada mooduli parameetritesse oma RSS kanalid. Näiteks:
http://sport.err.ee/rss
http://feeds2.feedburner.com/delfisport
http://www.volley.ee/index.php?format=feed&type=rss
http://www.postimees.ee/rss/?r=124

Selle Joomla uudisvoo mooduli juures on väga hea, et saad ise määrata:

  • mitut uudist soovid kuvada;
  • kas näidata ka uudise esimesi lauseid;
  • sissejuhatuse pikkust või loe edasi linki;
  • kas näidata uudise ilmumise aega, uudisvoo kanalit ja sissejuhatavat pilti.

Mooduli testimisel selgus, et uudised ei uuene, kuid õnneks leidsin vea – vahemälu aeg oli koodis pandud 15 tunniks, mitte 15 minutiks :). Alla laetavas moodulis on see viga nüüd parandatud.

Kui tekkis mõni Joomla alane küsimus, siis anna palun teada.