Alustava ettevõtja koolitused Tartus – kes pakuvad ja kes tulevad Google otsimootoris oma pakkumistega välja? Mind huvitas konkreetselt, millised teemakohased koolitused Tartus on tulemas, mida sisaldavad ja kes on korraldajad.

Paraku peab nentima fakti, et kui sisestada fraas „alustava ettevõtja koolitused Tartus“, siis esimesed kolm vastet ei anna mulle konkreetseid koolitusi. Kui aga sisestada „ettevõtluskoolitus Tartus“, siis on tulemused paremad.

OÜ Reiting poolt läbiviidav ettevõtluskoolitus Tartus

Kuna koolituste hooaeg artikli kirjutamise hetkel (mai) on lõppemas, siis paljud kursused Tartus on juba lõppemas ning OÜ Reiting kalendris leian järgmised alustava ettevõtja koolitused augustis ning selle maht on 160 tundi ja hind on 1095,6 euri.

Pikka aega on toimunud Töötukassa koolitused Tartus alustavatele ettevõtjatele OÜ Reiting poolt ja neil on kindlasti selles osas suured kogemused.

Rahvaülikooli alustava ettevõtja koolitus Tartu piirkonna ettevõtjatele

Neil on odavaim ettevõtluskoolitus Tartus, kuid mahult on see ka traditsioonilisest 160-tunnilisest pea poole lühem ehk siis 87 tundi. Hinnaks on 435 euri.

Tartu Rahvaülikool on näiteks eelmisel aastal tunnustatud Eesti Töötukassa poolt Tartumaa parimaks koostööpartneriks.

EEK ja EAS-i koolitus Tartus

Sellel aastal leiame Tartust ka EAS koolitused alustavale ettevõtjale, mida siis alltöövõtjana viib läbi Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK). Selle koolituse hind on 40 euri ning see kestab 56 tundi. Seda koolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Nende koolituste toimumisajad saad teada, kas viimati viidatud EAS-i lehel või näiteks Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonnast.

Tartu Haritlaste Liit ja ettevõtluskoolitus vene keeles

Vene keelt kõnelevale sihtgrupile leiab alustava ettevõtja koolitused Tartus lehelt www.thl.ee. Tartu Haritlaste Liit omab Haridusministeeriumi koolitusluba ning nad on ka Töötukassa kinnitatud partnerid. Nende koolituse maht on 80 tundi ja hinnaks 512 euri.

Alustava ettevõtja koolituse pakkujaid Tartus on seega mitmeid, kindlasti laieneb koolituste valik ka uuel koolitusaastal.