Muutuja on Java’s andmekonteiner, mis salvestab andmeväärtusi Java-programmi täitmise ajal. Igale muutujale määratakse andmetüüp, mis määrab, millist tüüpi ja kui palju väärtusi ta võib sisaldada. Muutuja on programmi põhiline mäluühik. Java’s tuleb kõik muutujad enne kasutamist deklareerida.

Java’s on olemas erinevat tüüpi muutujad, näiteks:

String – salvestab teksti, nt “Hello”. String-väärtused on ümbritsetud topeltlauseliste jutumärkidega
int – salvestab täisarvud ilma kümnendkohtadeta, näiteks 123 või -123.
float – salvestab ujukomaarvud koos kümnendkohtadega, näiteks 19.99 või -19.99.
char – salvestab üksikuid märke, näiteks “a” või “B”. Char-väärtused on ümbritsetud ühekordsete jutumärkidega
boolean – salvestab väärtusi, millel on kaks olekut: tõene või vale.

Kuidas muutujaid deklareerida?

Muutuja loomiseks peate määrama selle tüübi ja omistama sellele väärtuse.

Süntaks

type variableName = value;

Kus type on üks Java tüüpe (näiteks int või String) ja variableName on muutuja nimi (näiteks x või name). Võrdusmärki kasutatakse muutujale väärtuste määramiseks.

Näide

Loon muutuja nimega nimi, mille tüüp on String, ja omistan sellele väärtus “Liisa”:

nimi= “Liisa”;
System.out.println(nimi);

Kogu kood

public class maailm {
public static void main(String[] args) {
String nimi = “Liisa”;
System.out.println(nimi);
}
}

Või omistame muutujale number väärtuseks 15 ja kutsume välja.

public class maailm {
public static void main(String[] args) {
int number = 15;
System.out.println(number);
}
}

Muutujat saab deklareerida ka ilma kohe väärtust omistamata.

int myNum;
myNum = 15;
System.out.println(myNum);

Pane tähele, et kui määrad olemasolevale muutujale uue väärtuse, kirjutab see eelmise väärtuse üle:

int myNum = 15;
myNum = 20;  // myNum is now 20
System.out.println(myNum);

Teised muutujate tüübid

int number = 5;
float komaga_arv = 5.99f;
char kiri = 'D';
boolean valik = true;
String tekst = "Tere";

Harjutusi

  1. Omista muutujale x väärtuseks täisarv 34. Omista muutujale y väärtuseks täisarv 7. Kuva mõlemad muutujad ekraanile kujul “X on 34 ja Y on 7”. Esita nende kahe arvu summa, korrutis ja vahe.
  2. Omista muutujale nimi väärtuseks “Karlis”. Omista muutujale vanus väärtuseks 21. Kuva mõlemad muutujad ekraanile kujul “Karlis on 21 aastat vana. Järgmisel aastal on 22 aastat vana”. Väärtus 22 on tehe – vanus+1.

Kui sulle meeldis see postitus, siis palun jaga seda!

Autor: Eve Keerus-Jusupov

Eve poole võib pöörduda järgmistel teemadel: kodulehe tegemine WordPressiga, sh WooCommerce; GIMP, MailChimp, Google Analytics ja FB's segmentide loomine.

LIITU UUDISKIRJAGA

Saad 1 x kuus head nõu
kodulehe, SEO või sotsiaalmeedia kohta

info koolituste kohta
nõustun privaatusega*

15-päevane koolitus

Kõige põhjalikum kodulehe tegemise ja turundamise koolitus Eestis, mis võib anda sinu ärile konkurentsieelise.

Uuri koolitust

Vaata, mis koolitusi veel pakume

Uuri lähemalt
Google Analytics õpik eesti keeles

Esimene Google Analyticsi õpik eesti keeles

Õpik annab sõna-sõnalised juhiseid, kuidas leida üles müüki mõjutavad tehnilised kitsaskohad.

Kodulehe/e-poe tegemine e-opik ja e-kursus

Kodulehe/e-poe tegemine WordPress 6’ga

Õpik keskendub e-poe loomisele ja tasuta pluginate tutvustamisele, mis aitavad e-poele lisada lisafunktsionaalsust. Käime läbi kogu e-poe loomise protsessi – toodetest kuni arveni.